Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-11-30

Diamyd får kapitaltillskott från optionslösen

wysiwyg_image

Idag den sista november är det sista dagen i nyttjandeperioden för Diamyds optioner TO1 och TO2. Innehavare av nämnda optioner tillåts att mot två optioner köpa en ny stamaktie för 4,55 kronor.

Vid full inlösen av nämnda optioner får Diamyd in cirka 60 miljoner kronor. Det kan jämföras med förlusttakten under förra verksamhetsåret på 44 miljoner kronor och kassans storlek som vid tidpunkten för den nyss hållna årsstämman uppgick till 35 miljoner kronor.

Under hela optionsnyttjandeperioden har det framstått som gynnsamt att teckna en ny aktie till lösenpriset 4,55 kronor givet att Diamydaktien under november handlats på börsen en god bit över den nivån.

Diamyds CFO Anna Styrud konstaterade nöjt på årsstämman härom veckan: ”Aktiekursen har stigit med 70 procent sedan emissionen i fjol registrerades i juli”.

Vad som håller aktiekursen uppe är dock inte helt lätt att förstå. Men att aktivitetsnivån i Diamyd är förhållandevis hög, så mycket fick årsstämmodeltagarna veta.

Till Diamydstyrelsen nyvaldes på stämman professor Mark Atkinson. Styrelseförslaget var framtaget av en så kallad ”inofficiell valberedning”.

Aktiespararna ansåg för sin del att Diamyd borde ha en regelrätt valberedning vid det här laget, efter så många år på börsen.

Aktiespararna hade även synpunkter på styrelsearvodesförslaget.

Åsa Wesshagen, som var Aktiespararnas ombud, anförde:

”Vi undrar hur det ligger till med det här förslaget? I fjol var den totala styrelseersättningen 1 070 000. Nu är förslaget 550 000 kronor. Betyder det verkligen en bestående nedgång i styrelsearvodet, eller får vi läsa en annan, långt högre siffra i årsredovisningen nästa år”?

Styrelsens ordförande Erik Nerpin förklarade att Diamyd historiskt haft olika arvodesmodeller för styrelsen. Vissa år hade man bakat in andra ersättningar i arvodesförslaget till stämman. Andra år hade det inte varit på det viset.

Ibland ingick med andra ord styrelseledamoten och huvudägaren Anders Essen-Möllers konsultarvode i förslaget till styrelsearvode, ibland inte.

”Hur ska man då veta vad stämman egentligen fattar beslut om”, undrade Wesshagen. ”För övrigt får det inte vara så att vi beslutar något på stämman varpå det inte efterföljs”, tillade hon.

”Den här förträffliga styrelsekandidaten får enligt förslaget ett arvode om 100 000 kronor”, konstaterade för övrigt Wesshagen storögt med hänvisning till förslaget rörande Atkinsons arvode.

”Ja, vi hoppas att han kan hjälpa oss med mer uppgifter…” sade Erik Nerpin kryptiskt, varpå Åsa Wesshagen konkluderade: ”Aktiespararna lägger ner sin röst i arvodesfrågan för vi tycker att förslagets utformning är fullständigt otillfredsställande”.

Författare och bevakare: Åsa Wesshagen

Författare Bolagsbevakningen