Du är här

2018-08-24

Diadrom Holding: Delårsrapport perioden januari-juni 2018 Diadrom Holding AB (publ)

Kvartal 2 (april - juni) 2018

· Omsättningen uppgick till 15,0 (16,8) Mkr, en minskning med 1,8
Mkr eller 10,7 procent

· Rörelseresultatet (EBIT) blev i princip oförändrat och uppgick
till 2,0 (2,1) Mkr

· Rörelsemarginalen uppgick till 13,7 (12,7) procent
· Resultat före skatt uppgick till 2,0 (2,1) Mkr
· Resultat efter skatt uppgick till 1,6 (1,7) Mkr
· Vinst per aktie uppgick till 0,22 (0,23) kr
· Antalet anställda vid periodens utgång är 56 st vilket är 3 st
fler än senaste kvartalsslut och 2 st fler än motsvarande tid
föregående år

· Omsättningen uppgick till 29,9 (32,1) Mkr, en minskning med 2,2
Mkr eller 6,8 procent

· Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,1 Mkr till 3,8 (4,9) Mkr
· Rörelsemarginalen uppgick till 12,7 (15,2) procent
· Resultat före skatt uppgick till 3,8 (4,9) Mkr
· Resultat efter skatt uppgick till 3,0 (3,8) Mkr
· Vinst per aktie uppgick till 0,41 (0,52) kr. För helåret 2017
uppgick vinst per aktie till 1 kr

· Årsstämma genomfördes den 15 mars 2018 där en utdelning om 0,90 kr
per aktie, totalt 6 553 476 kr beslutades. Utdelningen genomfördes 22
mars 2018.

Kvartal 1-2 (januari - juni) 2018

· Omsättningen uppgick till 29,9 (32,1) Mkr, en minskning med 2,2
Mkr eller 6,8 procent

· Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,1 Mkr till 3,8 (4,9) Mkr
· Rörelsemarginalen uppgick till 12,7 (15,2) procent
· Resultat före skatt uppgick till 3,8 (4,9) Mkr
· Resultat efter skatt uppgick till 3,0 (3,8) Mkr
· Vinst per aktie uppgick till 0,41 (0,52) kr. För helåret 2017
uppgick vinst per aktie till 1 kr

· Årsstämma genomfördes den 15 mars 2018 där en utdelning om 0,90 kr
per aktie, totalt 6 553 476 kr beslutades. Utdelningen genomfördes 22
mars 2018.

Perioden i sammandrag (januari - juni 2018)

Aktiviteten var hög under första halvåret. Mycket arbete lades på
rekrytering samtidigt som försäljningsresurser investerades inom
produktområdet med särskilt fokus på Kina. Diadrom är ett bolag med
både en konsultaffär och en produktbaserad affär. Produktaffären är
mycket lovande då den tar bolaget ut på den internationella marknaden
för Autotech, och då särskilt för kritiska områden som rör
kvalitetssäkring och diagnos av fordonsrelaterade system. Långa
införsäljningscykler gör dock att dessa affärer kräver ganska stora
marknadsresurser och att projekten kommer stötvis, vilket ofta skapar
problem för beläggningen i resten av organisationen. Vi upplever nu
en sådan period, vilket syns i en lägre fakturering per anställd. Att
vi nu dessutom investerar en hel del i nyrekrytering gör det troligt
att fakturering per anställd kommer fortsatta att falla under en
period framöver.

Marknadsläget är gynnsamt men rekryteringssituationen är fortsatt
mycket krävande, inte minst då inskolning skapar en intäktslös
period. På lång sikt är det dock ledningens övertygelse att
kombinationen av konsult och produktaffär skapar mest värde för
aktieägarna, även om den resulterar i en högre volatilitet i den
samlade affären och på kortare sikt kan leda till lägre intjäning och
resultat.

Årsstämma

Den 15 mars 2018 genomförde Diadrom Holding AB (publ) årsstämma. För
mer information se kommuniké årsstämma (se pressrelease 2018-03-15).

Kommande rapporttillfällen

19 oktober 2018 Delårsrapport Q3 2018
14 februari 2019 Bokslutskommuniké 2018

Denna rapport har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är
bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North.

För fullständig rapport se bifogad pdf-fil.

Göteborg den 24 augusti 2018

Henrik Fagrell, VD
Diadrom Holding AB (publ)
Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg
Tel: 031-774 11 00,
Fax: 031-774 11 12

För eventuella frågor om kvartalsrapporten kontakta:
Henrik Fagrell, VD Diadrom Holding AB (publ), telefon 0733-31 11 10
Håkan Andreasson, ekonomichef Diadrom Holding AB (publ), telefon
0733-31 11 17

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Diadrom Holding AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2018 kl.
08.00.

Diadrom Holding AB (publ) är ett specialistbolag med inriktning mot
diagnostik av Autotech. Diadrom agerar inom ett område med uthålligt
och långsiktig tillväxt då avancerade produkter får ett allt större
teknikinnehåll. Diadrom grundades år 1999 och är noterat på Nasdaq
First North (ticker DIAH). www.diadrom.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/diadrom-holding/r/delarsrapport-perioden-janua...
http://mb.cision.com/Main/1222/2599147/896419.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.