Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-10-14

Deflamo AB : Utfall teckningsoptioner serie TO 2 B

Malmö 2015-10-14

Efter avslutad teckningsperiod för teckningsoptioner av serie TO 2 B i Deflamo
AB (publ) kan konstateras att 848 644 B-aktier nytecknats, innebärande att ca
2,7 mkr tillförs bolaget. Detta motsvarar en teckningsgrad om 42,9 %.

Emissionen innebär, efter registrering, att antalet B-aktier ökar från 8 476
419 stycken till 9 325 063 stycken och att aktiekapitalet ökar från 4 748 145
kr till 5 172 737 kr. Antalet A-aktier är oförändrat 1 020 411 stycken.
Totalt antal aktier efter emissionen blir efter registrering 10 345 474
stycken.

När registrering av emissionen är slutförd hos Bolagsverket, vilket beräknas
ske inom den närmaste veckan, kommer omvandling av interimsaktier automatiskt
att ske utan vidare avisering till innehavarna. Interimsaktierna kommer inte
att tas upp till handel.

Bakgrund

Deflamo AB (publ) genomförde i början av 2015 en nyemission av Units med
företräde för befintliga aktieägare, där varje Unit bestod av en (1) ny
B-aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 2B. Villkoren för
teckningsoptionen var att fyra (4) optioner gav rätt att teckna en (1) ny
B-aktie under perioden 14 - 25 september 2015 för 0,80 kr. Bolaget genomförde
i april 2015 en omvänd split med relationen 10:1 i anledning av listbyte från
Aktietorget till Nasdaq First North, vilket efter omräkning av
optionsvillkoren innebar att fyrtio (40) teckningsoptioner gav rätt att
teckna en (1) ny B-aktie till 8 kr med oförändrad teckningsperiod. Den 8
september 2015 meddelade bolaget att styrelsen beslutat sänka teckningskursen
och förlänga teckningsperioden. De justerade villkoren innebar att sexton
(16) teckningsoptioner gav rätt att teckna en (1) ny B-aktie för 3,20 kr
under perioden 14 september - 9 oktober 2015.

För frågor angående teckningsoptionerna kontakta:

Jan Blomquist, styrelseledamot
Tel: +46 (0)70-486 17 71
E-mail:jan@blomquist.be
Jan-Ove Aspeblad, styrelseordförande
Tel: +46 (0)73-973 55 77
E-mail:joa521113@gmail.com

För övrig information kontakta:

Per-Erik Velin, vd, Deflamo AB (publ)
Tel: +46 (0)70 67 42 185
E-mail:per-erik.velin@deflamo.com

Certified Adviser
Avanza, Lina Toubøl Schöllin
Tel: +46-(0)8-562 251 21
E-mail:lina.schollin@avanza.se

Om Deflamo
Deflamo är ett specialkemiföretag som utvecklar, producerar och marknadsför
miljömässigt överlägsna flamskyddsmedel under produktnamnet Apyrum på den
europeiska marknaden. Apyrum är ett patenterat, miljöanpassat och biologiskt
nedbrytbart alternativ till farliga flamskyddsmedel som innehåller t ex brom,
klor och antimon, ämnen som är skadliga för miljö och hälsa. Med Apyrum får
man som kund:

* De överlägsna miljöegenskaperna
* Den konkurrenskraftiga pris/prestanda-relationen, även jämfört med
traditionella flamskyddsmedel
* Tillgången till Deflamos applikationskunskap och testmöjligheter, vilket
bidrar till att minska kundens utvecklingskostnader och Time to Market

Vi fokuserar främst på att ersätta konventionella flamskyddsmedel i plaster
och andra polymera material, men vi samarbetar även med kunder inom flera
olika områden som t ex papper, trä och textilier avseende
applikationsutveckling. En central del i Deflamos erbjudande är att hjälpa
kunderna med formulering, testning och införande av flamskyddade produkter
med Apyrum. Detta bidrar till att våra kunder kan utveckla nya produkter med
miljöanpassad profil både billigare och snabbare.
Deflamo AB är ett publikt svenskt aktiebolag som är listat på
Nasdaq First North
och äger patenten för Apyrums miljövänliga flamskyddsteknologi i hela Europa
och i delar av Asien. Inom området finns en tredjedel av världsmarknaden för
flamskyddsmedel, vilket motsvarar ca 12 mdr kr.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras,
vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong,
Japan, Kanada, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland.

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Deflamo AB via Globenewswire

HUG#1958709

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.