Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-18

Deflamo AB: Delårsrapport januari - september 2019

Perioden i sammandrag

* Nettoomsättningen för de tre första kvartal 2019 uppgick till 360
kSEK (889)
* Rörelsens kostnader exklusive avskrivningar och nedskrivningar för
första halvåret uppgår till -2 375 kSEK (?4 299)
* Rörelseresultatet före avskrivningar för första halvåret 2019 uppgick
till -2 015 kSEK (?3 410)
* Resultat för halvåret uppgick till -2 185 kSEK (-11 399)
* Likvida medel uppgick till 74 kSEK (3 689) per den 30 sept 2019

Viktiga händelser under tredje kvartalet

* Den 5 september meddelas att Deflamo avslutar diskussionerna med Rock
Energy AS avseende omvänt förvärv då Rock Energy AS misslyckats att
få nödvändig finansiering på plats.
* Den 6 september meddelas att en avsiktsförklaring har ingåtts med SIG
Invest AB gällande ett omvänt förvärv. Efter transaktionens
slutförande är avsikten att SIG Invests aktieägare ska inneha omkring
95% av aktier och röster i Deflamo.
* Bolagets huvudägare har under perioden lånat in 400 kSEK till
bolaget, lånet löper med 4% ränta.
* Carina Heilborn har tillträtt som tf VD.

Händelser efter rapporttidens utgång

* Bolagets huvudägare har lånat in ytterligare 1 450 kSEK till bolaget
till 4% ränta, bl.a. för att kunna lösa lånet till ALMI. ALMI-lånet
har lösts med en samtidig avskrivning uppgående till 1 483 kSEK.
* Extra bolagsstämma hölls den 11 november 2019 där beslut fattades om
minskning av bolagets aktiekapital. Nedsättningen är registrerad hos
Bolagsverket.
* Extra bolagsstämma hölls den 18 november 2019 vid vilken
konstaterades att bolagets egna kapital var återställt och beslutades
att driva verksamheten vidare.
* Kallelse har gått ut till extra bolagsstämma den 22 november 2019
bl.a. för beslut om apportemission gällande ovan nämnda SIG Invest
AB.
* Bolaget erhöll den 11 november Nasdaqs villkorade godkännande
avseende bolagets fortsatta notering på Nasdaq First North Growth
Market med hänseende till det omvända förvärvet av SIG Invest AB.

Hela rapporten kan läsas i den bifogade filen

För ytterligare information, vänligen kontakta

Carina Heilborn, tfVD
carina@pg-ab.se

    073-5211124
eller
Jan Blomquist, ordförande
jan@blomquist.be

   070-4861771

Bolaget är listat på Nasdaq First North. Mangold Fondkommission AB,
telefonnummer +46 8 5030 1550, ca@mangold.se, är bolagets Certified
Adviser.

Bilaga

* 2019-09-30_Delårsrapport_Deflamo_jan_sept_2019

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.