Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-08-19

Delårsrapport januari-juni 2020 Qliro AB

Andra kvartalet 2020

 • Fortsatt stark utveckling av partnerskap med nya handlare och slutkonsumenter inom segmentet Payment solutions. Under kvartalet slöts avtal med Inet och CAIA Cosmetics.
 • Affärsvolymerna inom Payment solutions utvecklades starkt, PAD-volymerna ökade med 9 procent och har generellt sett inte påverkats negativt av covid-19.
 • Utlåningstillväxten uppgick till 29 procent, för privatlån inom Digital Banking Services uppgick tillväxten till 61 procent.
 • Kapitalkraven minskade till följd av godkännandet av ny metod för att beräkna operativ risk samt sänkta kontracykliska buffertkrav i de nordiska länderna.
 • Covid-19 ökade avsättningarna för förväntade kreditförluster och minskade utlåningstillväxten inom Digital banking services. Ingen generellt försämrad betalningsförmåga noterades.

April-Juni 2020 (April-Juni 2019)

 • Summa rörelseintäkter var stabila och uppgick till 86,4 MSEK (86,1)
 • Summa rörelseintäkter justerat för jämförelsestörande poster (beskrivs på sidan 3) ökade med 10 procent till 94,8 MSEK (86,1)
 • Rörelseresultatet var -35,8 MSEK (0,2), rörelseresultatet justerat för jämförelsestörande poster uppgick till -11,8 MSEK (0,2)
 • Kreditförlusterna uppgick netto till 23,4 MSEK (17,2)
 • Periodens resultat var -28,2 MSEK (0,1), periodens resultat justerat för jämförelsestörande poster uppgick till -9,3 MSEK (0,1)
 • Resultatet per aktie uppgick till -1,83 SEK (0,01)

Januari-Juni 2020 (Januari-Juni 2019)

 • Summa rörelseintäkter ökade med 6 procent till 182,8 MSEK (172,1)
 • Summa rörelseintäkter justerat för jämförelsestörande poster ökade med 11 procent till 191,2 MSEK (172,1)
 • Rörelseresultatet minskade till -54,4 MSEK (2,7), rörelseresultatet justerat för jämförelsestörande poster minskade till -30,4 MSEK (2,7)
 • Kreditförlusterna uppgick netto till 53,0 MSEK (31,0)
 • Periodens resultat var -42,8 MSEK (2,0), periodens resultat justerat för jämförelsestörande poster var -24,0 MSEK (2,0).
 • Resultatet per aktie uppgick till -2,78 SEK (0,13).

För mer information, kontakta:


Andreas Frid, Head of Investor Relations
0705290800
ir@qliro.com

Om Qliro AB


Qliro, grundat 2014, är ett ledande fintechbolag på den nordiska marknaden som erbjuder flexibla betallösningar för e-handlare och förmånliga sparkonton och lån för konsumenter. Sedan 2014 har Qliro vuxit snabbt och betallösningarna har använts av mer än 4 miljoner nordiska privatkunder och affärsvolymen de senaste 12 månaderna överstiger 5 miljarder kronor. Qliro har sitt säte i Stockholm och är ett kreditmarknadsbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Qliro är dotterbolag i den börsnoterade koncernen Qliro Group. För mer information om Qliro se https://www.qliro.com/sv-se

Denna information är sådan information som Qliro AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2020-08-19 14:12 CEST.

Bifogade filer


Delårsrapport Q2 2020 Qliro

Författare Qliro AB

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.