Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-22

Dedicare: Tillväxt och förbättrat rörelseresultat i Q1 2014

Koncernens intäkter är de högsta någonsin under ett första kvartal och
uppgår till 136,0 MSEK. Nya avtal och affärer som tecknats senare
delen av 2013 och under 2014 har bättre marginaler. Intäkterna ökar
och resultatet förbättras under årets första kvartal.
Rörelseresultatet uppgår till 4,8 MSEK vilket är bättre än samma
period 2013. Rörelsemarginalen var 3,5 % vilket är högre än 2013,
säger VD Stig Engcrantz.

Enligt vår bedömning växer vi i Sverige i linje med marknaden under
första kvartalet 2014. Jag bedömer att debatten i Sverige numera
handlar om att vi privata vårdgivare levererar effektiv vård med hög
kvalité. I Norge fortsätter vi att växa och ta marknadsandelar. Den
Norska regeringen har ambition att skapa villkor för att
konkurrensutsätta den egna verksamheten i rask takt, vilket ger oss
goda förutsättningar för fortsatt tillväxt och lönsamhet.

Inom omsorg i både Norge och Sverige ser vi en ökad efterfrågan av
våra tjänster. I Norge har vi under kvartalet ingått ytterligare två
avtal avseende personlig assistans med Bergen och Trondheim kommun.
Avtalen ger oss möjlighet att verka på dessa marknader men garanterar
inga volymer. Vi är bra positionerade i Norge eftersom vi nu har
avtal med i stort sett samtliga större kommuner.

Koncernens balansräkning är fortsatt stark och vårt kassaflöde har
förbättrats avsevärt jämfört med 2013.

De åtgärder vi fokuserade på under 2013 och under detta kvartal börjar
nu ge synbara effekter och vi har en tillväxt och lönsamhet inom alla
våra rörelsesegment. Den underliggande tillväxten för vård- och
omsorgssektorn är fortsatt stark. Dedicares tjänster bidrar till att
göra vården effektiv och tillgänglig för alla.

VD Stig Engcrantz

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Dedicare AB (publ)
ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 22 april 2014 kl
16.00 (CET).

För fördjupad finansiell information hänvisas till delårrapporten som
finns publicerad på bolagets hemsida www.dedicare.se.

För ytterligare information kontakta:

Stig Engcrantz, VD och koncernchef, tel 08-555 656 07

Lia Sandström, Finansdirektör, tel 08-555 656 16

Dedicare i korthet

Dedicare är ett auktoriserat vårdbemannings- och omsorgsföretag.
Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och verksamt i Sverige och
Norge. Dedicare är medlem i Almega Bemanningsföretagen och
Vårdföretagarna och har därmed kollektivavtal. Bolaget är
kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2008.

Dedicare AB

Sankt Eriksgatan 44

112 34 Stockholm

Tel: 08-555 656 00 Fax: 08-555 656 45 Org.nr: 556516-1501

www.dedicare.se

För ytterligare information kontakta:

Stig Engcrantz,VD, tel 08-555 656 07

Lia Sandström, Finansdirektör, tel 08-555 656 16

Dedicare i korthet

Dedicare är ett auktoriserat vårdbemannings- och omsorgsföretag.
Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och är verksamt i Sverige
och Norge. Dedicare är medlem i Almega Bemanningsföretagen och
Vårdföretagarna och har därmed kollektivavtal. Bolaget är
kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2008.

Dedicare AB

Sankt Eriksgatan 44 5 tr

112 34 Stockholm

Tel: 08-555 656 00

www.dedicare.se

Org.nr: 556516-1501

Fax: 08-555 656 45

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/dedicare/r/tillvaxt-och-forbattrat-rorelseresu...
http://mb.cision.com/Main/1178/9572342/235598.pdf
http://mb.cision.com/Public/1178/9572342/8b8639b840f60c7c.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.