Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-02

Delårsrapport januari – september 2021


Juli – september 2021

 • Nettoomsättningen ökade med 122 procent till 3 938 MSEK (1 778). Den organiska tillväxten i lokal valuta var 41 procent.
 • Bruttoresultatet ökade med 86 procent till 896 MSEK (481). Den organiska tillväxten i lokal valuta var 20 procent.
 • Justerad EBITDA1 ökade med 27 procent till 298 MSEK (234).
 • Justerad EBIT2 uppgick till 270 MSEK (219).
 • Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 266 MSEK (96).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,37 SEK (0,16) och efter utspädning till 0,36 SEK (0,16).

Januari – september 2021

 • Nettoomsättningen ökade med 118 procent till 10 970 MSEK (5 024). Den organiska tillväxten i lokal valuta var 42 procent.
 • Bruttoresultatet ökade med 86 procent till 2 585 MSEK (1 388). Den organiska tillväxten i lokal valuta var 25 procent.
 • Justerad EBITDA1 ökade med 39 procent till 851 MSEK (611).
 • Justerad EBIT2 uppgick till 768 MSEK (565).
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 454 MSEK (230).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,63 SEK (0,38) och efter utspädning till 0,62 SEK (0,38).

”Likt de senaste kvartalen har vi fortsatt att se en bred tillväxt över olika kundsegment och geografiska områden.” Oscar Werner, VD

Viktiga händelser under kvartalet

 • Den 24 augusti meddelade Sinch att Christina Raaschou tillträder rollen som HR-chef och medlem i Sinchs ledningsgrupp den 10 januari 2022. Christina kommer närmast från H&M och har även haft ledande HR-roller hos Unilever och Ericsson.
 • Den 22 september informerade Sinch om att man har ingått ett bindande avtal om att förvärva MessengerPeople, en ledande tysk leverantör av mjukvara för kundkommunikation genom meddelandetjänster. Köpeskillingen uppgår till 48 MEUR på kassa- och skuldfri basis, varav Sinch betalar 33,6 MEUR kontant och 14,4 MEUR i form av nya aktier i Sinch.
 • Den 30 september meddelades att Sinch har ingått ett definitivt avtal om att förvärva Pathwire, den ledande plattformen för molnbaserade e-posttjänster, med sina ”Mailgun”-, ”Mailjet”- och ”Email on Acid”-produkter för utvecklare och marknadsförare. Sinch kommer att betala säljarna en kontant köpeskilling om 925 MUSD samt 51 miljoner nya aktier i Sinch.
 • Den 30 september meddelades vidare att Sinch har genomfört en riktad nyemission av 40,1 miljoner aktier mot en total teckningslikvid om cirka 6,6 miljarder SEK, motsvarande cirka 750 MUSD. Emissionslikviden kommer att användas för att delfinansiera förvärvet av Pathwire. Teckningskursen var 164,60 SEK per aktie.
 • Den 30 september offentliggjordes även kallelsen till en extra bolagsstämma i Sinch AB den 26 oktober 2021.

Viktiga händelser efter kvartalets slut

 • Den extra bolagsstämman beslutade den 26 oktober i enlighet med styrelsens samtliga förslag.
 • Sinch har erhållit alla nödvändiga myndighetstillstånd för förvärvet av MessageMedia, och planerar att fullfölja transaktionen i närtid.
 • Den 1 november slutförde Sinch förvärvet av MessengerPeople. Sinch betalade 33,6 MEUR kontant och 14,4 MEUR i form av 835 677 nya aktier i Sinch. De 835 677 aktierna emitterades samma dag till en teckningskurs om 171,78 kronor

1 Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar exklusive jämförelsestörande poster och justeringar. För jämförelsestörande poster och justeringar, se not 2.

2 Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster, justeringar och avskrivningar av förvärvsrelaterade tillgångar vilka ej påverkar kassaflödet. För specifikation av avskrivningar, se not 5.

Inbjudan till telefonkonferens

Sinch presenterar delårsrapporten i en webbsänd telefonkonferens klockan 14:00 CEST den 2 november. Följ presentationen på https://investors.sinch.com/webcast eller ring in och registrera dig ett par minuter i förväg.

Sverige: +46 (8) 506 92 180
Storbritannien: +44 (0) 2071 928 000
USA: +1 631 510 7495
Accesskod: 698 7713 

För mer information, vänligen kontakta

Thomas Heath
Chief Strategy Officer & Head of Investor Relations
Mobile: +46 722 45 50 55
E-mail: investors@sinch.com

Ola Elmeland
Investor Relations Director
Mobile: +46 721 43 34 59
E-mail: investors@sinch.com

Om Sinch

Sinch utvecklar digitala verktyg som möjliggör en personlig interaktion mellan företag och individer. Med Sinch molnbaserade kommunikationsplattform kan företag nå världens alla mobiltelefoner – inom en eller ett par sekunder – via meddelanden, röstsamtal, och video. Flera av världens största företag använder Sinch avancerade teknikplattform för att kommunicera med sina kunder, och Sinch är en etablerad mjukvaruleverantör till mobiloperatörer över hela världen. Sinch har vuxit med lönsamhet sedan det grundades 2008. Koncernen har huvudkontor i Stockholm, Sverige, samt närvaro i mer än 40 länder. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm: XSTO:SINCH. Besök oss på sinch.com.

Observera: Informationen i denna delårsrapport är sådan som Sinch AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks­förordning. Informationen lämnades för offentliggörande, av ovan nämnda kontaktperson, den 2 november 2021 klockan 07:30 CET.

Denna rapport är publicerad på svenska och engelska. Vid eventuella skillnader mellan den engelska versionen och den svenska originaltexten ska den svenska versionen gälla.

 


Bilaga


Författare GlobeNewswire