Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-09-08

Deflamo AB: Deflamo sänker teckningskursen och förlänger teckningstiden för teckningsoptioner av serie TO 2 B

Styrelsen i Deflamo AB (publ) ("Deflamo" eller "Bolaget") har beslutat justera
villkoren för utestående teckningsoptioner av serie TO 2 B med teckningstid
14 september - 25 september 2015. Enligt villkoren, före nu beslutad
justering, ger fyrtio (40) teckningsoptioner rätt till teckning av en (1)
B-aktie i Bolaget för en teckningskurs om 8 kr. Detta är efter omräkning
enligt options-villkoren med anledning av i april 2015 genomförd
sammanläggning av aktier (omvänd split 10:1).

Aktiekursen för Bolagets B-aktie understiger för närvarande teckningsoptionens
teckningskurs om 8 kr per aktie. Styrelsen bedömer att det finns ett
investerarintresse för Bolaget och att optionsinnehavare sannolikt kommer att
utnyttja sina optioner för teckning givet att teckningskursen justeras till
lämplig nivå. Bolaget ser därvid ett värde i att öka förutsättningarna för
teckning med stöd av de utestående teckningsoptionerna, snarare än att låta
teckningstiden löpa ut utan vidare åtgärder.

Styrelsen har mot bakgrund av ovan beslutat om följande justeringar av
optionsvillkoren:

* Sexton (16) teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) ny B-aktie för
3,20 kronor.
* Teckning av nya B-aktier med stöd av teckningsoptioner kan ske under
perioden 14 september - 9 oktober 2015.

Justeringarna innebär att första stycket § 3 i optionsvillkoren får följande
nya lydelse:

"Sexton (16) Optionsrätter av serie TO2 B medför rätt att under tiden från och
med den 14 september 2015 till och med den 9 oktober 2015 teckna en (1) Aktie
till priset 3,20 kr per Aktie."

När registrering skett hos Bolagsverket kommer Bolaget publicera uppdaterade
fullständiga villkor på sin hemsida. Detta bedöms kunna ske inom en vecka.

Vid full teckning kommer Bolaget att tillföras cirka 6,3 MSEK. Aktiekapitalet
kan komma att öka med högst 989 253 kronor och antalet aktier med högst 1 978
506 B-aktier till totalt 11 475 336 aktier i Bolaget, varav 10 454 925
B-aktier och 1 020 411 A-aktier.

Styrelsen bedömer att de ändrade villkoren är till fördel för
optionsinnehavarna. De ändrade villkoren bedöms inte heller vara till
uppenbar nackdel för aktieägarna.

Styrelseledamöter som innehar optioner har förklarat sig positiva till att
utnyttja dessa.

Övrigt

* Anmälan om teckning kan göras kontinuerligt under teckningstiden men ska
enligt de justerade villkoren ske senast den 9 oktober 2015. Därefter
förfaller teckningsoptionerna värdelösa.
* Sista dag för handel på First North för teckningsoptionerna (DEFL TO 2 B)
är den 7 oktober 2015.
* Avanza Bank är emissionsinstitut avseende teckning av aktier med
utnyttjande av teckningsoptionerna.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras,
vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong,
Japan, Kanada, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland.

För frågor angående teckningsoptionerna kontakta:

Jan Blomquist, styrelseledamot
Mobil: +46 (0) 70-486 17 71
Email:jan@blomquist.be

Jan-Ove Aspeblad, styrelseordförande
Mobil: +46 (0) 73-973 55 77
Email: joa521113@gmail.com

För övrig information kontakta:

Per-Erik Velin, vd, Deflamo AB (publ)
Mobil: +46 (0) 70 67 42 185
Email:per-erik.velin@deflamo.com

Certified Adviser

Avanza, Lina Toubøl Schöllin
08-562 251 21
lina.schollin@avanza.se

Om Deflamo

Deflamo är ett specialkemiföretag som utvecklar, producerar och marknadsför
miljömässigt överlägsna flamskyddsmedel under produktnamnet Apyrum på den
europeiska marknaden. Apyrum är ett patenterat, miljöanpassat och biologiskt
nedbrytbart alternativ till farliga flamskyddsmedel som innehåller t ex brom,
klor och antimon, ämnen som är skadliga för miljö och hälsa. Med Apyrum får
man som kund:

* De överlägsna miljöegenskaperna
* Den konkurrenskraftiga pris/prestanda-relationen, även jämfört med
traditionella flamskyddsmedel
* Tillgången till Deflamos applikationskunskap och testmöjligheter, vilket
bidrar till att minska kundens utvecklingskostnader och Time to Market

Vi fokuserar främst på att ersätta konventionella flamskyddsmedel i plaster
och andra polymera material, men vi samarbetar även med kunder inom flera
olika områden som t ex papper, trä och textilier avseende
applikationsutveckling. En central del i Deflamos erbjudande är att hjälpa
kunderna med formulering, testning och införande av flamskyddade produkter
med Apyrum. Detta bidrar till att våra kunder kan utveckla nya produkter med
miljöanpassad profil både billigare och snabbare.

Deflamo AB är ett publikt svenskt aktiebolag som är listat på
Nasdaq First North
och äger patenten för Apyrums miljövänliga flamskyddsteknologi i hela Europa
och i delar av Asien. Inom området finns en tredjedel av världsmarknaden för
flamskyddsmedel, vilket motsvarar ca 12 mdr SEK.

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Deflamo AB via Globenewswire

HUG#1950336

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.