Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-30

Deflamo AB: Delårsrapport januari-juni 2019

 

Delårsrapport januari-juni 2019

Perioden i sammandrag

* Nettoomsättningen för första halvåret 2019 uppgick till 334 kSEK
(869)
* Rörelsens kostnader exklusive avskrivningar och nedskrivningar för
första halvåret uppgår till -2 720 kSEK (?2 086)
* Rörelseresultatet före avskrivningar för första halvåret 2019 uppgick
till ?2 580 kSEK (?1 769)
* Resultat för halvåret uppgick till ?2 697 kSEK (-9 023)
* Likvida medel uppgick till 351 kSEK (444) per den 30 juni 2019

Viktiga händelser under första halvåret

* Den 10:e januari 2019 meddelar Deflamos styrelse att man beslutat att
initiera åtgärder för avyttring av verksamhet eller tillgångar och
ser samtidigt över möjligheten att öppna för en ny
verksamhetsinriktning.
* Deflamo och Rock Energy AS offentliggör den 1 februari 2019 en
avsiktsförklaring gällande omvänt förvärv av Rock Energy AS för
notering på Nasdaq First North. Bolagen meddelar gemen­samt att
Deflamo har ingått en avsiktsförklaring gällande förvärv av samtliga
aktier i Rock Energy genom en apportemission av aktier i Deflamo.
Givet Transaktionens genomförande ändras Deflamos verksamhet till
Rock Energys verksamhet. Efter Transaktionens slutförande avses Rock
Energys aktieägare att inneha omkring 87,5 procent av aktierna och
rösterna i det Nya Bolaget, och Deflamos befintliga aktieägare avses
inneha omkring 12,5 procent av aktierna och rösterna i det Nya
Bolaget.
* I ett pressmeddelande den 8:e februari meddelar Deflamo att styrelsen
har beslutat att upprätta kontrollbalansräkning.
* Deflamo AB skriver i ett Pressmeddelande den 26 februari att man har
ingått en Avsikts­förklaring om verksamhetsöverlåtelse med Castellet
bruk om överlåtelse av befintlig flam­skyddsverksamhet till en
köpeskilling av 800 tSEK. Vidare meddelar Styrelsen sitt beslut om
nedskrivning av tillgångar med totalt ca 4,7 Mkr per den 31 december
2018 och att man samtidigt upprättar kontrollbalansräkning och kallar
till första kontrollstämma.
* Den 18 mars hålls extra bolagsstämma (tillika första kontrollstämma)
i Deflamo AB (publ) beslutade stämman i enlighet med styrelsens
huvudförslag att verksamheten ska drivas vidare.

Händelser efter rapporttidens utgång

* Bolagets huvudägare har efter rapportidens utgång lånat in 400 000 kr
till bolaget, lånet löper med 4% ränta.
* Carina Heilborn har tillträtt som tf VD.

Hela rapporten kan läsas i den bifogade filen?

För ytterligare information, vänligen kontakta

Carina Heilborn, tfVD 
carina@pg-ab.se

    073-5211124
eller
Jan Blomquist, ordförande 
jan@blomquist.be

   070-4861771

Om Deflamo

Deflamo utvecklar högpresterande miljövänliga flamskyddade material och
kommersialiserar flamskyddsprodukter och tillhörande tjänster. Utöver F&U
?tjänster som förändrar och utvecklar flamskyddsmarknaden tillverkar vi
även flamskyddsmedel och använder varumärket Apyrum för våra egna
produkter.

Bolaget är listat på Nasdaq First North. Mangold Fondkommission AB,
telefonnummer +46 8 5030 1550, ca@mangold.se, är bolagets Certified
Adviser.

?

Bilaga

* Deflamo Q2 2019

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.