Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-04

DexTech: Första resultaten från DexTechs fas IIb-studie för OsteoDex

OsteoDex, bolagets fas 2b-projekt för behandling av avancerad
prostatacancer, s.k. kastrations-resistent prostatacancer (CRPC), är
avslutad och de första resultaten meddelas. Studien har titeln "A
randomised, double-blind, dose-finding, repeat dose Phase II
multicentre study of ODX for the treatment of patients with
castration-resistant prostate cancer (CRPC) and skeletal metastases"
och bedrivs i Sverige (Norrlands Universitetssjukhus i Umeå,
Södersjukhuset i Stockholm och Universitetssjukhuset i Örebro),
Finland (Tampere University Hospital), Estland (East Tallin Central
Hospital och Tartu University Hospital) samt i Lettland (Riga East
University Hospital och Daugavpils Regional Hospital).

Femtioen procent av patienterna fullgjorde behandlingen (5 månader,
dos 2ggr/mån). Av dessa uppvisade 56 % stabil sjukdom
(förbättrad/oförändrad) avseende skelettmetastaseringen. Beträffande
markör för skelettnedbrytning uppvisar 68 % sänkning med mer än 50 %.
Övriga markörer sänks med 43 % - 71 % jämfört med baseline värdet.
Data är förenliga med en kraftfull hämning av den s.k. onda cirkeln
(Vicious Cycle). Inga s.k. "behandlingsrelaterade allvarliga
biverkningar" (serious adverse events, SAE) har noterats. De 3
dosarmarna i protokollet uppvisar likvärdig behandlingseffekt.
Resultaten uppfyller protokollets primära målsättning (primary
objective). Den fullständiga CRO rapporten föreligger i slutet av
innevarande månad/början av november och innehåller samtliga provsvar
samt resultat av livskvalité-utvärdering och förväntas
komplettera/konfirmera meddelade resultat.

"- Bolaget är mycket nöjt med resultaten som skall ses i perspektiv av
att CRPC är notoriskt behandlingsresistent, säger vd Anders R
Holmberg."

För ytterligare information

Gösta Lundgren - CFO & Investor Relations

DexTech Medical AB

Telefon: +46 (0) 707104788

E-post: gosta.lundgren@dextechmedical.com

Denna information är sådan information som DexTech Medical AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 4 oktober 2018.

DexTech Medical AB är ett svenskt forskningsföretag som utifrån sin
teknikplattform har utvecklat fyra läkemedelskandidater som skyddas
av patent. Huvudkandidaten är OsteoDex för behandling av
kastrationsresistent prostatacancer (CRPC) med skelettmetastaser. En
framgångsrik klinisk fas I/IIa-studie har genomförts med OsteoDex där
resultatet visar hög tolererbarhet med lindriga biverkningar samt
tydlig effekt i den högsta dosgruppen. DexTechs målsättning är att
senast efter genomförd fas II-studie utlicensiera respektive
läkemedelskandidat. DexTech Medical AB är noterat på Spotlight Stock
Market.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/dextech/r/forsta-resultaten-fran-dextechs-fas-...
http://mb.cision.com/Main/11652/2635013/920848.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.