Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-23

Delårsrapport Fenix Outdoor International AG

FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG
Delårsrapport
2021-01-01 – 2021-06-30
Andra kvartalet 2021-04-01 – 2021-06-30

 • Koncernens rörelseintäkter uppgick till TEUR
  130 410 (TEUR 103 644), en ökning med 25,8%.
 • Koncernens EBITDA uppgick till TEUR 19 210 (TEUR 14 751).
 • Koncernens rörelseresultat uppgick till TEUR 7 271 (TEUR 3 774).
 • Koncernens resultat före skatt uppgick till TEUR
  5 018 (TEUR 763).
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till TEUR
  2 783 (TEUR 329).
 • Resultat per aktie uppgick till EUR 0,21 (EUR 0,02).


Perioden 2021-01-01 – 2021-06-30

 • Koncernens rörelseintäkter uppgick till TEUR
  258 534 (TEUR 232 926), en ökning med 11,0%.
 • Koncernens EBITDA uppgick till TEUR 45 329 (TEUR 32 436).
 • Koncernens rörelseresultat uppgick till TEUR
  21 801 (TEUR 10 553).
 • Koncernens resultat före skatt uppgick till TEUR
  20 706 (TEUR 9 701).
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till TEUR 12 417 (TEUR 4 741).
 • Resultat per aktie uppgick till EUR 0,93 (EUR 0,35).

Händelser efter rapportperiodens slut

Förutom den pågående Covid19-osäkerheten noteras inga väsentliga händelser efter periodstängning.

Extrautdelning

Styrelsen kommer att inbjuda till en extra bolagsstämma för att föreslå en extra utdelning uppgående till 9,00 SEK per B-aktie och 0,9 SEK per A-aktie.

Återköp av egna aktier i bolaget

Per 2021-06-30 innehar företaget 119 598 egna B-aktier, vilket representerar 0,89% av aktiekapitalet.

Denna rapport innehåller information som Fenix Outdoor International AG är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 08:00 den 23 juli 2021.

KONTAKTPERSON Martin Nordin, Styrelseordförande +41 797 99 27 58

Bilaga


Författare GlobeNewswire