Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-17

DevPort: Kommuniké från extra bolagsstämma den 17 januari 2020 i DevPort AB

Pressmeddelande · 17 januari, 2020 17:00 CET

DevPort AB ("Bolaget") höll idag, fredagen den 17 januari 2020, extra
bolagsstämma på Bolagets huvudkontor i Göteborg. Nedan följer en
sammanfattning av de beslut som fattades.

Beslut om godkännande av förvärv av aktier i DevPort Winning Solution
AB

Extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om
godkännande av förvärv av utestående aktier i det delägda
dotterbolaget DevPort Winning Solution AB. Den totala köpeskillingen
som Bolaget ska betala till säljarna för aktierna uppgår till ett
belopp om 40 000 000 kronor, varav 15 000 000 kronor erläggs kontant
vid tillträdet, som planeras till den 20 januari 2020, och resterande
del om 25 000 000 kronor erläggs genom utgivande av reverser som
förfaller till betalning den 30 juni 2021. Lånebeloppen löper till
dess utan ränta. Avtalet möjliggör även för Bolaget att, efter
godkännande från säljarna, vid ett eller flera tillfällen, helt eller
delvis amortera reverserna genom kvittningsemission av aktier i
Bolaget mot en marknadsmässig teckningskurs. Utöver godkännande vid
den extra bolagsstämman är tillträde villkorat av att vissa
sedvanliga villkor är uppfyllda. Tillträde förväntas ske den 20
januari 2020.

________________________
Göteborg den 20 december 2019
DevPort AB (publ)

För ytterligare information:
Nils Malmros, VD DevPort AB, tfn: 0736-208700 eller e-post:
nils.malmros@devport.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 17 januari 2020 kl. 17:00 CET.

Om DevPort
DevPort är ett svenskt teknikkonsultbolag och agerar som oberoende
rådgivare och utvecklingspartner med kundens bästa för ögonen.
DevPorts verksamhet kan delas in i fyra huvudområden;
Produktutveckling, Produktionsutveckling, Inbyggda system och IT.
Huvudkunderna återfinns inom fordonsindustrin och övrig
utvecklingsintensiv industri. DevPort har haft en tillväxt om ca
40-50% per år under de senaste åren och sysselsätter ca 550 personer
fördelat på egna anställda och underkonsulter. DevPort grundades 2008
och listades i december 2017 på NASDAQ First North Premier Growth
Market. Huvudkontoret ligger i Göteborg med lokalkontor i Linköping,
Södertälje och Stockholm.

Bolagets Certified Advisor är Avanza Bank med kontaktuppgifter -
E-post: corp@avanza.se eller Telefon: 08-409 421 20.

För mer information, besök www.devport.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/devport/r/kommunike-fran-extra-bolagsstamma-d...
https://mb.cision.com/Main/16542/3010921/1175904.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.