Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-08

Diamyd Medical AB: Delårsrapport II 13/14

september 2013 - februari 2014, Diamyd Medical AB (publ),
räkenskapsåret 2013/2014

Perioden 1 december 2013 - 28 februari 2014

· Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (0) MSEK
· Resultat efter finansnetto uppgick till -4,4 (-5,3) MSEK
· Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick per den 28
februari 2014 till 56 (15) MSEK

Första halvåret 1 september 2013 - 28 februari 2014

· Nettoomsättningen uppgick till 0,3 (0) MSEK
· Resultat efter finansnetto uppgick till -9,2 (-4,4) MSEK

Väsentliga händelser under perioden

1 december 2013 - 28 februari 2014

· Mer än hälften av patienterna behandlade i diabetesstudie med
diabetesvaccinet Diamyd® i kombination med D-vitamin och ibuprofen

· Diamyd Medical klargjorde medieuppgifter om diabetesstudie
· Ansökan om att fördubbla unik preventionsstudie med Diamyds
diabetesvaccin inskickad till Läkemedelsverket

Väsentliga händelser efter periodens slut

· Diamyd Medicals tidigare systerbolag Periphagen (f.d. Diamyd,
Inc.) säkrade ny finansiering

· Diamyd Medical trädde in i stamscellsfältet genom investering i
svensk navelsträngsblodbank

VD har ordet
Senaste tiden har varit händelserik för Diamyd Medical och vi kunde
rapportera två goda nyheter i snabb följd förra veckan. Tillsammans
med en grupp grundare och Karolinska Institutet Holding AB ska vi
upprätta Sveriges första kommersiella stamcellsbank för privat
familjesparande av navelsträngsblod och andra vävnader med
stamceller. Avsikten är även att samla in stamceller från
navelsträngar och göra dem tillgängliga för forskningsändamål, inte
minst för forskning inom typ 1-diabetes. Med den nya satsningen går
Diamyd Medical in i stamcellsfältet, ett område som är under snabb
utveckling. Den finansiella risken bedöms vara begränsad i och med de
många exempel på etablerade privata navelsträngsblodbanker som finns
i andra länder. Genom initiativet till en forskningsbank hoppas vi
kunna bidra till väsentliga framsteg vad gäller framtida användning
av stamceller i olika terapier.

Just vid födseln finns ett unikt tillfälle att samla in unga
stamceller från navelsträngen som annars slängs. Privat
familjesparande av navelsträngsblod har varit möjligt i USA i över
tjugo år och finns i de flesta europeiska länder, men ännu erbjuds
ingen sådan tjänst i Sverige. Jag undersökte själv möjligheterna när
mina barn föddes för några år sedan, men det blev för krångligt då
det enda sättet skulle vara att jag själv tog med utrustning till
förlossningen och samlade in blodet för att sedan skicka det
utomlands för preparering, infrysning och lagring eftersom tjänsten
saknades i Sverige.

Hans-Peter Ekre med lång erfarenhet och ett brett nätverk inom svensk
Life Science kommer att leda projektet. Tillsammans med den kunniga
och erfarna gruppen grundare samt Karolinska Institutet Holding AB
ser vi fram emot att bygga upp en professionell och stabil
verksamhet.

Förra veckan kunde vi också rapportera att våra före detta kollegor på
Periphagen i Pittsburgh säkrat finansiering för att fortsätta
utvecklingen av sin genterapiplattform. Periphagen ingick tidigare i
Diamyd-koncernen och hette då Diamyd, Inc., men köptes ut av den
amerikanska ledningen hösten 2012. Det var väldigt roligt att höra
att en fond med inriktning på Life Science investerat 6,5 miljoner
USD i ett första steg och vi gratulerar gänget på Periphagen! Diamyd
Medical har fortfarande ekonomiska intressen i Periphagen som är
beroende av att de fortsätter utvecklingen. I och med fondens
investering minskar Diamyd Medicals ägarandel som uppgick till tio
procent, men våra övriga finansiella intressen i Periphagen kvarstår
och sannolikheten att få utdelning på dessa ökar.

Diamyd Medical kan komma att erhålla upp till nio miljoner USD i så
kallade milstolpsbetalningar som faller ut om vissa
utvecklingsresultat uppnås. Dessutom ska Diamyd Medical erhålla tio
procent av upfront-betalningar och andra betalningar som Periphagen
kan komma få från framtida partners, samt royalty på framtida
försäljning av läkemedel baserade på genterapitekniken. Diamyd
Medical har också en fordran om en miljon USD samt vissa rättigheter
att använda Periphagens teknologi inom diabetes.

Det pågår två forskarintierade kliniska studier med vårt diabetsvaccin
Diamyd®. Vi räknar med att patientrekryteringen till DIABGAD-1, där
Diamyd® kombineras med D-vitamin och ibuprofen, avslutas innan
sommaren, vilket innebär att de första resultaten kan presenteras
2015. Resultat från preventionsstudien DiAPREV-IT väntas också 2015.
DiAPREV-IT är en relativt liten studie och forskargruppen vid Lunds
universitet som driver studien planerar att utöka antalet deltagande
barn med hög risk att få typ 1-diabetes för att öka chansen att kunna
påvisa en förebyggande effekt av diabetesvaccinet och öka det
vetenskapliga värdet av studien.

Stockholm den 9 april 2014

Peter Zerhouni
vd Diamyd Medical AB (publ)

*** För att läsa hela rapporten, vänligen besök www.diamyd.com, eller
se bifogad PDF ***

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Zerhouni, vd Diamyd Medical AB (publ). Tel: 08-661 00 26

Diamyd Medical AB (publ), Kungsgatan 29, SE-111 56 Stockholm, Sverige
Tel: 08-661 00 26 Fax: 08-661 63 68 E-post: info@diamyd.com Org nr:
556242-3797

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/diamyd-medical-ab/r/delarsrapport-ii-13-14,c95...
http://mb.cision.com/Main/6746/9566243/231108.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.