Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-17

DexTech: DexTech Medical AB: Kommuniké från årsstämma

Idag, den 17 oktober 2019, hölls årsstämma i DexTech Medical AB. Nedan
följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut
fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och
balansräkningen.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen

Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat, samt att ingen
utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018/2019.

Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören

Stämman beslutade om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och
verkställande direktör.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara oförändrat
fem ledamöter och att inga suppleanter väljs.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
Stämman beslutade att styrelsearvode ej skall utgå samt att arvode
till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor
Stämman beslutade att omvälja Svante Wadman, Anders Holmberg, Sten
Nilsson, Per-Olof Asplund och Rolf Eriksson. Vid efterföljande
konstituerande styrelsemöte omvaldes Svante Wadman till styrelsens
ordförande. Omvaldes KPMG AB, med Petra Lindström som ansvarig
revisor, som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

För ytterligare information

Gösta Lundgren - CFO & Investor Relations

DexTech Medical AB

Telefon: +46 (0) 707104788

E-post: gosta.lundgren@dextechmedical.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 17 oktober 2019.

DexTech Medical AB är ett svenskt forskningsföretag som utifrån sin
teknikplattform har utvecklat fyra läkemedelskandidater som skyddas
av patent. Huvudkandidaten är OsteoDex för behandling av
kastrationsresistent prostatacancer (CRPC) med skelettmetastaser. En
framgångsrik klinisk fas II studie har genomförts med OsteoDex där
resultatet visar hög tolererbarhet med lindriga biverkningar samt
behandlingseffekt på patienter som sviktar på befintliga läkemedel.
DexTechs målsättning är att senast efter genomförd fas II-studie
utlicensiera respektive läkemedelskandidat. DexTech Medical AB är
noterat på Spotlight Stock Market.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/dextech/r/dextech-medical-ab--kommunike-fran-...
https://mb.cision.com/Main/11652/2935053/1125151.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.