Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-08-29

Delphi Nordics förvaltare menar att bolagsspecifika faktorer och dollarn kommer styra de nordiska börserna framöver

I mars i år tog Håkon H. Sætre över förvaltningen av fonden Delphi Nordic.
Målet för Sætre var tydligt - att med den så kallade Delphi-metoden som
grund fortsätta förvaltningsarbetet på samma framgångsrika sätt som
tidigare. Sætre, som tidigare under många år förvaltat en annan fond inom
Delphi enligt samma metodik, ger i en intervju med nyhetsbyrån Finwire sin
syn på utvecklingen för Delphi Nordic under sitt första halvår som ansvarig
förvaltare.

Fonden har utvecklats något sämre än sitt jämförelseindex under året, vad
är det som tyngt utvecklingen?

”Kort efter att jag tog över fonden i slutet på mars fick vi en kraftig
försvagning av råvaru- och energiaktier, sektorer där vi hade hög
exponering. Detta ledde till att avkastningen i maj blev väldigt svag. I
synnerhet var det fondens positioner i Outokumpu och oljeservicebolaget
Subsea 7 som tyngde utvecklingen.

Hur ser risktagandet i fonden ut efter den senaste tidens något mer skakiga
börsutveckling?

”Jag skulle säga att fonden har en god diversifiering med inslag av såväl
defensiva läkemedelsbolag som mer cykliska verkstads- och energibolag.
Sedan jag tog över har vi bland annat ökat exponeringen mot Novo Nordisk
som nu är den största positionen i portföljen.”

Vad visar fondens trendmodeller för närvarande?

”Under det sista halvåret har trenderna blivit mer oförutsägbara i Norden
och det är färre sektorer som sticker ut. Samtidigt har en kraftig
försvagning av den amerikanska dollarn medfört att verkstadsbolagen, som
började året väldigt starkt, har tappat fart. Det finns starka trender i
enskilda bolag, men många av bolagen som inledde året starkt har vikt ner
sig. Efter det andra kvartalets rapporter har man också kunnat se att bolag
som levererat goda resultat, trots detta noterat sjunkande aktiekurser. I
många fall handlar det om att marknaden uppvärderat bolag lite för snabbt
efter de starka rapporterna för det första kvartalet.”

Vilka större positionsförändringar har fonden gjort sedan du tillträdde som
ny förvaltare?

”Trendbilden för många av våra innehav ändrades relativt snabbt kort efter
att jag tillträdde och i spåren av detta har vi gjort flera förändringar.
Bland annat har vi avyttrat innehaven i Nokian Tires, Huhtameki, Nobia,
Pandora och Statoil och minskat positionerna i SAAB, ABB, Securitas och
Subsea 7. Bland innehav som köpts till portföljen märks Electrolux, William
Demant, Cargotec, Kesko samt shippingbolagen Maersk och Golden Ocean. Den
senaste tiden har vi även försiktigt köpt in oss i laxbolaget Marine
Harvest. På råvarusidan sålde vi av en del innehav under maj då aktierna
för dessa bolag sjönk, men vi har ökat upp dessa exponeringar igen under
sommaren i spåren av stigande råvarupriser.”

Vad säger fondens modeller om utvecklingen framåt?

”Det senaste året har världsekonomin stadigt förbättrats och utvecklats
bättre än förväntat, vilket medfört ett markant lyft för den mer cykliska
delen bland de nordiska bolagen. Därutöver har räntor stigit, vilket lyft
finansbolag. Trendbilden visar nu på att dessa effekter i mångt och mycket
är inprisade och att bolagsspecifika faktorer blir viktigare än
sektorspecifika sådana framöver. Samtidigt kommer utvecklingen av den
amerikanska dollarn styra vilka bolag som kommer avsluta året starkast.
Fundamentalt ser dollarförsvagningen väl tilltagen ut på kort sikt men
trenden visar samtidigt få tecken på att vända.”

Jonathan Furelid
Nyhetsbyrån FinWire
Twitter: @FinWireFunds

Finwire är en nyhetsbyrå som skriver om börs och finans. Tjänsten Finwire
Funds baseras på att fondbolag betalar för saklig och objektiv bevakning av
marknader och fonder. En lista över Finwire Funds kunder återfinns här.
(http://finwire.com/newswires/funds/finwire-funds-participating-clients/)

Författare FWF

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.