Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-13

DevPort: DevPort AB (publ) redovisar delårsrapport januari-juni 2019

Press release · 13 augusti 2019, 08:30 CEST

DevPort AB (publ) ("DevPort" eller "Bolaget") presenterar en rapport
med stark omsättningstillväxt. Under andra kvartalet 2019 ökade
omsättningen med ca 50 % jämfört med motsvarande period året innan
och för perioden jan-juni 2019 ökade omsättningen med ca 61 % jämfört
med motsvarande period året innan.

Kvartal 2 (april-juni 2019)

Omsättningen för kvartalet ökade med 49,5 % till 123,2 (82,4) MSEK

EBITA uppgick till 7,9 (7,6) MSEK

EBITA-marginalen uppgick till 6,4 (9,2) %

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 7,9 (7,6) MSEK

Resultat före skatt (EBT) uppgick till 7,7 (7,5) MSEK

Resultat efter skatt uppgick till 5,8 (5,9) MSEK

Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,58 (0,58)
SEK (justerat efter fondemission, split och nyemission)

Soliditeten uppgick till 37,6 (42,0) %

Första halvåret (jan-juni 2019)

Omsättningen för halvåret ökade med 61,1 % till 253,7 (157,4) MSEK.

EBITA uppgick till 17,2 (15,1) MSEK.

EBITA-marginalen uppgick till 6,8 (9,6) %

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 17,2 (15,0) MSEK

Resultat före skatt (EBT) uppgick till 16,6 (14,9) MSEK

Resultat efter skatt uppgick till 12,9 (11,6) MSEK

Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,28 (1,15)
SEK (justerat efter fondemission, split och nyemission).

Soliditeten uppgick till 37,6 (42,0) %

Delårsrapporten i sin helhet återfinns också på Bolagets hemsida,
www.devport.se

VD har ordet

Fortsatt stark omsättningstillväxt för DevPort

Kvartalet som gått

DevPort fortsätter att växa under andra kvartalet trots ett par
utmaningar.

Rörelsemarginalen för perioden är lägre än för samma period förra
året. En av orsakerna till minskad marginal är att andelen
underkonsulter ökat vilket ger en lägre marginal, än med egna
anställda, men det ger samtidigt också en minskad risk för DevPort.

En annan orsak till den minskade marginalen är den allmänna
osäkerheten i marknaden vilket har lett till en viss prispress och
att en del konsultuppdrag blivit uppsagda, vilket är normalt vid
rådande konjunkturläge.

DevPort visar samtidigt på styrka i att fortsatt ha hög
beläggningsgrad på mellan 90-95 % exl. OH. DevPorts mix av större
kunder inom fordonsindustrin samt vår kompetensbredd medför att vi
delvis kunnat styra om vår affär till där behoven är som störst.

Andra kvartalet innehöll också en arbetsdag mindre än för samma
kvartal år 2018 vilket påverkar DevPorts resultat negativt med ca 1,4
mkr under andra kvartalet i år jämfört med året innan.

Integrationen av Adiga är nu klar och vi har successivt förbättrat
marginalen inom Adiga (exkluderat ovan angivna prisspress) även om vi
inte nått full effekt ännu vilket vi räknar med kommer ske under
året.

DevPorts CSR-arbete (Corporate Social Responsibility), där vi bl.a.
stöttar en skola i Sydafrika, utvecklas väl. Under perioden har
DevPort bl.a. stöttat skolan med möbler till klassrummen.

Vi har i slutet på perioden förstärkt upp i ledningsteamet. Känns
väldigt roligt att hälsa Johan Krii (ny affärsområdeschef för
affärsområde IT) och Alexandra Leonkrone (ny affärsområdeschef för
affärsområde Inbyggda system) välkomna till DevPorts koncernledning.

Framtiden

Det underliggande behovet av ingenjörskompetens är relativt stort hos
DevPorts större kunder och den allmänna ingenjörsbristen i Sverige
medför att behovet av teknikkonsulter kommer bestå.

DevPorts större kunder fortsätter också att redovisa antingen
rekordförsäljning och/eller rekordresultat under perioden. Samtidigt
så ser vi en ökad oro för en global handelskonflikt vilket påverkar
den globala fordonsindustrimarknaden negativt och då också en risk
över tid att påverka DevPorts större kunder negativt.

De prissänkningar samt viss konsultneddragning som skedde i andra
kvartalet var i första hand en konsekvens av att kostnaderna hade
ökat och inte att exempelvis försäljningen hade gått ner.

Vi har vidtagit åtgärder för att successivt kompensera oss mot
prissänkningar. Våra förstärkningar inom Inbyggda system och IT
kommer ge resultat under fjärde kvartalet med ökad försäljning och
marginal. Vi tror också att konsulttimpriserna för DevPort kommer öka
under året inom framför allt dessa områden men också en viss
förbättring av timpriserna under fjärde kvartalet inom övriga
affärsområden. Vi ser också att vår utbildningssatsning successivt
kommer höja bolagets vinstmarginaler.

Till sist vill jag som alltid tacka alla våra ledare och medarbetare
samt våra partners. Ni gör ett fantastiskt jobb!

Lätt att känna sig stolt - Proud to be!
För ytterligare information:

Nils Malmros, VD DevPort AB, tfn: 031-505910 eller e-post:
nils.malmros@devport.se

Denna information är sådan information som DevPort AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 13 augusti 2019 kl. 08:30 CET.

Om DevPort
DevPort är ett svenskt teknikkonsultbolag och agerar som oberoende
rådgivare och utvecklingspartner med kundens bästa för ögonen.
DevPorts verksamhet kan delas in i fyra huvudområden;
Produktutveckling, Produktionsutveckling, Inbyggda system och IT.
Huvudkunderna återfinns inom fordonsindustrin och övrig
utvecklingsintensiv industri. DevPort har haft en tillväxt om ca
40-50 % per år under de senaste åren och sysselsätter ca 550 personer
fördelat på egna anställda och underkonsulter. DevPort grundades 2008
och listades i december 2017 på NASDAQ First North Premier.
Huvudkontoret ligger i Göteborg med lokalkontor i Linköping,
Södertälje och Stockholm.

Bolagets Certified Advisor är Avanza Bank med kontaktuppgifter -
E-post: ca@avanza.se eller Telefon: 08-409 421 20

För mer information, besök www.devport.se.
-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/devport/r/devport-ab--publ--redovisar-delarsr...
https://mb.cision.com/Main/16542/2879894/1089251.pdf
https://mb.cision.com/Public/16542/2879894/9310dc420a45c8ae.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.