Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-16

Diadrom Holding: Delårsrapport perioden januari-mars 2014 Diadrom Holding AB (publ)

Kvartal 1

· Omsättningen uppgick till 14,2 (15,8) Mkr en minskning med 1,6 Mkr
eller 10,2 procent

· Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,4 Mkr till 2,8 (4,2) Mkr
· Rörelsemarginalen uppgick till 20,1 (26,8) procent
· Resultat före skatt uppgick till 2,9 (4,3) Mkr
· Resultat efter skatt uppgick till 2,2 (3,3) Mkr
· Vinst per aktie uppgick till 0,31 (0,46) kr
· Årsstämma genomfördes den 20 mars där en utdelning om 1,40 kr per
aktie, totalt 10.194.296 kr beslutades. Utdelningen genomfördes 28
mars 2014.

· Antalet anställda vid periodens utgång är 57 st vilket är 1 st
färre än vid senaste kvartalsslut och vid motsvarande tid föregående
år.

Perioden i sammandrag (januari - mars 2014)

Periodens omsättning och resultat är lägre än för motsvarande period
förra året men en förbättring jämfört med det tredje och fjärde
kvartalet 2013. De främsta anledningarna till det sämre resultatet är
en generellt sett lägre efterfrågan på marknaden samt att
etableringen i Mälardalen ännu inte bidrar positivt till vårt
resultat.

Vår bedömning kvarstår dock att marknaden för diagnostik kommer att
fortsätta att utvecklas under lång tid. För att kapitalisera på den
trenden samt möjliggöra nya typer av affärer bortom traditionell
"konsulting", så fortsätter vi arbetet med vår produkt Diag Studio.
Vi har under perioden gjort en betydande affär baserat på Diag
Studio. Kunden är en OEM inom fordonsindustrin. Vid sidan av nya
typer av affärer så är vår förhoppning att Diag Studio ska hjälpa oss
att nå nya kunder i nya geografier.

Vi bedömer fortsatt att marknaden är mer avvaktande än tidigare. Stora
FoU-tunga spelare på marknaden har aviserat återhållsamhet och i
vissa fall neddragningar. Det har påverkat efterfrågan samt i vissa
fall lett till prispress. Att sia om marknadens utveckling i det
korta perspektivet anser vi vara mycket svårt. Vi måste fortsätta att
vara beredda på både positiva och negativa förändringar.

Årsstämma

Den 20 mars genomförde Diadrom Holding AB (publ) årsstämma. För mer
information se kommuniké årsstämma (se pressrelease 2014-03-20).

Finansiell information

Med anledning av införandet av K3-reglerna har uppställningsformen för
Eget Kapital förändrats så att fördelningen mellan bundet och fritt
eget kapital tagits bort och ersatts med "Annat eget kapital (inkl.
periodens resultat)" utöver Aktiekapital. Jämförelsesiffrorna för
tidigare perioder har justerats.

För sammandrag av koncernens resultat- och balansräkning, samt
kassaflödesanalys se sidorna 4 - 6 i denna rapport.

för fullständig rapport - se bifogade pdf-fil

Göteborg den 17 april 2014

Henrik Fagrell, VD Diadrom Holding AB (publ), Första Långgatan 19, 413
27 Göteborg, Org. nr. 556676-4857, Tel: 031-774 11 00, Fax: 031-774
11 12

För eventuella frågor om innehållet i delårsrapporten kontakta:

Henrik Fagrell, VD Diadrom Holding AB (publ), telefon 0733-31 11 10,
Håkan Andreasson, ekonomichef Diadro Holding AB (publ), telefon
0733-311117

Om Diadrom

Diadrom är ett ledande IT-bolag inom diagnostik av högteknologiska
produkter. Diagnostik är ett område med uthålligt och långsiktig
tillväxt då avancerade produkter får ett allt större teknikinnehåll.
Genom att agera på denna marknad med ett nischat erbjudande skall
Diadrom växa organiskt under god lönsamhet. Diadrom grundades år 1999
och är listat på NASDAQ OMX First North.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/diadrom-holding/r/delarsrapport-perioden-janua...
http://mb.cision.com/Main/1222/9570666/234385.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.