Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-04-15

Detection Technology Oyj: Detection Technology Oyj:n osakkeen stabilisointitoimenpiteet ja lisäosakeoption käyttö

DETECTION TECHNOLOGY OYJ YHTIÖTIEDOTE 15.4.2015 klo 08:30

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI EPÄSUORASTI,
YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA,
SINGAPORESSA, JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI
JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Detection Technology Oyj:n osakkeen stabilisointitoimenpiteet ja
lisäosakeoption käyttö

Nordea Pankki Suomi Oyj, Detection Technology Oyj:n ("Detection Technology"
tai "Yhtiö") listautumisannin järjestäjä, on suorittanut
stabilointitoimenpiteitä Detection Technologyn osakkeella. Stabilointi
aloitettiin 18.3 ja lopetettiin 19.3.2015.

Stabilointitarkoituksessa osakkeella on käyty kauppaa seuraavilla
hintaväleillä:

18.3.2015 4,90-4,95 euroa

19.3.2015 4,90 euroa

Nordea Pankki Suomi Oyj ei suorita enää stabilointitoimenpiteitä ja
stabilointiaika on nyt päättynyt.

Nordea Pankki Suomi Oyj on päättänyt käyttää listautumisesitteessä kuvatun
lisäosakeoptionsa ostamalla 340.536 osaketta Oy G.W.Sohlberg Ab:lta samassa
yhteydessä, kun se palauttaa lainaamansa osakkeet Oy G.W.Sohlberg Ab:lle.

Lisäosakeoption toteutuksen jälkeen Oy G.W.Sohlberg Ab:n omistus Detection
Technologyn osakkeista on 5.205.167 osakketta (40,2 prosenttia). Oy
G.W.Sohlberg Ab on myynyt osakemyynnissä yhteensä 1.582.448 Detection
Technologyn osaketta.

Nordea toimii yhtiön First North -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä
neuvonantajana.

DETECTION TECHNOLOGY OYJ

Lisätietoja:

Detection Technology Oyj

Hannu Martola, toimitusjohtaja

+358 500 449475

hannu.martola@deetee.com

Detection Technology lyhyesti

Detection Technology kehittää, valmistaa, markkinoi ja myy
röntgenkuvantamislaitteiden komponentteja ja järjestelmiä lääketieteen,
turvallisuusalan ja teollisuuden sovelluksiin. Yhtiö toimii Espoossa,
Oulussa, Pekingissä, Hongkongissa ja Bostonissa. Vuonna 2014 Detection
Technologyn liikevaihto oli yhteensä 33 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen
liikevoittomarginaali 12 prosenttia (raportoitu liikevoittomarginaali 9
prosenttia). Yhtiön osakkeet on listattu Nasdaqin First North Finland
-markkinapaikalle.

JAKELU:

NASDAQ QMX Helsinki

Key Media

www.deetee.com

HUOMAUTUS

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai
levitettäväksi, suoraan tai epäsuorasti, Yhdysvalloissa, Kanadassa,
Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai Japanissa tai
missään muussa maassa, jossa levittäminen tai julkistaminen olisi
lainvastaista.

Nämä kirjalliset materiaalit eivät ole tarjous arvopapereiden myymiseksi
Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa,
ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United
States Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen
säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta
ole poikkeusta. Detection Technology Oyj:n ("Yhtiö") tarkoituksena ei ole
rekisteröidä annettavia arvopapereita Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita
tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on
asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä
valtioissa. Yhtiö taikka Nordea Pankki Suomi Oyj eivät ole vastuussa, jos
tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa
tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla
kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista
ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan
poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän
saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai
hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä
Yhtiön julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan esitteeseen sisältyviin
tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään
muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta
Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut
täytäntöön Esitedirektiivin (kukin "Relevantti jäsenvaltio"), ei ole tehty
eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi
yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa
jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa
jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi
sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille; tai (b) muuten Esitedirektiivin
artiklan 3(2) määritelmän mukaiselle henkilölle. Tässä kappaleessa ilmaisu
"tarjota arvopapereita yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä tahansa
tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista
arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden
käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, kuten ilmaisu voi vaihdella
jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu
"Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan
lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön
Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit
täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010
Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tämä viestintä ei muodosta viitattujen arvopaperien tarjoamista yleisölle
Isossa-Britanniassa. Esitettä ei ole hyväksytty eikä sitä tulla hyväksymään
Isossa-Britanniassa kyseisten arvopaperien osalta. Tämä viestintä on
tarkoitettu ainoastaan (i) henkilöille Iso-Britannian ulkopuolella tai (ii)
henkilöille, joilla on ammatillista kokemusta sijoitustoiminnasta
Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial
Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen
("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2)
mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille ("high net worth
entities"), ja muille henkilöille, joille se voidaan laillisesti viestiä
(kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "relevantit henkilöt"). Kaikki
tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien
henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien
henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia
tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Detection Technology Oyj via Globenewswire

HUG#1911274

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.