Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-12-17

Delta Minerals: Delta Minerals' emission tecknades till 706 %

Delta Minerals 'företrädesemission som avslutades den 9 december
tecknades till 706 procent. Styrelsen beslutar om en
övertilldelningsemission på 2 MSEK. Bolaget tillförs totalt 5,2 MSEK.

Delta Minerals AB har slutfört nyemissionen med företrädesrätt för
befintliga aktieägare som styrelsen beslutade om den 5 november med
stöd av bemyndigande från extra bolagstämma den 14 oktober 2015.
Emissionen har övertecknats och tillför bolaget cirka 3,2 MSEK före
emissionskostnader.

Företrädesemissionen tecknades till cirka 92 procent med stöd av
teckningsrätter och till resterande del, motsvarande cirka 615
procent, utan stöd av teckningsrätter. Genom företrädesemissionen
tillförs Delta Minerals cirka 3,2 MSEK före emissionskostnader som
beräknas uppgå till ca. 600 TSEK.

Aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har tilldelats i
enlighet med villkoren i memorandum daterat den 19 november 2015.
Meddelande om tilldelning sker genom avräkningsnota som utsänds till
respektive tecknare. Handel med betalda tecknade aktier (BTA) pågår
fram till dess att emissionen har registrerats av Bolagsverket.

Genom företrädesemissionen nyemitteras 24 844 720 aktier och
aktiekapitalet ökar med 571 428,56 SEK. Sammantaget medför dessa
åtgärder att aktiekapitalet i Bolaget efter företrädesemissionen
kommer att uppgå till 2 571 428,543 SEK, fördelat på 111 801 241
aktier, envar med ett kvotvärde om 0,023 SEK.

Utöver detta har styrelsen beslutat om en övertilldelningsemission om
2 MSEK. Genom denna övertilldelningsemission ökas antalet aktier med
15 384 615 aktier och aktiekapitalet ökar med 353 846,145 SEK.

Genom dess båda emissioner tillförs Delta Minerals cirka 5,2 MSEK före
emissionskostnader som beräknas uppgå till ca.600 TSEK. Sammantaget
medför dessa åtgärder att aktiekapitalet i Bolaget efter emissionerna
kommer att uppgå till 2 925 274,688 SEK fördelat på 127 185 856
aktier, envar med ett kvotvärde om 0,023 SEK.

Styrelsen är tacksam för det mycket stora intresse som vida överstiger
det förväntade beloppet. Styrelsen överväger hur man ska ta tillvara
detta intresse för att påskynda bolagets långsiktiga utveckling som
tidigare informerats om under hösten.

Bolagets verksamhet utvecklas väl och enligt plan.

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande,
hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70-268 00 35.

Thomas Lundgren, VD, thomas.lundgren@deltaminerals.se, mobil
+46-70-397 25 24.

Fakta om företaget
Delta Minerals AB är ett på AktieTorget noterat publikt svenskt med
rättigheter att genomföra miljöprojekt i Filippinerna med stöd av
regionala/lokala myndigheter. Företagets mål är påbörja verksamhet i
floddeltan i nordvästra Filippinerna för utvinning av mineraler och
sand.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/delta-minerals/r/delta-minerals--emission-teck...
http://mb.cision.com/Main/11613/9887096/458598.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.