Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-07-15

Delårsrapport januari - juni 2020

Första halvåret 2020

 • Omsättningen uppgick till 5 386 (5 525) Mkr, vilket innebar en organisk minskning med fem procentenheter jämfört med samma period föregående år.
 • Justerad EBITA uppgick till 153 (235) Mkr och den justerade EBITA-marginalen till 2,8 (4,2) procent.
 • Det operativa kassaflödet uppgick till 635 (641) Mkr, varav förvärv och försäljningar av bolag utgjorde 0 (-5) Mkr.

Andra kvartalet 2020

 • Omsättningen ökade till 2 814 (2 719) Mkr, vilket innebar en organisk ökning med två procentenheter jämfört med samma period föregående år.
 • Justerad EBITA uppgick till 72 (122) Mkr och den justerade EBITA-marginalen till 2,6 (4,5) procent.
 • Covid-19-pandemin hade stor negativ påverkan på utfallet för koncernens europeiska verksamhet.
 • Vissa affärer av engångskaraktär gällande upphandling av skyddsutrustning gjorde att koncernens asiatiska verksamhet presterade bättre än föregående år.
 • Vidtagna likviditetsåtgärder tillsammans med strikt kostnadskontroll har inneburit att koncernens likviditetsbuffert har kunnat försvaras. Existerande kassa samt ej utnyttjade kreditramar uppgår fortfarande till mer än 1,2 miljarder kronor.
 • Resultat före skatt uppgick till 29 (84) Mkr.
 • Nettoresultatet uppgick till 19 (59) Mkr, motsvarande 0,52 (1,62) kronor per aktie.
 • Det operativa kassaflödet ökade till 279 (251) Mkr, varav förvärv och försäljningar av bolag utgjorde 0 (-5) Mkr.

Ytterligare information om Elanders finns tillgänglig på vår hemsida, www.elanders.com, eller kan efterfrågas via e-post från info@elanders.com.

Frågor kring denna rapport kan ställas till:

Magnus Nilsson
Vd och koncernchef
Tel. 031 - 750 07 50

Andréas Wikner
Ekonomidirektör
Tel. 031 - 750 07 50

Elanders AB (publ)
(org.nr. 556008-1621)
Flöjelbergsgatan 1 C
431 35 Mölndal
Tel. 031 - 750 00 00

Denna information är sådan information som Elanders AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 juli 2020 kl. 08.00 CET.

Bilaga

Författare Elanders AB

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.