Du är här

2018-08-29

DexTech: DexTechs likviditet och kassaflöde

OsteoDex, bolagets fas 2b-projekt för behandling av avancerad
prostatacancer, s.k. kastrations-resistent prostatacancer (CRPC), är
nu avslutad. Studien har titeln "A randomised, double-blind,
dose-finding, repeat dose Phase II multicentre study of ODX for the
treatment of patients with castration-resistant prostate cancer
(CRPC) and skeletal metastases" och bedrivs i Sverige (Norrlands
Universitetssjukhus i Umeå, Södersjukhuset i Stockholm och
Universitetssjukhuset i Örebro), Finland (Tampere University
Hospital), Estland (East Tallin Central Hospital och Tartu University
Hospital) samt i Lettland (Riga East University Hospital och
Daugavpils Regional Hospital). De sista patientbesöken skedde före
midsommar 2018. Arbetet fokuseras nu på färdigställande av den
formella studierapporten. Denna väntas vara färdig under oktober
månad 2018, dvs. i enlighet med tidsplanen.

Efter avslutningen av en kostnadseffektiv fas2 studie för OsteoDex
(ODX-003), meddelar bolaget att budgetläget medger fortsatt drift i
ytterligare 12 månader vilket är längre än vad som tidigare
meddelats.

Fortsatt drift är säkerställd till och med augusti 2019 i stället för
till och med utgången av 2018 som tidigare meddelats.

Målsättningen är att licensintäkter ska finansiera driften därefter.

För ytterligare information

Gösta Lundgren - CFO & Investor Relations

DexTech Medical AB

Telefon: +46 (0) 707104788

E-post: gosta.lundgren@dextechmedical.com

Denna information är sådan information som DexTech Medical AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 29 augusti 2018.

DexTech Medical AB är ett svenskt forskningsföretag som utifrån sin
teknikplattform har utvecklat tre läkemedelskandidater som skyddas av
patent. Huvudkandidaten är OsteoDex för behandling av
kastrationsresistent prostatacancer (CRPC) med skelettmetastaser. En
framgångsrik klinisk fas I/IIa-studie har genomförts med OsteoDex där
resultatet visar hög tolererbarhet med lindriga biverkningar samt
tydlig effekt i den högsta dosgruppen. DexTechs målsättning är att
senast efter genomförd fas II-studie utlicensiera respektive
läkemedelskandidat. DexTech Medical AB är noterat på Spotlight Stock
Market.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/dextech/r/dextechs-likviditet-och-kassaflode,c...
http://mb.cision.com/Main/11652/2603020/899107.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.