Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-10-27

Dentware: Delårsrapport 1 januari - 30 september 2015

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2015

· Nettoomsättningen uppgick till 5,0 MSEK (4,3)
· Rörelseresultatet blev -6,1 MSEK (-5,4)
· Rörelsemarginalen blev -119% (-127%)
· Periodens resultat uppgick till -6,2 MSEK (-5,6)
· Resultat per aktie efter skatt blev negativt (neg)
· Kassaflöden från den löpande verksamheten -6,0 MSEK (-5,5)

Kvartalsrapport 1 juli - 30 september 2015

· Nettoomsättningen uppgick till 1,2 MSEK (1,2)
· Rörelseresultatet blev -2,2 MSEK (-2,3)
· Rörelsemarginalen blev -190% (-188%)
· Periodens resultat uppgick till -2,2MSEK (-2,3)
· Resultat per aktie efter skatt blev negativt (neg)
· Kassaflöden från den löpande verksamheten -1,7 MSEK (-1,7)

Dentwares verksamhet är inriktad på det dentalprotetiska området,
vilket innebär framställning av individanpassade kronor samt tand-
eller implantatstödda broar och överkonstruktioner.

I produktionen används 3Dskrivar teknologi som är snabbare, billigare
och mer miljövänlig i jämförelse med de traditionella
tillverkningsmetoderna. Dentware Scandinavia AB arbetar aktivt med
att utveckla nya metoder och tekniker i produktionen, vilket medfört
att företaget idag innehar två patent. Företaget är beläget i
Kristianstad. Dentware Scandinavia AB hade den 30 september 2015
ca.650 aktieägare som tillsammans hade ett innehav av 10 130 250st
aktier i bolaget.

www.dentware.se

VD kommentar

Tredje kvartalet har på några punkter varit en besvikelse både för
bolaget och för mig personligen:

· Mina tillväxtambitioner har inte uppnåtts
· Uppköpet av Brånemark Integration AB drog ut på tiden
· Vår utvecklingschef Reza Kazemi har varit fortsatt sjukskriven
· Aktien har inte stått sig prismässigt som förväntat
· Vi har inte tecknat nya distributionsavtal i den takt jag har
önskat

Men vi får heller inte glömma positiva faktorer som bådar gott för
framtiden:

· Vi har anställt ytterligare kompetent personal
· Lansering av singelimplantatlösningar som marknaden har tagit emot
väl

· Vi har ingått samarbetsavtal med ett forskningscenter i Spanien
· Vi vinner ständigt nya kunder både inom Sverige och utomlands
Den långa processen omkring "Brånemark Integration affären" har kostat
mycket tid och pengar. På grund av redan knappa resurser inom
Dentware har fokus legat på diskussioner och förhandlingar med ägarna
av Brånemark Integration AB. I dagsläget är avtalet i princip på
plats, men det återstår några små punkter samt att skaffa kapitalet
till köpeskillingen och till den operativa verksamheten framöver.
Arbetet med detta pågår för fullt och innan 4:e kvartalet är över,
förväntas detta vara på plats. Då kan vi fokusera på att slå ihop
bolagen och jobba tillsammans för alla parters bästa - våra kunder
och aktieägare inkluderade.

Tyvärr har den utdragna uppköpsprocessen bidragit till att vi har haft
mindre tid till marknadsföring och rekrytering av nya kunder såväl
inom landet som utomlands. Detta har i sin tur resulterat i att
försäljningen för det 3:e kvartalet inte nått upp till förväntad och
önskad nivå. När avtalet är på plats kommer vi att satsa hårdare -
tillsammans med våra nya kollegor - på att vinna nya kunder och
marknader. Det är min målsättning och min förhoppning att vi kommer
att se effekterna av detta redan i 4:e kvartalet, för att inte tala
om de kommande kvartalen och åren.

Det är naturligtvis tråkigt för både Reza Kazemi och hans familj samt
för oss att Reza inte har kunnat komma tillbaka till sitt arbete
under kvartalet. Vi hoppas och tror han är tillbaka i full verksamhet
inom kort. Det gläder mig att vi trots allt har klarat av att ta fram
nya produkter och lösa tekniska utmaningar med befintlig personal.
Vår nya singel-implantat- lösning är det bästa exemplet på detta och
det är först och främst produktionsansvarige Håkan Nilsson som får ta
åt sig äran av detta.

För er som har investerat i Dentware vill jag återigen tacka för
förtroendet och lovar att jag och kommer att fortsätta jobba hårt för
att bolagets värde ständigt ökar och att detta reflekteras i
aktiekursen framöver.

Per H. Dybwad

VD

Marknad och försäljning

Det tredje kvartalet bjöd på lägre volymer än förväntat. En trög start
efter semestrarna präglar hela marknaden. Nettoomsättningen för Q3
2015 landade på 1,2 MSEK jämfört med 1,2 MSEK för Q3 2014. Den
ackumulerade omsättningen för de tre första kvartalen 2015 slutade
vid 5,0 MSEK jämfört med 4,3 MSEK för samma period 2014. Detta
genererar en omsättningsökning på 16% för 2015.

(Se diagram i bifogad pdf-fil)
Orderingången för implantatbroar har ökat med 12% under Q3 jämfört med
samma period 2014. Motsvarande siffra för de tre första kvartalen
2015 ger en ökning med 25%.

Den svenska marknaden står för 80% av den totala försäljningen under
Q3 2015, att jämföra med 70% under samma period 2014. Vi är
naturligtvis tacksamma för framgångarna i Sverige, även om
målsättningen är att den svenska marknadens andel kontinuerligt
kommer att sjunka som en följd av en ökad försäljning i utlandet.

Försäljningen i både Frankrike och Norge fortsätter att öka och
ambitionen är att höstens inhemska mässor på marknaderna, kommer att
bidra till ytterligare omsättningsökningar.

Vi deltog tillsammans med Brånemark Integration AB i EAO (European
Association of Osseointegration) i Stockholm 24-26/9 och det var en
positiv erfarenhet. Många värdefulla kontakter har knutits. Dessa
följer vi nu upp med ambition om nya samarbeten.

Det planerade avtalet med Polen har inte kommit till stånd och arbetet
med andra kanaler för den marknaden är prioriterat och intensifierat.

Ett vetenskapligt samarbetsavtal med en partner, Dr Marta Revilla
Leon, Revilla Research Center, Madrid, Spanien, är signerat under
perioden. Delar av Dr Revillas genomförda studier lades fram på en
kongress i Sevilla, SEPES, i början på oktober. Deltagandet har
genererat mycket positiv feedback och vi avvaktar nu att
projektet/studien slutförs, sammanställs och presenteras.
Presentation kommer även att ske i vetenskapliga magasin.

Under den senare delen av kvartalet har vi lanserat vår efterfrågade
protetiklösning för singelimplantat. Detta naturligtvis med hjälp av
vår beprövade 3D-printing teknik. En succé från början. Vi producerar
både för raka och böjda kanaler och fyller därmed segment som
tidigare saknats i utbudet på marknaden.

Fokus ligger förutom ökad försäljning på befintliga marknader, att
etablera oss på nya marknader samt på samarbetssamtal med andra för
oss relevanta aktörer. Vi arbetar målmedvetet vidare och vår ambition
är att kunna presentera nyheter inom kort.

Enkelhet - Precision - Prisvärdhet

Produktion och utveckling

Fokus inom produktion och utveckling har under kvartalet varit
fortsatt processoptimering, vidareutbildning av produktionspersonalen
samt kvalitetssäkring.

Vi har gjort betydliga framsteg och kommer att fortsätta lägga fokus
på utveckling av produkter och optimering av processer.

Den största nyheten är att vi under kvartalet, efter längre tids
produktutveckling, börjat leverera singelimplantat som en protetisk
lösning. Produktionen av protetik för singelimplantat ger en estetisk
fördel. Med detta kan vi nu betjäna våra kunder med allt från
en-tands- till helkäkslösningar.

Ekonomi

Första tre kvartalen 2015 har omsättningen ökat med 19,6% jämfört med
samma period 2014.

Bruttovinsten har förbättrats med 20,0% jämfört med första tre
kvartalen 2014.

Tredje kvartalet 2015 har omsättningen minskat med 4,9% jämfört med
samma kvartal 2014.

Detta kan hänföras till en mycket stark september 2014 där vi under
2015 istället sett en markant ökning i juni.

Bruttovinsten har minskat med 1,1% jämfört med samma kvartal 2014.

Bruttomarginalen har stigit från 81% tredje kvartalet 2014 till 78%
under samma period 2015.

Tidpunkt för nästa rapportering är den 26 januari 2016.

Rapporten har inte varit föremål för granskning av revisorerna.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/dentware/r/delarsrapport-1-januari---30-septem...
http://mb.cision.com/Main/11626/9855712/436482.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.