Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-21

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2019 fra Danske Andelskassers Bank A/S: 'Meget tilfredsstillende' rekordresultat på 30...

Selskabsmeddelelse nr. 28/2019| 21. november 2019
                                                                                                                                          

Hovedpunkter i delårsrapporten:
 

* Resultat før skat på 304,3 mio. kr. pr. 30. september 2019 mod 106,1
mio. kr. pr. 30. september 2018. Der er tale om en stigning på 187 %.
Delårsresultatet overstiger det bedste årsresultat i banken siden
børsnoteringen i 2011.

* Basisindtjening på 124,7 mio. kr. for årets første tre kvartaler i
2019 mod 110,8 mio. kr. i samme periode 2018. Ses der bort fra
engangsudgifter på 13,5 mio. kr. i 2019, er basisindtjeningen steget
med 25 %.

* Banken fastholder sine forventninger for 2019 om en basisindtjening i
intervallet 150-180 mio. kr. og et resultat før skat i intervallet
320-360 mio. kr.

* Kursgevinster på 205,8 mio. kr. og aktieudbytte på 30,0 mio. kr.
primært som følge af realiseret gevinst på 170 mio. kr. ved salget af
75 % af bankens aktier i Sparinvest Holdings SE.

* Nedskrivninger er fortsat lave med 25,8 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2019
mod 6,4 mio. kr.  i 1.-3. kvartal 2018. Generelt lave eller direkte
faldende nedskrivninger på privatkunder og de fleste erhvervskunder.
Landbrugets nedskrivninger er på et lavere niveau end tidligere, men
er påvirket af enkeltstående nedlukninger.

* Gebyrindtægterne udgør 196,9 mio. kr. for 1.-3. kvartal 2019,
svarende til en stigning på 2,5 %, og ligger på et fortsat højt
niveau. Årsagen er især det høje aktivitetsniveau på boligområdet med
stigende indtægter i forbindelse med lånekonverteringer og
finansiering af boligkøb.

* Stigning i udlånet med 4,9 % pr. 30. september 2019 i forhold til
samme tidspunkt sidste år. Stigningen gælder både udlån til privat-
og erhvervskunder. Fald i udlån til landbrug på 13 %.

* Kapitalgrundlaget er robust med en kapitalprocent på 19,7 %. Banken
har en kapitalmæssig overdækning på 5,5 % i forhold til det samlede
kapitalkrav på 14,2 %.

Adm. direktør Jan Pedersens kommentar til delårsrapporten:
?Danske Andelskassers Bank leverer et overskud på ikke mindre end 304,3
mio. kr. før skat, hvilket er en stigning på hele 187 % i forhold til de
første 9 måneder i 2018. Det er et rekordresultat, der overgår det hidtil
bedste årsresultat siden børsnoteringen i 2011.

Salget af 75 % af aktierne i Sparinvest Holdings SE er naturligvis den
primære årsag til rekordresultatet og underbygger vores strategiske valg om
indgåelse af partnerskaber og ejerskab af virksomheder i finansielle
sektorselskaber. Partnerskaber som længe har bidraget betydeligt til
bankens indtjening i form af provisions- og gebyrindtægter og i form af
andele i virksomhedernes værdiskabelse.

Samtidig har banken fokus på basisindtjeningen, som udvikler sig meget
positivt, hvilket blandt andet kan henføres til øget udlån og større
gebyrindtjening.

Derudover er det tilfredsstillende med fortsat lave nedskrivninger, hvor de
direkte faldende nedskrivninger på mange privat- og erhvervskunder viser,
at det fortsat går godt i samfundet.

Danske Andelskassers Banks kapitalgrundlag er styrket væsentligt i løbet af
2019 og betyder, at banken ved udgangen af året vil være blandt landets
bedst kapitaliserede pengeinstitutter. Det robuste kapitalgrundlag giver
endnu bedre muligheder for at føre vores vækststrategi ud i livet. Her vil
vi sætte aktivt ind på flere forskellige områder, blandt andet ved åbning
af nye filialer. Filialen i København blev således åbnet den 1. november
2019, og vi har store forventninger til udviklingen. Vi planlægger også en
filialetablering i Odense i 2020.

Det seneste år har Danske Andelskassers Bank arbejdet målrettet på at
styrke sit økonomiske fundament, og banken er i bedre form end nogensinde
før. En sund økonomi er det absolut stærkeste grundlag for den strategiske
udvikling af banken. En udvikling, som kommer kunderne til gode i form af
nye muligheder for rådgivning fra specialister inden for bank, forsikring,
pension, leasing, realkredit og øvrige former for økonomisk tryghed. Banken
vil i den kommende tid gennemføre ændringer i en række tilbud og services
til alle typer kunder. Vores kunder skal rådgives så effektivt og så
enkelt, som deres økonomiske situation tilsiger, hvilket vi tilrettelægger
vores rådgivning efter.?

Kontaktinformation
For spørgsmål til denne meddelelse kan Direktør for Direktionssekretariatet
Alma Lund Høj kontaktes pr. telefon 8799 3153 / 6161 4567 eller pr. mail
ahj@andelskassen.dk

Vedlagte filer
Delårsrapport 1.-3. kvartal 2019 ? Danske Andelskassers Bank A/S

Denne selskabsmeddelelse indeholder visse fremadrettede udsagn, herunder
udsagn om Danske Andelskassers Banks aktiviteter. Sådanne fremadrettede
udsagn er baseret på oplysninger, antagelser og vurderinger, som Danske
Andelskassers Bank finder rimelige. Disse fremadrettede udsagn omfatter
kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre væsentlige forhold, der kan
få Danske Andelskassers Banks faktiske resultater, udvikling eller
præstationer eller branchens resultater til at afvige væsentligt fra de
fremtidige resultater, udvikling eller præstationer, der er udtrykt eller
underforstået i forbindelse med disse fremadrettede udsagn. Hvis en eller
flere af disse risikofaktorer eller usikkerhedsmomenter udløses, eller hvis
en underliggende forudsætning viser sig at være forkert, kan Danske
Andelskassers Banks faktiske økonomiske stilling eller driftsresultater
afvige væsentligt fra det, der er beskrevet som forudsat, vurderet, skønnet
eller forventet.

Vedhæftede filer

* Selskabsmeddelelse Danske Andelskassers Bank _Delårsrapport 1.-3.
kvartal 2019

* Delårsrapport 1.-3. kvartal 2019 ? Danske Andelskassers Bank

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.