Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-26

Diadrom Holding: DIADROM HOLDING AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI - MARS 2019

KVARTAL 1 (JANUARI - MARS) 2019

· Omsättningen uppgick till 15,4 (14,8) Mkr en ökning med 0,6 Mkr
eller 4 procent

· Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 0,7 Mkr till 2,4 (1,7) Mkr
· Rörelsemarginalen uppgick till 15,3 (11,7) procent
· Resultat före skatt uppgick till 2,4 (1,7) Mkr
· Resultat efter skatt uppgick till 1,9 (1,4) Mkr
· Vinst per aktie för kvartal 1 uppgick till 0,26 (0,19) kr.
· Vinst per aktie för helåret 2018 uppgick till 0,76 (1,00) kr.
· Årsstämma genomfördes den 14 mars 2019 där en utdelning om 0,60 kr
per aktie, totalt 4 368 984 kr beslutades. Utdelningen genomfördes 21
mars 2019.

· Antalet anställda vid periodens utgång är 57 st vilket är en
person mindre jämfört med det senaste kvartalsslut och fyra personer
fler än vid motsvarande tid föregående år.

PERIODEN I SAMMANDRAG (JANUARI - MARS) 2019

Det första kvartalet 2019 kännetecknades av en god efterfrågan på
Diadroms lösningar och hög aktivitet. Fler antal anställda, en hög
beläggning och fler produktaffärer än föregående år under samma
period resulterade i att både omsättning och resultat blev högre än
motsvarande perioden året innan. Då påsken i år inföll i kvartal 2
jämfört med kvartal 1 föregående år gav det också en positiv inverkan
på resultatet för första kvartalet 2019.

Konkurrensen om personal inom Diadroms fokusområde är dock fortsatt
mycket hård, och det är ett ansträngande arbete att rekrytera och
behålla personal. Rekrytering av personal med rätt kompentens och
kvalitéer går därmed långsammare än planerat.

Marknadsläget bedöms som fortsatt positivt med stor efterfrågan av
konsulttjänster, samt flera intressanta möjligheter till
produktförsäljning både lokalt och internationellt. Diadrom deltar
regelbundet i autotech-projekt tillsammans med stora internationella
teknikleverantörer till fordonsindustrin. Införsäljningsprocessen för
produktrelaterade affärer är generellt längre än för konsulttjänster,
och med en större andel produktbaserade projekt ökar också
volatiliteten i omsättning och resultat mellan kvartalen. Det är dock
ledningens övertygelse att Diadroms expertis inom diagnostik av
autotech lämpar sig väl för en kombination av konsult- och
produktaffärer. Samtliga kostnader för produktutvecklingen tas
löpande över resultaträkningen.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Verksamheten har hittills i år inga väsentliga händelser att
rapportera.

INFORMATION OM KVARTAL 2

Kommande kvartalsresultat kommer att belastas av kostnader för en
konferensresa om ca 700 KSEK vilket är en återkommande aktivitet som
företaget genomför vartannat år, samt färre debiteringstimmar bland
annat på grund av kalendervariationer (påskens påverkan). På grund av
detta kan resultatet och omsättningen komma att bli lägre än vid
motsvarande tid föregående år.

ÅRSSTÄMMA

Den 14 mars 2019 genomförde Diadrom Holding AB (publ) årsstämma. För
mer information se kommuniké årsstämma (se pressrelease 2019-03-14).

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

23 augusti 2019 Delårsrapport Q2 2019
18 oktober 2019 Delårsrapport Q3 2019

Denna rapport har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30 / www.partnerfk.com)
är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North.

För fullständig rapport se bifogad pdf-fil.

Göteborg den 26 april 2019

Carl Johan Andersson, VD
Diadrom Holding AB (publ)
Första Långgatan 19, 413 27 Göteborg
Tel: 031-774 11 00

För eventuella frågor om kvartalsrapporten kontakta:
Carl Johan Andersson, VD Diadrom Holding AB (publ), telefon 0733-31 11
13

Reka Fodor, CFO Diadrom Holding AB (publ), telefon 0736-82 62 36
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Diadrom Holding AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2019 kl.
08.00.

This information is information that Diadrom Holding AB (publ) is
obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation and
the Securities Markets Act. The information was submitted for
publication, through the agency of the contact person set out above,
at 08:00 on 26th April 2019.

Diadrom Holding AB (publ) är ett specialistbolag med inriktning mot
diagnostik av Autotech. Diadrom agerar inom ett område med uthålligt
och långsiktig tillväxt då avancerade produkter får ett allt större
teknikinnehåll. Diadrom grundades år 1999 och är noterat på Nasdaq
First North (ticker DIAH). www.diadrom.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/diadrom-holding/r/diadrom-holding-ab--publ--d...
https://mb.cision.com/Main/1222/2797350/1032299.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.