Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-07-17

Delårsrapport Januari-Juni 2020 för Edgeware

” Ett kvartal som bevisar att våra nya mjukvaruprodukter efterfrågas av våra kunder.” Karl Thedéen, VD Edgeware

April-juni 2020:

 • Nettoomsättning 38,6 MSEK (30,8), en ökning med 25,3 procent.
 • Bruttoresultat 26,2 MSEK (18,0), motsvarande en bruttomarginal på 67,8 procent (58,5).
 • Rörelseresultat (EBIT) -11,9 MSEK (-21,3), motsvarande en rörelsemarginal på -30,9 procent (-69,1).
 • Rörelseresultat (EBIT) rensat från omstruktureringskostnader och valutaeffekter -7,1 MSEK (-19,0).
 • Periodens resultat -11,6 MSEK (-16,4).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 5,8 MSEK (-19,7).
 • Periodens kassaflöde 76,1 MSEK (-26,2), i vilken det ingår försäljning av korträntefonden med 75,0 MSEK.

Januari-juni 2020:

 • Nettoomsättning 80,0 MSEK (83,9), en minskning med -4,6 procent.
 • Bruttoresultat 54,8 MSEK (56,7), motsvarande en bruttomarginal på 68,5 procent (67,7).
 • Rörelseresultat (EBIT) -17,6 MSEK (-22,0), motsvarande en rörelsemarginal på -22,1 procent (-26,3).
 • Rörelseresultat (EBIT) rensat från omstruktureringskostnader och valutaeffekter -14,4 MSEK (-20,3).
 • Periodens resultat -18,6 MSEK (-16,0).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten 21,6 MSEK (0,1).
 • Periodens kassaflöde 86,9 MSEK (-20,7), i vilken det ingår försäljning av korträntefonden med 75,0 MSEK.

Viktiga händelser under Andra kvartalet

 • Coronapandemin har fortsatt påverka hela samhället och världsekonomin med arbete hemifrån och inställda kundmöten samt inställda event såsom sportevenemang som är av betydelse för Edgewares affär. Omsättningen i APAC fortsatt på låg nivå till följd av coronapandemin med uteblivna produktorders.
 • Edgeware installerar ny molnbaserad elastisk CDN-lösning i storskaligt kommersiellt test.
 • Edgeware lanserar StreamBuilder – en plattform för att processa video och skapa nästa generations webb-TV.
 • Den finska kunden DNA väljer Edgewares StreamBuilder för sin ny TV-tjänst.
 • Edgeware StreamPilot i liveproduktion hos norska TV 2 Sumo.

VD:s KOMMENTARER

Första viktiga affärerna för framtiden

Edgewares omsättning för årets andra kvartal ökade med 25 procent till 39 miljoner kronor trots att pandemin har fortsatt att påverka vår marknad negativt. Inställda sportevenemang har minskat investeringsbehoven för många av våra kunder och vi har också sett en ökad försiktighet när det gäller nya satsningar samt minskade investeringsbudgetar. Därför var det positivt att se att omsättningen i EMEA växte i kvartalet. En större order från en av våra stora kunder i Latinamerika bidrog till att även Americas visade god tillväxt. I APAC minskade däremot omsättningen då framförallt Kina och Hong Kong fortsatt varit starkt påverkade av den pågående pandemin.

Vår bruttomarginal var 68 procent, vilket är ungefär i linje med det vi brukar ha på de här omsättningsnivåerna. Kvartalets rörelseresultat blev -12 miljoner kronor, vilket belastats negativt med valutaeffekter om 2,5 MSEK samt omstruktureringskostnader på 2,3 miljoner kronor.

Periodens kassaflöde rensat från försäljning av korträntefonden var trots detta 1,1 miljoner kronor och vår nettokassa uppgick vid kvartalets slut till 153 miljoner kronor.

För att skapa utrymme för vår strategiska satsning att ta fram nya mjukvaruprodukter och nå nya kunder har vi under det senaste året effektiviserat, centraliserat och minskat våra försäljnings- och administrationskostnader.

Första framgångarna för våra nya mjukvarubaserade plattformar

För att möta utvecklingen mot OTT-streaming så har vi satsat på utveckling av mjukvaruprodukter och leveranser via molntjänster. Detta kräver även förändringar i hur vi utvecklar, säljer och levererar våra produkter.

Förändringen har påbörjats och jag är mycket nöjd att vi under kvartalet har fått bevis på att vi är på rätt väg;

 • För det första blev vår nya moln-baserade och elastiska CDN-lösning en del av ett storskaligt kommersiellt test hos en kinesisk tjänsteleverantör, med flera kabel-TV-operatörer som sina kunder. Lösningen består av en funktion för att enkelt skala upp och ner cache-resurser i molnet och strömma TV-innehåll till kunderna. Tillsammans hjälper detta CDN-ägare att enklare hantera dynamiska toppar i videokonsumtion, som exempelvis under stora liveevent eller vid lanseringar av populärt TV-innehåll. Detta är också en viktig order för att ta ytterligare steg mot att etablera oss på den växande kinesiska marknaden.
 • Vi lanserade också StreamBuilder, som är en plattform för att förbereda video för distribution över internet samt för att kunna sätta ihop innehåll från olika videokällor och därmed skapa nya kanaler för OTT-TV. Produkten har redan integrerats av en global leverantör av TV-streamingtjänster till innehållsbolag och är nu en del av deras molnplattform. StreamBuilder är även i drift hos flera av Edgewares existerande kunder, bland annat hos finska DNA som en del av deras plattform för att skapa nästa generations TV-tjänster.
 • I kvartalet fick vi även vår första order avseende StreamPilot. Det här är vår kontrollplattform för att kunna övervaka och styra leverans av TV-innehåll när denna sker över flera CDN-nätverk och den används nu i liveproduktion hos norska TV 2 Sumo. Detta är ett viktigt steg i vår ambition att bli ett SaaS-bolag och utgör grunden i en teknisk plattform och organisation för att leverera tjänster över en molnlösning. Vidare erbjuder kombinationen av Edgewares nya molnbaserade CDN-lösning och StreamPilot en unik möjlighet att hantera och avlasta trafiktoppar, både inom en kunds egna CDN och i en multi-CDN-miljö.

Sammantaget var vår omsättning för det första halvåret 2020 ungefär på samma nivå som den var under 2019, trots pandemin. Vi har dock flyttat fram våra positioner i linje med vår nya strategi och våra återkommande mjukvaru- och supportintäkter har under halvåret ökat med 15%. Vår produktportfölj har förstärkts, vi arbetar mer effektivt och framförallt så har vi under kvartalet vunnit nya typer av affärer. Vi har fått ett kvitto på att vi är på rätt väg och organisationen arbetar hårt för att vår strategiska förändring skall resultera i ett innovativt och lönsamt Edgeware.

Karl Thedéen
VD Edgeware

För ytterligare information, kontakta:


Annika Norin
CFO/IR & HR
+46 708 856 774
annika.norin@edgeware.tv

Om Edgeware


Edgeware erbjuder ledande operatörer och innehållsleverantörer system som möjliggör distribution av moderna TV- och videotjänster över Internet i stor skala. Edgewares unika teknologi ger fantastiska tittarupplevelser och kunderna möjlighet att ha kontroll över sitt innehåll. Edgeware har mer än 200 kunder och har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige samt personal i Europa, Asien samt Nord- och Latinamerika. För mer information besök https://corporate.edgeware.tv

Denna information är sådan information som Edgeware AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2020-07-17 07:30 CEST.

Bifogade filer


Q2 20 Edgeware SV

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.