Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-22

Dedicare: Kommuniké från Dedicare AB (publ) årsstämma 2014-04-22

Kommuniké från årsstämma 2014-04-22
(http://mb.cision.com/Public/1178/9572481/abdca042238717dd.pdf)ommuniké
från årsstämma 2014-04-22
(http://mb.cision.com/Public/1178/9572481/abdca042238717dd.pdf)Utdelning

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning
till aktieägarna med 1,10 kronor per aktie. Som avstämningsdag för
utdelningen fastställdes fredagen den 25 april 2014. Utdelningen
beräknas att utbetalas onsdagen den 30 april 2014.

Styrelse

Årsstämman beslutade om omval av Helena Thunander Holmstedt, Anna
Lefevre Skjöldebrand, Anna-Stina Nordmark Nilson, Dag Sundström och
Björn Örås som styrelseledamöter. Vidare beslutades om omval av Björn
Örås som styrelsens ordförande.

Revisorer

Årsstämman beslutade om omval av Deloitte AB som revisorer med
huvudansvarig revisor auktoriserad revisor Henrik Nilsson för tiden
intill slutet av nästa åsstämma.

Styrelsearvode

Styrelsearvode fastställdes till 900 000 kronor att fördelas med 340
000 kronor till styrelsens ordförande och 140 000 kronor till
respektive styrelseledamot som inte är anställd i bolaget. Ingen
särskild ersättning ska utgå för eventuellt utskottsarbete.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna
överensstämmer väsentligen med vad som fastställdes av årsstämman
2013.

Incitamentsprogram för ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade att anta styrelsens förslag till
incitamentsprogram för ledande befattningshavare innefattande
emission av högst 81 000 teckningsoptioner. Varje option ska
berättiga till teckning av en ny B-aktie där teckning av aktier kan
ske fr o m den 1 januari 2017 fram t o m den 30 april 2017. Bolagets
aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna ökas
med högst 40 500 kronor genom emission av högst 81 000 B-aktier.
Programmet omfattar verkställande dirketören samt ytterligare fem
ledande befattningshavare i koncernen.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Dedicare AB (publ)
ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 22 april kl. 18.30
(CET) 2014.

För ytterligare information om bolaget hänvisas till bolagets hemsida
www.dedicare.se.

För ytterligare information kontakta:

Stig Engcrantz, VD och koncernchef, tel 08-555 656 07

Björn Örås, Styrelseordförande, tel 070 - 526 79 97

Dedicare i korthet

Dedicare är ett auktoriserat vårdbemannings- och omsorgsföretag.
Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och verksamt i Sverige och
Norge. Dedicare är medlem i Almega Bemanningsföretagen och
Vårdföretagarna och har därmed kollektivavtal. Bolaget är
kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2008.

Dedicare AB

Sankt Eriksgatan 44

112 34 Stockholm

Tel: 08-555 656 00 Fax: 08-555 656 45 Org.nr: 556516-1501

www.dedicare.se

Dedicare i korthet

Dedicare är ett auktoriserat vårdbemannings- och omsorgsföretag.
Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och är verksamt i Sverige
och Norge. Dedicare är medlem i Almega Bemanningsföretagen och
Vårdföretagarna och har därmed kollektivavtal. Bolaget är
kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2008.

Dedicare AB

Sankt Eriksgatan 44 5 tr

112 34 Stockholm

Tel: 08-555 656 00

www.dedicare.se

Org.nr: 556516-1501

Fax: 08-555 656 45

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/dedicare/r/kommunike-fran-dedicare-ab--publ--a...
http://mb.cision.com/Main/1178/9572481/235691.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.