Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-14

Delarka Holding: Delarka Holding AB (publ) bokslutskommuniké januari - december 2018

DELARKA HOLDING AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI - DECEMBER 2018

Perioden juli - december 2018
• Hyresintäkter för perioden uppgick till 50 910 tkr (50 727)
• Driftnetto för perioden uppgick till 38 325 tkr (37 695)
• Förvaltningsresultatet för perioden uppgick till 27 901 tkr (27 249)
• Periodens resultat* 66 447 tkr (18 677)
• Resultat per aktie* 13,5 kr (3,7)

Perioden januari - december 2018
• Hyresintäkter för perioden uppgick till 101 902 tkr (100 951)
• Driftnetto för perioden uppgick till 76 859 tkr (78 803)
• Förvaltningsresultatet för perioden uppgick till 56 272 tkr (57 983)
• Periodens resultat* 124 656 tkr (-13 721) Resultat per aktie* 24,9 kr (neg)

Koncernen hade per 2018-12-31 likvida medel om 33 173 (24 508) tkr.

Marknadsvärde på förvaltningsfastigheterna uppgår per 2018-12-31 till 1 275 000 (1 180 000) tkr. Vid fjärde kvartalet 2018 har två externa värderare bedömt att det verkliga värdet har ökat jämfört mot andra kvartalet 2018 med 55 000 (-5 000) tkr.

Koncernens eget kapital per 2018-12-31 om 517 395 (432 739) tkr ger en soliditet på 39,5 (35,9) %.

*Under året uppgick de orealiserade värdeförändringarna till 95 000 tkr (-75 000) och under det sista halvåret uppgick de till 55 000 tkr (-5 000)

14 februari 2019

För ytterligare information, vänlig kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR-kontakt
Delarka Holding AB (publ)
Tel: +46 (0)8 402 51 05
ingeborg.magnusson@paretosec.se mailto:ingeborg.magnusson@paretosec.se

Robin Englén, Business Manager
Delarka Holding AB (publ)
Tel: +46 (0)8 402 53 84
robin.englen@paretosec.com mailto:robin.englen@paretosec.com

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Delarka Holding Pressrelease 2019-02-14.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=25150
Delarka Holding Bokslutskommunike 2018.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=25151

Delarka i korthet
Delarka Holding AB (publ) är ett svenskt holdingbolag som genom sitt dotterbolag, Delarka Fastighet AB, äger fastigheten Solna Polisen 2, PostNords huvudkontor i Stockholm. Byggnaden färdigställdes i november 2003 och består av cirka 39 000 m2 uthyrningsbar yta och cirka 14 000 m2 parkeringsyta med ungefär 450 parkeringsplatser. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB och Wildeco är Certified Adviser till bolaget. Bolagets aktier handlas på NASDAQ First North sedan den 17 december 2013. Mer information om Delarka, besök www.delarka.se http://www.delarka.se . Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Delarka Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2019.

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.