Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-18

Dentware: Delårsrapport

Delårsrapport koncernen[1]
(http://file:///C:/Users/Hannes.Hermansson/Documents/20161118/Dentware/De...(3).doc#_ftn1)
1 juli - 30 september 2016

· Nettoomsättningen uppgick till 1,3MSEK
· Rörelseresultatet blev -5,3 MSEK
· Rörelsemarginalen blev -382%
· Periodens resultat efter skatt uppgick till -5,4 MSEK
· Resultat per aktie efter skatt blev negativt
· Kassaflöden från den löpande verksamheten -4,2 MSEK

----------------------------------------------------------------------

[1]
(http://file:///C:/Users/Hannes.Hermansson/Documents/20161118/Dentware/De...(3).doc#_ftnref1)
Koncernen omfattar Dentware Scandinavia AB från 1/1 till 30/9, samt
Brånemark Integration AB och BioSmile Sarl från 29/1 till 30/9.

Kvartalsrapport Dentware 1 juli - 30 september 2016

· Nettoomsättningen uppgick till 0,1MSEK (1,2)
· Rörelseresultatet blev -3,6 MSEK (-2,2)
· Rörelsemarginalen blev -2 977% (-190%)
· Periodens resultat efter skatt uppgick till -3,6 MSEK (-2,2)
· Resultat per aktie efter skatt blev negativt (neg)
· Kassaflöden från den löpande verksamheten -1,2 MSEK (-1,7)

Dentware Scandinavia AB är ett innovativt företag som grundades i
Kristianstad 2011. Bolaget utvecklar kostnadseffektiva,
individanpassade tand- och implantatburna kron- och brokonstruktioner
i titan och koboltkrom med hjälp av avancerad och delvis unik
3D-skrivarteknologi. Försäljningen är idag inriktad mot det
dentalprotetiska området. Dentware Scandinavia AB är moderbolag till
det svenska implantatbolaget Brånemark Integration AB och
försäljningsbolaget BioSmile Sarl i Frankrike. Marknaden för gruppens
produkter är mycket omfattande och under snabb tillväxt. Gruppen är
inne i en spännande och expansiv fas, där förhandlingar kring nya
marknader är pågående. Dentware Scandinavia AB hade den 30 september
2016 ca. 1 107 aktieägare som sammantaget hade ett innehav av 19 953
462 aktier i bolaget.

www.dentware.se

Kommentar från VD

Det har varit ett händelserikt kvartal för bolaget med nedläggning och
flytt av verksamheten från Kristianstad till Helsingborg, vilket är i
linje med den affärsplan som antagits av styrelsen under andra
kvartalet 2016.

Med anledning av att den dåvarande VD'n Per Dybwad meddelade att denne
av personliga skäl avgick så valde Jerry Wiener att tacka ja till
styrelsens förslag att tillträda som VD med uppdrag att genomföra den
nya affärsplanen.

Det har stått klart att bolaget för att kunna finansiera flytten av
verksamheten och verkställandet av affärsplanen var i behov av ett
kapitaltillskott om 10 MSEK och en ny maskinpark till ett värde om ca
20 MSEK. Eftersom bolaget inte kunde erhålla lånefinansiering var
huvudspåret att genomföra en företrädesemission. Då de tre största
aktieägarna meddelade att de inte var intresserade att delta i
emissionen, vilket i sig skulle innebära en övervägande risk att en
företrädesemission inte skulle fulltecknas, kallade styrelsen till en
extra stämma den 31 oktober 2016 där styrelsens förslag antogs att
genomföra en riktad emission med avvikelse från aktieägares
företrädesrätt till Wienvest AB.

Inför den planerade emissionen som genomfördes i oktober förbereddes
rekrytering av nästan samtliga tidigare anställda i det framgångsrika
dentalföretaget Biomain AB. Med en helt ny och effektivare
produktionsprocess, som nu möjliggjorts genom det borgensåtagande
Wienvest AB gjort för finansiering av 4 nya 3D-printrar. Bolaget har
nu förutsättningar att uppnå en effektivitet vilket innebär en mycket
mer kostnadseffektiv produktion och mer än en dubbelt så produktiv
process än tidigare. Samtidigt har antalet personer i produktionen
reducerats med mer än 30 procent.

I samband med den omställning som gjorts, har oundvikligen
försäljningen blivit lidande då produktionen i stor utsträckning
legat nere. Detta har haft en påverkan på omsättningen som uppgick
till 1,3 MSEK i jämförelse med föregående kvartal då omsättningen
uppgick till 4,4 MSEK. Min bedömning är att omsättningstakten snart
kommer att öka nu när produktionen återupptagen. När jag blev
tillfrågad om att fortsätta arbetet som VD med verkställandet av
bolagets affärsplan, så valde jag utan tvekan att tacka ja till den
spännande resa som bolaget nu påbörjat. På den extra bolagsstämman
blev jag också invald i bolagets styrelse och ser fram emot att
aktivt delta i styrelsearbetet.

Henrik Werner

VD och Styrelseledamot

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/dentware/r/delarsrapport,c2125797
http://mb.cision.com/Main/11626/2125797/591863.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.