Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-21

DGC One: DGC One AB, delårsrapport Q3 2016

Medvind i affärsområde IT-drift

1 juli-30 september 2016, Q3
Nettoomsättning 178,7 mkr (149,0)
Tillväxt i tjänsteverksamheten 20,3% (14,9)
Rörelseresultat 20,4 mkr (19,1)
Rörelsemarginal 11,4% (12,8)
Resultat efter skatt 14,9 mkr (14,9)
Resultat per aktie efter utspädning 1,67 kr (1,69)

1 januari-30 september 2016, nio månader
Nettoomsättning 514,4 mkr (450,8)
Tillväxt i tjänsteverksamheten 15,5% (13,3)
Rörelseresultat 51,7 mkr (47,0)
Rörelsemarginal 10,0% (10,4)
Resultat efter skatt 38,7 mkr (36,3)
Resultat per aktie efter utspädning 4,37 kr (4,14)

Vd:s kommentar
Tillväxten i det tredje kvartalet var 20 procent och rörelseresultatet
drygt 20 miljoner kronor, vilket var något bättre än motsvarande
kvartal föregående år. Rörelsemarginalen försämrades dock något från
drygt 12 till drygt 11 procent. Det är fiberutrullningen i
affärsområde Datakommunikation som pressar våra marginaler, samtidigt
som vi har god medvind inom affärsområde IT-drift.

I affärsområde IT-drift har vi nu gjort vårt första hela kvartal
tillsammans med Delta och Internet Border som vi förvärvade i maj
respektive juli - och det känns riktigt lovande. Båda bolagen har
kommit in med entusiasm och tillfört kompetens, kunder och riktigt
bra resultat. Affärsområdets tillväxt blev drygt 40 procent och
rörelsemarginalen 13 procent. Vi ska då minnas att vi alltid får en
positiv resultateffekt av återförda semesterlöner under sommaren, men
resultatet är likväl starkt. Och viktigare för framtiden är att vi
med gemensamma krafter kan attrahera kunder som tidigare varit för
stora för var och en av oss. Vi ska ju göra samma tillväxtresa inom
affärsområde IT-drift som vi gjort inom affärsområde
Datakommunikation och Telefoni. Där har vi steg för steg kunnat vinna
allt större kunder inom både privat och offentlig sektor. Vi hoppas
att inom kort kunna addera ytterligare en viktig pusselbit till den
tillväxtstrategin i form av ett nytt ramavtal med Kammarkollegiet.
Kammarkollegiet gör stora ramavtalsupphandlingar för offentlig sektor
och nu har man upphandlat IT-drifttjänster. Kammarkollegiet har i
dagarna meddelat att vi är en av de aktörer som man vill teckna
ramavtal med för både stora och mellanstora offentliga verksamheter,
vilket är en stor framgång för oss. Vi hoppas kunna ingå ramavtalen
inom kort (det finns alltid risk att tilldelningsbeslut överklagas)
och det skulle ge oss goda förutsättningar att öppna upp offentligt
sektor också inom affärsområde IT-drift.

I affärsområde Telefoni inväntar vi fortfarande Förvaltningsrättens
dom gällande Arbetsförmedlingens upphandling av kontaktcenter- och
växeltjänster, en upphandling vi vann i juni men som Telia
överklagade. Rörelsemarginalen i affärsområdet är fortsatt stark, 15
procent så här långt i år, men omsättningen står och stampar. Ett
avtal med Arbetsförmedlingen skulle ge ett bra bidrag till
tillväxten.

I vårt största affärsområde - Datakommunikation - är vi som bekant
mitt inne i det stora teknikskiftet från koppar till fiber. Vi är
fast beslutna att bli en vinnare i detta skifte, ingen ska ha bättre
förutsättningar än vi att leverera fiber till kunder som har
verksamhet på många platser. Därför uppgraderar vi löpande vårt
stamnät till svartfiber och bygger egna aktiva och passiva fibernoder
i alla kommersiella byggnader, exempelvis köpcentrum, där vi ser en
potential att ansluta flera kunder. Den här satsningen på ny
fiberinfrastruktur gör att kostnadskostymen växer och pressar våra
marginaler nu, rörelsemarginalen var cirka 10 procent i detta
kvartal, men kommer ge oss stora skal- och konkurrensfördelar
vartefter vi kan ansluta fler kunder. En höjdpunkt inom affärsområdet
under kvartalet var att vi vann Nacka kommuns upphandling av LAN och
Wifi-tjänster. Vi ser en ökad efterfrågan på dessa tjänster och med
Nacka kommun får vi en stor referensinstallation som bas för vårt
fortsatta säljarbete.

Jörgen Qwist
Vd

Telefonkonferens
DGC håller idag, klockan 10.00, en telefonkonferens där
delårsrapporten kommer att presenteras. Efter presentationen finns
det utrymme för frågor.

Telefonnummer för deltagande i telefonkonferensen:
+46 8 566 426 95

Audiosändning och presentation
Det finns också möjlighet att lyssna direkt på telefonkonferensen via
webblänk, https://wonderland.videosync.fi/2016-10-21-dgc-q3-rapport
eller ta del av presentation via
https://www.dgc.se/Investerare/Presentationer/Presentationer/Presentatio....

För mer information kontakta:
Jörgen Qwist, vd DGC, telefon: +46 8 506 106 63 eller +46 708 34 28 34
Göran Hult, ekonomichef DGC, telefon +46 8 506 106 16 eller +46 735 33
48 42

Jakob Tapper, informationsansvarig DGC, telefon: +46 8 506 502 18
eller +46 739 81 63 33

Om DGC
DGC är en nätoperatör som utvecklar och säljer datakommunikations-,
drift- och telefonitjänster i ett eget rikstäckande nät till kunder
som har verksamhet på många platser. DGC startades 1991 och DGC:s
aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information om DGC, se
www.dgc.se.

Denna information är sådan som DGC ska offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 21 oktober 2016 kl.
08:30.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/dgc-one/r/dgc-one-ab--delarsrapport-q3-2016,c2...
http://mb.cision.com/Main/400/2105537/577939.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.