Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-27

DESENIO: SKROTAR FINANSIELLA MÅL FÖR HELÅR 2021 (NY)

(Tillägg: från sjunde stycket)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Desenio, som säljer väggkonst på nätet, har som en konsekvens av det svårförutsägbara kundbeteendet som präglat marknaden under hösten beslutat att ta bort sina finansiella mål gällande helåret 2021.

"Men vi är fast beslutna att leverera i linje med förväntningarna för det fjärde kvartalet 2021", skriver vd Fredrik Palm i delårsrapporten.

Efter ett andra kvartal som inte nådde upp till bolagets förväntningar såg Desenio en positiv tillväxttrend i början av det tredje kvartalet. Återhämtningen avstannade dock mot slutet av augusti och har inte återvänt under den resterande delen av kvartalet.

"I vår rapport för andra kvartalet nämnde vi att det var svårt att förutsäga utvecklingen av lättnader av covid-19-restriktionerna, men gjorde bedömningen att vi skulle se en återgång till mer normalt konsumentbeteende under tredje kvartalet. Detta har inte uppfyllts", skriver vd.

Bolaget tror att huvudorsaken till att återhämtningen avstannat är att covid-restriktionerna lyfts, helt eller delvis, på flera av Desenios marknader.

"Vår målgrupp har under sensommaren och hösten fokuserat mer på umgänge än på heminredning. Förutsägbarheten av konsumtionsmönstren på kort sikt är därför fortfarande svårbedömd", skriver Fredrik Palm.

Han pekar på att Desenio har sett minskande trafikvolymer, men att det finns positiva signaler och att bolaget har bibehållit genomsnittligt ordervärde och konverteringsnivåer i linje med 2020. Aktiva kunder uppgick till 3,6 miljoner, en ökning med 74 procent jämfört med förra året.

"Jag vill dock vara mycket tydlig på en punkt. Det här är inte det nya normala. Inte för online-migrering och heminredning i allmänhet och inte för Desenio i synnerhet. Min övertygelse är att vår tillväxtresa kommer att fortsätta när konsumentbeteenden inte påverkas av pandemirelaterade restriktioner, respektive lättnader av desamma", skriver vd.

November och december närmar sig nu och det är normalt Desenios starkaste månader.

"Vi arbetar intensivt för att dra nytta av de försäljningsmöjligheter som Black Friday och julhandeln skapar", skriver Fredrik Palm.

I juli skruvade Desenio ned sina mål för 2021 till en försäljningsökning om 15-25 procent samtidigt som målet för den justerade ebita-marginalen sattes till omkring 20 procent för helåret.

Under årets tredje kvartal var Desenios försäljningstillväxt 14,5 procent och organisk tillväxt -20,9 procent. Motsvarande siffror för nio månader ackumelerat var 41,8 respektive -1,3 procent. Justerad ebita-marginal uppgick till 12,2 procent i tredje kvartalet och för årets första nio månader 16,7 procent.
Författare Direkt-SE