Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-11-12

Dentware: Dentware Scandinavia AB (publ) förvärvar Brånemark Integration AB

Dentware Scandinavia AB (publ) ("Dentware") har ingått avtal om
förvärv av samtliga aktierna i Brånemark Integration AB ("Brånemark")
och dess helägda dotterbolag BioSmile Sarl.

Förvärvet är villkorat av den extra bolagsstämman i Dentwares
godkännande och dess beslut om riktad nyemission av de
vederlagsaktier som omfattas av transaktionen samt att Dentware
erhåller nödvändig finansiering. Kallelse till extra bolagsstämma
kommer distribueras inom kort. Under förutsättning att villkoren för
tillträdet föreligger, planeras tillträdet ske senast den 28 februari
2016. Köpeskillingen kommer uppgå till totalt SEK 28 miljoner.
Betalningen sker dels genom en kontant köpeskilling om SEK 14
miljoner, dels genom riktad nyemission av 3 258 087 aktier i
Dentware, beräknat enligt den genomsnittliga aktiekursen 15
handelsdagar innan Dentwares bolagsstämma den 28 juli 2015 (SEK 14
miljoner dividerat med aktiekursen 4,297).

Utöver själva förvärvet, och villkorat av att transaktionen genomförs,
kommer Dentware även att ingå ett samarbetsavtal inom forskning och
utveckling med Dr. Rickard Brånemark och hans verksamheter inom
osseointegration samt ett licensavtal avseende patentportföljen
BioHelix.

"I juli publicerade vi att köpeskillingen, inklusive "earn-outs",
uppgick till SEK 39 miljoner över två år - varav hälften i kontanta
medel och hälften i Dentware-aktier. Nu har vi omförhandlat avtalet
och reducerat köpeskillingen till en kontakt köpeskilling om SEK 14
miljoner och 3 258 087 aktier i Dentware, som i sin helhet betalas
respektive emitteras i samband med övertagandet. Min bedömning är att
detta blir en bättre affär för Dentwares aktieägare", säger Per
Dybwad, VD på Dentware.

Han tillägger: "Genom förvärvet av Brånemark blir Dentware mer än
tredubbelt så stort omsättningsmässigt och gemensamt kommer bolagen
att kunna växa betydligt snabbare än vad de kan göra var för sig.
Bolagen kompletterar varandra väl och kan samordna sina resurser att
nå ut på marknaden. Gemensamt har vi en enastående produktportfölj,
med Dentwares världsledande produktionslösning och Brånemarks
implantat, som bygger på svensk högteknologi inom tandvård och sätter
patientens säkerhet i förgrunden. Gemensamt kommer vi att ha resurser
att nå ut betydligt snabbare på världsmarknaden och vi kommer även
att vara en avsevärt mer attraktiv partner för tandläkarna att arbeta
med då vi får ett mer heltäckande produktutbud".

Efter uppköpet kommer Dentwares aktie inledningsvis fortsätta att
handlas på Aktietorget under namnet Dentware Scandinavia AB [DENT].

"Jag är mycket nöjd med att avtalet nu är på plats och det stärker
våra möjligheter att leverera säkra kvalitetslösningar till marknaden
och patienterna. Jag ser också fram emot att vara med som aktieägare
i det kombinerade bolaget, och till ett fortsatt nära och personligt
samarbete med ledningen i Dentware", säger Dr. Rickard Brånemark.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Per Dybwad, VD, Dentware Scandinavia AB
E-post: per.dybwad@dentware.se
Läs mer om Dentware på www.dentware.se

Kort om Dentware Scandinavia AB (publ)
Det innovativa bolaget Dentware Scandinavia AB - bildat i Kristianstad
2011 - framställer kostnadseffektiva, individanpassade tand- och
implantatburna kron- och brokonstruktioner i titan och koboltkrom med
hjälp av avancerad, delvis unik, 3D-skrivarteknologi. Dentwares
försäljning på drygt SEK 6 miljoner under 2014 är idag inriktad mot
det dentalprotetiska området. Bolagets största marknader är Sverige,
Norge samt Frankrike. Dentware är inne i en mycket expansiv fas och
nya marknader förhandlas i dagsläget.

Kort om Brånemark Integration AB
Brånemark Integration AB bildades av "the father of osseointegration"
- Professor P-I Brånemark och hans son Dr. Rickard Brånemark under
2001. Bolaget utvecklar, producerar och säljer tandimplantat och
tillhörande komponenter och instrument.

BioSmile Sarl är fokuserat på försäljning och service till
dentalmarknaden i Frankrike och har byggt upp en ledande position med
ett antal smarta och intelligenta protetiska lösningar med hög
kvalité. Bolaget uppvisar en hög tillväxt och har i dag tusentals
kunder (tandläkare, kirurger och tandtekniska laboratorier) och har
en ledande position på marknaden.

Läs mer om Brånemark Integration på http://branemarkintegration.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/dentware/r/dentware-scandinavia-ab--publ--forv...
http://mb.cision.com/Main/11626/9866045/443823.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.