Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-08

Delårsrapport for første halvår 2019: Stærkt første halvår med tildeling af to store havvindprojekter i USA

Ørsteds bestyrelse har i dag godkendt delårsrapporten for første halvår
2019. Vi opnåede et driftsresultat (EBITDA) på 8,8 mia. kr., svarende til
en stigning på 2% i forhold til første halvår 2018, og vi er godt på vej
til at indfri vores forventninger for året.

Indtjeningen fra vores producerende havvindmølleparker steg med 18%, drevet
af opstart af produktionen fra nye producerende vindmølleparker. Derudover
har vores landvindforretning bidraget positivt til udviklingen siden sidste
år sammen med højere indtjening på trading relateret til afdækning af vores
energieksponeringer, samt solide marginer i vores gasportefølje. Dette blev
delvist modsvaret af højere projektudviklingsomkostninger, det positive
resultat af en voldgiftssag om gaskøb i 2018 og en midlertidig negativ
effekt af vores gas på lager på grund af det betydelige fald i gaspriserne
i første halvår 2019.

Den grønne andel af produktionen steg fra 71% til 82%.

Afkast af investeret kapital (ROCE) steg til 29 %, svarende til en stigning
på 6 procentpoint i forhold til første halvår 2018.

Vores forventninger til 2019 er uændrede i forhold til forventningerne i
årsrapporten for 2018. EBITDA, eksklusive nye partnerskaber, forventes at
være på 15,5-16,5 mia. kr., og bruttoinvesteringerne forventes at udgøre
21-23 mia. kr.

Administrerende direktør og koncernchef Henrik Poulsen siger:
?2019 har indtil videre været et rigtigt godt år for Ørsted.
Driftsresultatet for første halvår udgør 8,8 mia. kr., hvilket svarer til
vores forventninger og betyder, at vi er godt på vej mod at opfylde vores
forventninger til året på 15,5-16,5 mia. kr.

Vi blev valgt som foretrukken tilbudsgiver i auktioner i både New Jersey
med vores Ocean Wind-projekt (1,1 GW) og New York med vores Sunrise
Wind-projekt (880 MW), som vi ejer i et joint venture med Eversource. Hvis
vi træffer endelige investeringsbeslutninger, forventes
havvindmølleparkerne at stå færdige i 2024. Vi er meget tilfredse med, at
vi har fået tildelt disse projekter, og som pionerer i den globale
havvindindustri er vi godt på vej til at nå vores ambition om en
havvindkapacitet på 15 GW inden udgangen af 2025.

I juni indviede vi officielt havvindmølleparken Borkum Riffgrund 2 i
Tyskland, og i juli idriftsatte vi landvindmølleparken Lockett i USA
tidligere end forventet.

I juni købte vi Willow Creek i South Dakota i USA ? et landvindprojekt på
103 MW, som er klar til at blive opført. Projektet forventes at blive
idriftsat i fjerde kvartal 2020 og betyder, at vi udvider vores aktiviteter
på Southwest Power Pool-markedet, der dækker det centrale USA.

Vi har i løbet af det seneste årti gennemført en af de mest ambitiøse
grønne omstillinger i den globale energibranche, styret af vores vision om
at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi og vores stærke
ønske om at opfylde Paris-aftalen og FN?s mål for bæredygtig udvikling. Vi
er på rette kurs mod at nå vores mål om at sænke CO2-intensiteten fra vores
energiproduktion med 98% i 2025, hvilket vil betyde, at den stort set vil
være CO2-fri.

Vi tager nu det næste vigtige skridt i vores strategi om at reducere vores
CO2-udledning med et nyt mål, der dækker den indirekte CO2-udledning for
vores forretning, hvilket primært vedrører salg af naturgas og
fossilbaseret el i vores kundeforretning samt de varer og tjenesteydelser,
vi bruger til opførelse af vindmølleparker. Vi vil reducere vores indirekte
udledning med 50% i 2032 i forhold til 2018.

For yderligere at reducere CO2-udledningen i vores drift, offentliggør vi i
dag et nyt mål om at udskifte alle vores firmabiler, der kører på fossile
brændstoffer, med elbiler senest i 2025.

Vi er fortsat meget tilfredse med selskabets driftsmæssige og finansielle
resultater, og vi fortsætter med at styrke vores position som globalt
førende inden for grøn energi.?

Finansielle nøgletal for andet kvartal og første halvår 2019:

mio. kr. Q2 2019 Q2 2018 % H1 2019 H1 2018 %
EBITDA 3.625 3.079 18% 8.755 8.598 2%
Periodens resultat fra fortsættende aktiviteter 1.093 876 25% 3.732
3.908 (5%)
Periodens resultat fra ophørende aktiviteter (18) (19) (5%) (61) (11)
455%
Periodens resultat 1.075 857 25% 3.671 3.897 (6%)
Pengestrømme fra driftsaktivitet 7.510 3.293 128% 7.392 2.895 155%
Bruttoinvesteringer (3.368) (3.109) 8% (7.267) (5.180) 40%
Frasalg (11) (14) (21%) 2.667 821 225%
Frie pengestrømme 4.131 170 n.a. 2.792 (1.464) n.a.
Rentebærende nettogæld 4.980 4.603 8% 4.980 4.603 8%
FFO/justeret nettogæld (sidste 12 måneder) 58% 44% 13%p 58% 44% 13%p
ROCE (sidste 12 måneder) 29% 23% 6%p 29% 23% 6%p

 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Media Relations         Investor Relations
Martin Barlebo             Daniel Lerup
99 55 95 52                 99 55 97 22

Telekonference
I forbindelse med aflæggelse af delårsrapporten vil der blive afholdt en
telekonference for investorer og analytikere torsdag den 8. august 2019
kl. 14.00.

Danmark: 35 44 55 83
Storbritannien: +44 203 194 0544
USA: +1 855 269 2604

Telekonferencen kan følges live på:
https://orsted.eventcdn.net/201908H1/

Præsentationsmateriale vil være tilgængeligt før konferencen på:
https://orsted.com/finansielle-rapporter

Delårsrapporten kan downloades fra:
https://orsted.com/finansielle-rapporter

Ørsteds vision er at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi.
Ørsted udvikler, opfører og driver havvindmølleparker, vindmølleparker på
land og bioenergianlæg og forsyner sine kunder med energiprodukter. Ørsted
har 6.300 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er
noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2018 en omsætning
på 76,9 mia. kr. (10,3 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com
eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.

 

Vedhæftede filer

* DA Koncernmeddelelse H1 2019

* Interim financial report H1 2019

* Ørsted - Q2 2019 - Investor presentation 20190808

Författare Hugin Nyheter