Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-07-20

DGC One: EQT påkallar tvångsinlösen och DGC ansöker om avnotering och kallar till extra bolagsstämma

EQT[1], som genom DGC One Holding AB innehar mer än 90 procent av
aktierna och rösterna i DGC One AB (publ) ("DGC"), offentliggjorde
den 14 juli 2017 att dess förvärv av aktier i DGC godkänts av
Konkurrensverket. Acceptfristen för EQT:s budpliktsbud, som
offentliggjordes den 7 juni 2017, löper ut den 21 juli 2017. EQT har
påkallat tvångsinlösen av resterande aktier i DGC.

I anledning härav och i enlighet med EQT:s önskan har styrelsen för
DGC beslutat att ansöka om avnotering av DGC:s aktie från Nasdaq
Stockholm. Sista dag för handel i DGC:s aktie kommer att meddelas
efter det att DGC erhållit bekräftelse om detta från Nasdaq
Stockholm.

På begäran av EQT utfärdar styrelsen för DGC vidare kallelse till
extra bolagsstämma onsdagen den 16 augusti 2017, för fastställande av
antal styrelseledamöter, val av styrelseledamöter och
styrelseordförande samt beslut om arvode till styrelsen. Kallelse
offentliggörs separat.

Stockholm den 20 juli 2017

Styrelsen för DGC

----------------------------------------------------------------------

[1] EQT Mid Market GP B.V, som agerar i sin kapacitet såsom general
partner för EQT Mid Market Limited Partnership och EQT Mid Market
Europe GP B.V. som agerar i sin kapacitet såsom general partner för
EQT Mid Market Europe Limited Partnership.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Unger, styrelsens ordförande, DGC One AB (publ): telefon: +46 70
486 19 33, e-post: johan.unger@dgc.se

Jörgen Qwist, vd, DGC One AB (publ): telefon: +46 70 834 28 34,
e-post: jq@dgc.se

Jakob Tapper, informationsansvarig, DGC One AB (publ): telefon: +46 8
506 50218 eller +46 739 81 63 33, e-post: jakob.tapper@dgc.se

Om DGC
DGC är en nätoperatör som utvecklar och säljer datakommunikations-,
drift- och telefonitjänster i ett eget rikstäckande nät till kunder
som har verksamhet på många platser. DGC startades 1991 och DGC:s
aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information om DGC, se
www.dgc.se.

Informationen är sådan som DGC ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 juli
2017, klockan 08.45.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/dgc-one/r/eqt-pakallar-tvangsinlosen-och-dgc-a...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.