Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-11-06

Delta Minerals: Genomför företrädesemission om 3,2 MSEK med möjlig övertilldelningsemission på 2 MSEK

Delta Minerals genomför en fullt garanterad företrädesemission om 3,2
MSEK med möjlighet för styrelsen att fatta beslut om en
övertilldelningsemission om 2 MSEK.

Styrelsen i Delta Minerals AB (publ) har den 5 november 2015, för att
vidareutveckla bolaget, med stöd av bemyndigande från extra
bolagsstämma den 14 oktober 2015, beslutat att genomföra en
företrädesemission om högst 24 844 720 B-aktier. I det fall
emissionen blir övertecknad kan styrelsen fatta beslut om en
övertilldelningsemission om högst 15 384 615 B-aktier. Vid fullt
utnyttjande av emissionen kommer aktiekapitalet att öka med 571
428,56 SEK och om övertilldelningen utnyttjas kommer aktiekapitalet
öka med ytterligare 353 846,145 SEK. Emissionen är fullt garanterad
av Capensor Capital genom emissionsgarantier samt
teckningsförbindelser från de större ägarna - Thomas Lundgren och
Håkan Gustafsson som tecknar motsvarande sina andelar.

· Rätt att teckna aktier av serie B ska med företrädesrätt tillkomma
bolagets aktieägare, varvid sju (7) innehavda aktier per
avstämningsdagen den 16 november, oavsett serie, berättigar till
teckning av två (2) nya B-aktier.

· Teckningskurs är 0,13 kr per B-aktie.
· Avstämningsdag för rätt att delta i emissionen är den 16 november
2015.

· Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla
teckningsrätter är den 12 november 2015.

· Teckning av B-aktier med stöd av teckningsrätter ska ske under
perioden från och med den 19 november 2015 till och med den 9
december 2015, genom samtidig betalning.

· Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under
samma tid.

· Handel med teckningsrätter äger rum på AktieTorget under perioden
från och med den 19 november 2015 till och med den 7 december 2015.

· Handel med BTA:er äger rum på AktieTorget under perioden från och
med den 19 november 2015 och fram till dess att emissionen blivit
registrerad hos Bolagsverket.

Fullständiga villkor kommer att publiceras i ett emissionsmemorandum
innan teckningstiden börjar.

Memorandumet kommer att finnas att laddas ner från
www.deltaminerals.se, www.aktietorget.se samt www.eminova.se.

Bolaget tidigarelägger kvartalsrapporten för tredje kvartalet till
tisdagen 17 november 2015.

För ytterligare information rekommenderar bolaget den uppdaterade
videopresentation som finns på bolagets hemsida eller
https://youtu.be/xz4tNdogNz4

För ytterligare information kontakta
Håkan Gustafsson, Styrelseordförande,
hakan.gustafsson@deltaminerals.se, mobil +46-70-268 00 35.

Thomas Lundgren, VD, thomas.lundgren@deltaminerals.se, mobil
+46-70-397 25 24.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fakta om företaget
Delta Minerals AB är ett på AktieTorget noterat publikt svenskt med
rättigheter att genomföra miljöprojekt i Filippinerna med stöd av
regionala/lokala myndigheter. Företagets mål är påbörja verksamhet i
floddeltan i nordvästra Filippinerna för utvinning av mineraler och
sand.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/delta-minerals/r/genomfor-foretradesemission-o...
http://mb.cision.com/Main/11613/9862497/441185.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.