Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-04-12

Deklarationsdags - tänk på detta som investerare

wysiwyg_image

Dags att deklarera. Räkmacka för dig med ISK, mer komplicerat med en klassisk depå. Här är några saker att tänka på för dig som investerare.

Nu är det dags igen. Senast den andra maj ska din deklaration vara inne, om du inte söker korttidsanstånd till 16 maj vill säga.

– Den största nyheten i årets deklaration är att det är första året utan uppskovsränta. Det innebär att du kan skjuta på inbetalningen av reavinstskatten vid en bostadsförsäljning utan att behöva betala uppskovsränta, berättar Jan ­Janowski, deklarationssamordnare på Skatteverket.

En annan nyhet är det utvidgade rut-avdraget som har höjts från

50 000 till 75 000 kronor. Men för aktiesparare är det inga förändringar i år.

Det gäller för ISK

Handlar du enbart via ISK, Investeringssparkonto, glider du på en räkmacka genom deklarationen. Du slipper deklarera dina aktieaffärer manuellt. Det var därför som ISK kom till, inte minst Aktiespararna tryckte på för att få en enklare sparform.

När du har hela ditt sparande i ISK får du schablonintäkten förtryckt i din deklaration. Lika enkelt är det om du har sålt fondandelar. Uppgifterna lämnas av din bank eller fondbolaget vare sig du gjort vinst eller förlust och är ifyllt. Det finns möjlighet att ändra på de för-ifyllda siffrorna om du anser att något blivit fel.

Du behöver inte heller deklarera de affärer du gjort i en kapitalförsäkring. Du betalar i stället en årlig avkastningsskatt, vilket gör att pengarna är skattade och klara vid uttag.

 

wysiwyg_image

Aktie- och fonddepån

Den klassiska aktiedepån är fortfarande lite mer komplicerad att deklarera även om både Skatteverket och din bank eller mäklare har flera digitala tjänster som underlättar.

Deklarerar du digitalt i Skatteverkets K4-bilaga är det mesta förtryckt. Det enda du behöver föra in är omkostnadsbeloppet. Därefter sker en automatisk uträkning av den skatt du ska betala på dina vinster.

Det går att deklarera på en pappersblankett men då måste du sköta all uträkning själv. Jan Janowski avråder från det.

– Generellt är det sex gånger mer fel i pappersdeklarationer med bilagor jämfört med de digitala. Det finns en hel del områden där lagstiftningen är snårig och då är det lätt att göra fel. Men man gör också summeringsfel och glömmer att föra över vinster och förluster till huvudblanketten.

Finns digitala hjälpmedel

Bland Skatteverkets digitala tjänster finns exempel som visar hur du ska redovisa dina aktieaffärer i olika situationer. Det finns också en beräkningshjälp som kan vara räddningen om du till exempel köpt och sålt en aktie många gånger, ägt den länge, haft splitar, inlösen och nyemissioner.

Beräkningshjälpen länkar också till Skatteverkets aktiehistorik. Där hittar du alla eventuella händelser för dina papper. Historik behövs också om du ärvt aktier och fört över från en annan depå eller om ett bolag gjort en avknoppning.

– Jag vill verkligen uppmana alla att använda Skatteverkets digitala tjänster. Alla har åtkomst, även de som inte har bankID, säger Jan ­Janowski.

Du kan också betala en mindre summa till din bank eller fondmäklare för att få förifyllda K4-bilagor. Då slipper du söka efter företagshändelser som nyemissioner och splitar.

Sålde du av aktier med vinst förra året ska all vinst redovisas och beskattas med 30 procent. Om du har flyttat innehav från ett aktie- eller fondkonto till ISK räknas det som en försäljning som måste redovisas i deklarationen.

Gjorde du dig av med surdegar före årsskiftet har du också chansen att kvitta dina förluster mot vinsterna.

Så här kvittar du vinst mot förlust:

Du sålde Aktie A och gjorde

16 000 kronor i vinst. Du sålde också Aktie B, men gjorde då en förlust på 8 000 kronor. Du kan kvitta vinsten mot förlusten, 16 000 minus 8 000. Du betalar 30 procent i reavinstskatt på kvarvarande 8 000, vilket blir 2 400 kronor i reavinstskatt.

Om du inte hade sålt av din förlustaktie hade du betalat reavinstskatt på hela vinsten, det vill säga 30 procent skatt på 16 000 kronor, vilket blivit 4 800 kronor i skatt.

Om förlusten inte kan kvittas bort dras resten av förlusten av med 70 procent. Är det fortfarande underskott i kapital gentemot de skattepliktiga kapitalinkomsterna finns möjlighet till skattereduktion genom avdrag för ränteutgifter för dina lån. Tänk på att alla ränteavdrag kan fördelas mellan dig och din partner.

wysiwyg_image

Om du avbrutit ett lån i förtid för att du har sålt din bostad eller bytt bank och därför betalat en räntekompensation till banken kan du göra avdrag för det som en ränteutgift.

Om du efter avdragen får ett underskott av inkomst av kapital får du göra skatteavdrag med 30 procent på underskott upp till 100 000 kronor. På underskott som är större än 100 000 kronor får du göra avdrag med 21 procent. Reduktionen görs mot statlig och kommunal inkomstskatt och även från fastighetsskatt.

Du ska också deklarera avkastningsskatten för utländska livförsäkringar. Det är du själv som betalar den om du är obegränsat skattskyldig i Sverige. Skatten ska motsvara den avkastningsskatt som svenska livförsäkringsföretag betalar på motsvarande försäkringar tecknade i Sverige. Avkastningsskatten för 2022 är 0,375 procent.

Du ska också deklarera för och skatta för utdelning, det är samma procentsats som vinst. Det är inget du behöver göra själv, det görs en maskinell automatisk avräkning som du ser i din skatteuträkning.

wysiwyg_image

Utdelningar från utländska bolag

När du får en utdelning från utländska aktier betalar du en källskatt till det land som du köper aktierna från. Den dras av automatiskt när utdelningen trillar in på ditt konto. När du deklarerar utdelningen begär du avräkning för den utländska källskatten.

Här bör den som haft utdelning på aktier i Finland och Norge se upp. De bägge länderna har höjt sin källskatt på utdelning med 10 respektive 15 procent. Skatten på din utdelning kan därför bli 10 till 15 procent högre än de 30 procent du totalt ska skatta. Du måste själv begära återbetalning från Norges respektive Finlands skatteverk. Det kan ta sin tid.

Här har Jan Janowski på Skatteverket ett tips.

– Den som har aktier i andra länder bör skicka ett hemvistintyg till sin bank. Då dras rätt skatt från ­början.

LÄS ÄVEN: Undvik onödig skatt på utländska aktier

ABB-ÄGARE, TÄNK SÄRSKILT PÅ DETTA:

Du som fick uppskov med vinsten vid ett aktiebyte för ABB inkomståren 1999–2002 ska återföra uppskovet till beskattning om du sålde eller förde över aktierna till ett ISK. Du kan även frivilligt återföra ditt uppskov till beskattning utan att ha sålt några aktier. Du hittar information om uppskovet i specifikationen till inkomstdeklarationen. I aktiehistoriken finns ytterligare information.

Aktiespararens skribent Kim Wadström

Författare Redaktionen