Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-21

Diadrom Holding: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2019 FÖR DIADROM HOLDING AB (PUBL)

KVARTAL 4 (OKTOBER - DECEMBER) 2019

· Omsättningen uppgick till 15,7 (17,3) Mkr en minskning med 1,6 Mkr
· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,6 (3,1) Mkr en minskning
med 1,5 Mkr

· Rörelsemarginalen uppgick till 10,5 (18,0) procent
· Resultat före skatt uppgick till 1,6 (3,1) Mkr
· Resultat efter skatt uppgick till 1,2 (2,3) Mkr
· Vinst per aktie uppgick till 0,17 (0,32) kr
· Antalet anställda vid periodens utgång var 60 st vilket är lika
många anställda som senaste kvartalsslut och 2 st fler än vid
motsvarande tid föregående år.

HELÅRET 2019 (JANUARI - DECEMBER)

· Omsättningen uppgick till 60,8 (57,8) Mkr, en ökning med 3,0 Mkr
· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 8,5 (7,2) Mkr en ökning med
1,3 Mkr

· Rörelsemarginalen uppgick till 14,0 (12,4) procent
· Resultat före skatt uppgick till 8,5 (7,2) Mkr
· Resultat efter skatt uppgick till 6,6 (5,5) Mkr
· Vinst per aktie uppgick till 0,91 (0,76) kr
· Antalet anställda vid periodens utgång var 60 (58) st
HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

· Verksamheten har hittills under året 2020 inga väsentliga
händelser att rapportera

· Styrelsen kommer att föreslå årsstämman 23 mars 2020 en utdelning
om 0,80 (0,60) kr per aktie

ÅR 2019 I KORTHET

2019 var ett på många sätt händelserikt och utmanande år, där de tre
första kvartalen kännetecknades av en god efterfrågan på Diadroms
lösnigar. Det i sin tur bidrog till en hög beläggning samt fler
pågående produktkopplade projekt än föregående år. Omställningen inom
fordonsindustrin mot allt aktivare förarstöd, elektrisk drivlina och
ökad grad av digitalisering fortsatte med full kraft och Diadrom vann
flera spännande uppdrag med kopplingar till den här utvecklingen.

Vi hade även stora framgångar i vår produktaffär under 2019.
Produktaffärerna resulterade både i direkta leveranser av produkter
och indirekta konsultprojekt med koppling till produkterbjudandet.
Från 2018 och in i år 2019 fortsatte ett utvecklingsprojekt med
anpassningar av produkten Diadrom Communication Stack (DCS) till
HikVISION Automotive Software Co. Ltd (pressmeddelande oktober 5,
2018), samt ett utvecklingsprojekt för produkten Diadrom Dolphin till
en världsledande underleverantör av fordonssystem för aktiv säkerhet
(pressmeddelande oktober 5, 2018). Framgångarna fortsatte därefter
med att

· Diadrom tecknade ramavtal med en världsledande underleverantör av
fordonssystem för aktiv säkerhet (pressmeddelande maj 9, 2019).

· Diadrom erhöll en order på Diadrom Autotech Bootloader från Nippon
Seiki som är världsledande på Head-Up Displays för fordonsindustrin
(uppdaterat pressmeddelande juni 10, 2019).

· Diadrom erhöll en order på licenser på Diadrom Dolphin, samt ett
utvecklingsteam för att tillsammans med Semcon utveckla en aktiv
säkerhetsmodul till en världsledande leverantör inom Transport as a
Service (TaaS) (pressmeddelande juni 18, 2019).

2019 startade med en högre lönsamhet under kvartal 1 jämfört med ett
"normalår" för Diadrom. Införsäljningsprocessen för
produktrelaterade affärer är generellt längre än för konsulttjänster
men de affärerna är också i normala fall lönsammare än ett
genomsnittligt konsultprojekt. Det får som konsekvens att en
varierande andel produktbaserade projekt ökar volatiliteten i
omsättning och resultat mellan kvartalen.

Under det fjärde kvartalet anade vi en avmattning i efterfrågan med
ett ökat kostnadsfokus rent generellt och på flera håll drog våra
kunder ned på takten av inköp av externa tjänster jämfört med
tidigare kvartal. Detta medförde ökade ledtider i att få ut konsulter
i nya uppdrag. Vi fick samtidigt en ogynnsam mix av avslutade projekt
och nyrekryteringar, som ledde till lägre beläggningsgrad än planerat
(pressmeddelande november 18, 2019).

Trots resultatnedgången under det fjärde kvartalet ökade dock både
omsättning och resultat för helåret jämfört med föregående år. Vi har
också välkomnat flera nya medarbetare under året och vi växte från 58
anställda till 60 anställda trots att konkurrensen om personal var
fortsatt mycket hög. Utveckling av kompetens och personal har varit
ett genomgående tema under året. Dessutom har vi investerat mycket i
rekrytering och trivsel, med bland annat en mycket lyckad
konferensresa till Prag under våren.

UTDELNING

Styrelsen kommer att föreslå årsstämman den 23 mars 2020 att av
bolagets disponibla vinstmedel skall utdelning till aktieägarna ske
med totalt 0,80 kr per aktie (föregående år 0,60 kr) samt återstoden
balanseras i ny räkning. Utdelningen fördelas mellan en ordinarie
utdelning om 0,70 (0,60) kr per aktie, samt en extra utdelning om
0,10 (0,00) kr per aktie. Den extra utdelningen motiveras med att
styrelsen gör bedömningen att bolagets finansiella ställning är
mycket god med hänsyn till dagens kapitalbehov. Verksamheten har även
efter utdelningen en fortsatt stark finansiell beredskap och den
totala utdelningen är i linje med utdelningspolicyn.

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Årsredovisning för 2019 publiceras den 9 mars 2020 och kommer att
finnas tillgänglig på bolagets hemsida samt kontor. Önskas ett eget
exemplar av årsredovisningen skicka ett mail till info@diadrom.se med
adressuppgifter.

Årsstämma är planerad till 23 mars 2020 kl 15.00 (se dagens separata
kallelse).

Delårsrapport perioden januari - mars 2020 publiceras den 24 april
2020.

CERTIFIED ADVISER

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30 / www.partnerfk.com)
är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

Bokslutskommunikén har inte varit föremål för revisorernas granskning.

För fullständig rapport se bifogad pdf-fil

Göteborg den 21 februari 2020

Styrelsen för Diadrom Holding AB (publ)
Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg
Tel: 031-774 11 00

För eventuella frågor om kvartalsrapporten kontakta:
Carl Johan Andersson, VD Diadrom Holding AB (publ), telefon 0733-31 11
13

Reka Fodor, CFO Diadrom Holding AB (publ), telefon 0736-82 62 36
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Diadrom Holding AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och lagen om
värdepappersmarknad. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 februari 2020 kl.
08:00 CET.

This information is information that Diadrom Holding AB (publ) is
obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation and
the Securities Markets Act. The information was submitted for
publication, through the agency of the contact person set out above,
at 08:00 on 21[st] February 2020.

Diadrom Holding AB (publ) är ett produkt- och specialistkonsultbolag
inom diagnostik av Autotech. Autotech utvecklas snabbt som följd av
ökad elektrifiering och digitalisering inom fordonssektorn. Diadrom
är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker DIAH).
www.diadrom.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/diadrom-holding/r/bokslutskommunike-2019-for-...
https://mb.cision.com/Main/1222/3040203/1197663.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.