Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-01

Delårsrapport januari-september 2017 för Sparbanken Skåne

ber 2017 för Sparbanken Skåne

Lund, 2017-11-01 09:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Tredje kvartalet 2017 var
händelserikt för Sparbanken Skåne. En viktig milstolpe nåddes i samband med den
första emissionen av säkerställda obligationer. Bankens ekonomi fortsätter
utvecklas positivt, med ett resultat exklusive goodwillavskrivningar och före
skatt på 176 miljoner kronor för kvartalet.

Ekonomiskt sammandrag kvartal 3 2017

-- Rörelseresultatet uppgick till 69 mkr (61 mkr)
-- Rörelseresultat exklusive goodwillavskrivningar uppgick till 176 mkr (168
mkr)
-- Räntenettot ökade med 2 % och uppgick till 219 mkr (215 mkr)
-- Affärsvolymen ökade med 1 % och uppgick till 191 miljarder kronor (189
miljarder kronor)
-- Total kapitalrelation uppgick till 19,9 % (19,3 %)

(Jämförelsesiffror inom parantes avser kvartal 2 2017)

Viktiga händelser kvartal 3 2017

-- Fortsatt förbättrat räntenetto, låga kreditförluster och god
kostnadskontroll har bidragit till stärkt resultat.
-- Affärsvolymen ökade med 1 procent under kvartalet, vilket primärt förklaras
av ökat sparande i fonder och försäkringar samt god tillväxt för både in-
och utlåning i banken.
-- En första emission av säkerställda obligationer genomfördes i slutet av
september. Obligationerna har en rating på AAA (Standard & Poor’s) och
möttes av stort intresse från investerarna.
-- Bankens fem kontorsfastigheter i Kristianstad har sålts till Brinova. I
anslutning till affären tecknades långsiktiga avtal med Brinova om att hyra
samma fastigheter.
-- Beslut fattat om att förändra kontanterbjudandet. Banken kommer framöver ge
kontantservice inom ramen för samarbetet med Bankomat AB samt rutinerna
kring serviceboxar för företags- och föreningskunder.
-- Nya Internetbanken är nu standard vid inloggning, vilket innebär att alla
kunder har tillgång till detta uppdaterade gränssnitt.
-- Positiva signaler om konjunkturen från småföretagen i Skåne. Även lokala
bostadsmarknader visar styrka i senaste mätningen av boindex.

Ekonomiskt sammandrag januari-september 2017

-- Rörelseresultat exklusive goodwillavskrivningar uppgick till 501 mkr (395
mkr)
-- Affärsvolymen uppgick per den 30/9 2017 till 191 miljarder kronor (181
miljarder kronor)

(Jämförelsesiffror inom parantes avser januari-september 2016)

För mer information
Bo Bengtsson, VD, 044-13 83 15
Åsa Grundström, CFO, 044-13 82 44

Denna information är sådan information som Sparbanken Skåne är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons
försorg, för offentliggörande den 1 november 2017 klockan 9.00 CET.

Om Sparbanken Skåne
Sparbanken Skåne är en närvarande bank för människorna, näringslivet och det
lokala samhället. Vi är en stark regional sparbank med lokala kontor för
privat- och företagskunder. En bank med hög tillgänglighet, smarta tjänster och
grundläggande sparbanksvärderingar, där besluten fattas nära dig som kund.

Författare Nasdaq Stockholm

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.