Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-27

Delårsrapport för Cortus Energy AB (publ) januari – september 2017

Cortus Energy AB
Periodisk information/Kvartalsrapport

Delårsrapport för Cortus Energy AB (publ) januari – september 2017

Kista, 2017-10-27 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Tredje kvartalet 2017

• Rörelseresultatet uppgick till -5,5 (-3,3) MSEK.

• Periodens resultat efter skatt uppgick till -5,5 (-3,3) MSEK.

• Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till
-0,02 (-0,02) SEK.

JANUARI - SEPTEMBER 2017

• Rörelseresultatet uppgick till -14,7 (-13,4) MSEK.

• Periodens resultat efter skatt uppgick till -14,8 (-13,4) MSEK.

• Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till
-0,07 (-0,10) SEK.

• Cortus Energy ska framställa förnybar energi till Höganäs AB:s
produktion. Höganäs AB och Cortus Energy slöt den 17 april ett långsiktigt
avtal för att etablera en kontinuerlig leverans av förnybar energigas och andra
energiprodukter i kommersiell skala.

• I maj genomfördes en företrädesemission av Units, aktier med
tillhörande vederlagsfria teckningsoptioner. Emissionen inbringade 17,3 MSEK
före emissionskostnader. I den mån teckningsoptionerna utnyttjas fullt ut för
teckning av aktier tillförs Bolaget ytterligare 6,5 MSEK i december 2017.
Emissionslikviden från företrädesemissionen ska användas för att säkerställa
uppförandet av en första industriell modulär WoodRoll® på 6 MW hos Höganäs
2018.

• Forest Energy senarelägger första order till Japan enligt PM 2017-06-30

• En förstudie kring ersättning av gasol hos ett svenskt pappersbruk
slutfördes och visar ett positivt resultat.

• En första potentiell samarbetspartner från Kalifornien besökte
testanläggningen i Köping.

• Intressenter från Sydafrika, Brasilien, Lettland och Ryssland besökte
Köping/Kista.

• Vid upphandling av processutrustning för Höganäs tillkom nya
leverantörer med förbättrad teknik. Detta har inneburit klara tekniska framsteg
jämfört med testanläggningen i Köping men också högre kostnader.

Upplysningar om väsentliga händelser efter periodens utgång

· Besök hos potentiella samarbetspartners, siter och projektägare i Japan
och Kalifornien.

· Ett nytt patent har sökts för en processlösning kring framställning av
flytande produkter ur biomassa med förnybar vätgas.

· I oktober ingicks ett låneavtal för ett kortfristigt lån på 10 MSEK på
marknadsmässiga villkor. Avtalet är att betrakta som en facilitet och är ännu
ej utnyttjat.

För ytterligare information, var vänlig kontakta Rolf Ljunggren, VD
tel +46(0)8 588 866 30

Författare Nasdaq Stockholm

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.