Bli medlem
Bli medlem
lakareutangranser

Du är här

2021-11-03

Delårsrapport för de första nio månaderna 2021

Viktiga händelser under kvartalet

Under tredje kvartalet adderade VEF ett nytt företag till portföljen, genomförde en tilläggsinvestering och konverterade två utestående konvertibellån.

  • VEF investerade 10,0 MUSD i BlackBuck, Indiens största digitala plattform för lastbilstransporter. Detta är VEFs tredje investering i Indien.
  • Konfío reste ytterligare 110 MUSD, och blev därmed Mexikos senaste fintechenhörning. VEF äger 10,3% av bolaget och deltog med en tilläggsinvestering på 9,3 MUSD.
  • TransferGo tillkännagav en serie C runda på 50 MUSD och VEF deltog genom att konvertera utestående konvertibler på 5,0 MUSD i bolaget.

Creditas tillkännagav ett partnerskap med Nubank, världens största Neobank, som sammanför Nubanks 40 miljoner kunder med Creditas produktportfölj.

I augusti slutförde VEF en framgångsrik riktad emission till 4,27 SEK per aktie, vilket tillförde 102 MUSD före avdrag för transaktionskostnader. Investerare i nyemissionen utgörs av ett antal nya och existerande, välrenommerade svenska och internationella institutioner.

Den 2 juli slutförde VEF domicilbytet från Bermuda till Sverige. Från det datumet blev VEF AB (publ) koncernens moderbolag. Aktierna i VEF AB (publ) handlas under kortnamnet VEFAB på Nasdaq First North Growth Market från och med den 5 juli.

Substansvärde

  • Substansvärdet för VEFs portfölj ökade under 9M21 till 553,6 MUSD. Substansvärde per aktie ökade med 13,6% till 0,53 USD per aktie under 9M21.
  • I lokal valuta, ökade substansvärdet till 4,837 MSEK. Substansvärde per aktie ökande med 21,1% till 4,64 SEK per aktie under 9M21.
  • Likviditeten inklusive likviditetsinvesteringar uppgick till 98,1 MUSD vid utgången av 9M21.

Finansiellt resultat

  • Resultatet för 3Q21 var 51,8 MUSD (3Q20: 44,4 MUSD). Vinst per aktie var 0,06 USD (3Q20: 0,07 USD).
  • Resultatet för 9M21 var 67,5 MUSD (9M20: 19,0 MUSD). Vinst per aktie var 0,08 USD (9M20: 0,03 USD).

31 dec 201931 dec 202030 sep 2021
Substansvärde (MUSD)249,4388,1553,6
Substansvärde (MSEK)2 3253 1784,837
Substansvärde per aktie (USD)0,380,470,53
Substansvärde per aktie (SEK)3,553,834,64
VEF AB (publ) aktiepris (SEK)2,944,045,66


Händelser efter periodens utgång

  • I oktober investerade VEF ytterligare 0,5 MSD, via en safe note, i det pakistanska finansiella wellnessföretaget Abhi.

Besök VEFs webbsida för våra finansiella rapporter och annan information: vef.vc/investors

För ytterligare information, vänligen kontakta:


Henrik Stenlund, CFO: +46 (0) 8-545 015 50

Om oss


VEF AB (publ) är ett investmentbolag vars syfte är att investera i bolag i ett tidigt skede som erbjuder moderna finansiella tjänster i tillväxtmarknader. Vi tar minoritetsandelar, är aktiva investerare med styrelserepresentation i våra portföljbolag och strävar efter att alltid backa de bästa entreprenörerna på de marknader vi är aktiva i. Vi fokuserar på stora tillväxtmarknader och investerar över hela spektrat av finansiella tjänster inklusive betalningar, kreditgivning, mobila lösningar och förmögenhetsförvaltning. VEF är noterat i Sverige på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet VEFAB. För mer information om VEF, besök www.vef.vc. [MW1] 
 
VEFs Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Pareto Securities AB, +46 8 402 50 00, certifiedadviser.se@paretosec.com.

Denna information är sådan information som VEF AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-11-03 08:00 CET.

Bifogade filer


Vef 3q21 Sve

Författare MFN