Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-11-17

Delta Minerals: Delårsrapport juli - september 2015

Tredje kvartalet juli till september

· Rörelseresultatet uppgick till -1 189 (-1 383)TSEK

· Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till -1 342
(-1 363) TSEK

· Resultat per aktie uppgick till -0,02 (-0,02) SEK

· Eget kapital per aktie uppgick till 0,13 (0,20) SEK

Perioden januari till september

· Rörelseresultatet uppgick till -3 830 (-5 018) TSEK

· Resultatet efter skatt uppgick till -3 481 (-5 018) TSEK

· Resultat per aktie uppgick till -0,04 (-0,12) SEK

· Eget kapital per aktie uppgick till 0,13 (0,20) SEK

Viktiga händelser under rapportperioden

· Delta Minerals har tecknat ramavtal med Golden Kingdom Holding
Ltd. om att köpa magnetit.

· Delta Minerals har tecknat avtal avseende försäljning av byggsand
fr.o.m oktober 2015

· Delta Minerals har beslutat att utöka produktionen med
tegelmaterial.

· Verksamheten på Filippinerna bedöms nu nå break-even.
· Delta Minerals genomför i november en fullt garanterad
företrädesemission om 3,2 MSEK med möjlighet för styrelsen att fatta
beslut om en övertilldelningsemission om 2 MSEK.

Viktiga händelser efter rapportperiodens slut

· Bolaget levererar nu järnmalm till Kina. Leveransavtal och
förskottsbetalning har gjorts med kinesiska SunGlobe Mining and
Resources Corporation. Delta Mineral erhöll i oktober 2015 förskott
på första leveransen.

Delta Minerals
Delta Minerals AB är ett publikt svenskt aktiebolag noterat på
AktieTorget med rättigheter att genomföra miljöprojekt i Filippinerna
med stöd av regionala/lokala myndigheter. Företagets mål är att driva
verksamhet i floddeltan i norra/nordvästra Filippinerna för utvinning
av mineraler och sand.

Bolagets verksamhet

Under året har pilotproduktionen i Aparri, Cagayan används för att
bygga upp försäljningskanaler. Detta arbete har nu burit frukt och
den första betalningen till bolaget avseende försäljning skedde i
oktober.

Magnetit

Bolaget har under perioden träffat ett sk.ramavtal med Golden Kingdom
Holding (GKH) för försäljning av magnetit till Kina. GKH är ett
trading bolag inom råvaror baserat i Singapore.

Detta ramavtal kompletterar bolagets tidigare tecknade avtal med
SunGlobe Mining and Resources Corporation.

Efter periodens utgång har ett första avropet på magnetit med
förskottsbetalning har gjorts med det kinesiska SunGlobe Mining and
Resources Corporation. Avtalet är baserat på ett ramavtal på 60.000
ton järnmalm.

Byggsand

Avtal har tecknats med Heritage Resources and Mining Corp. avseende
försäljning av byggsand.

Avtalet avser initialt ca 4000ton/månad. Volymerna kan öka under den
sk. torra perioden från november till juli.

Produkterna avhämtas direkt från produktionsanläggningen i Aparri och
därmed har Delta Minerals inga transportkostnader.

Användningsområden är prefab konstruktioner som balkar för tex den
pågående Skyway-anläggningen i Manilla, cementkonstruktioner för
byggnader, cementrör för avrinning i såväl Manilla som andra städer i
Filippinerna.

Tegel

Det flodmaterial som Delta Minerals tar upp ur Cagayanfloden består
bland annat av små partiklar s.k. slimes, som måste avskiljas innan
sanden kan säljas.

Materialet är mycket lämpligt för tegelproduktion. Ett bolag i södra
Filippinerna tillhandahåller utrustning för denna produktion.
Tekniken är anpassad för de lokala förutsättningarna. Produktionen
uppskattas till ett par tusen ton per månad och lämnar ett verksamt
bidrag.

Produktionen har flera fördelar för bolaget: Delta Minerals får
intäkter i stället för kostnader för hantering av materialet.
Produktionsprocessen är arbetsintensiv och erbjuder arbete för
lokalbefolkningen. Slutprodukten är prisvärd och bidrar till
förbättrade bostäder i regionen.

Denna verksamhet är led i Delta Minerals' strävan att hantera allt
flodmaterial på ett ändamålsenligt sätt.

Omsättning

Den senaste tidens utveckling med magnetitförsäljning (järnmalm),
försäljning av byggmaterialsand och senast försäljning av tegel ger
nu en omsättning för produktionen i Aparri, Cagayan, som kommer att
vara i storleksordningen 5-7 MSEK i nuvarande årstakt.

Försäljningen bör ge ett tillräckligt stort bidrag för att
verksamheten på Filippinerna ska bära sina löpande kostnader.

Bolaget arbetar nu framför allt på att konsolidera den påbörjade
försäljningen samt att förbereda för leveranser av fyllnadsand under
första halvåret 2016 till Chahaya, Singapore.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/delta-minerals/r/delarsrapport-juli---septembe...
http://mb.cision.com/Main/11613/9869047/445822.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.