Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-07-06

Diamyd Medical AB: Delrapport från DIAGNODE-1 stödjer fortsatt positivt kliniskt förlopp efter 15 månader

Diamyd Medical meddelar idag att en fjärde delrapport från den
forskarinitierade studien DIAGNODE-1 visar ett fortsatt positivt
kliniskt förlopp vad gäller såväl den egna förmågan att bilda insulin
som långtidsblodsocker och insulindos när hälften av alla patienter
följts i 15 månader.

I en fjärde delrapport från den öppna kliniska forskarinitierade
pilotstudien DIAGNODE-1, där diabetesvaccinet Diamyd® ges direkt i
lymfkörtel, presenteras nu resultat för sex av totalt tolv patienter
som följts i 15 månader. Säkerheten ser fortsättningsvis god ut och
inga allvarliga biverkningar har rapporterats. Den egna förmågan att
bilda insulin (mätt som C-peptid, AUC) har i genomsnitt för gruppen
minskat med 10,8% medan fastande C-peptid ökat med 23%. Samtidigt har
HbA1c och insulindos minskat med 31 respektive 39%. Sammantaget
indikerar detta att sjukdomsförloppet fortsättningsvis är positivt
vid 15 månader för dessa sex patienter och ligger i linje med
tidigare presenterade resultat från studien.

DIAGNODE-1 är en öppen klinisk pilotstudie som omfattar totalt tolv
patienter mellan 12 och 30 år med typ 1-diabetes där diabetesvaccinet
Diamyd® injiceras i låg dos direkt i lymfkörtel. Behandlingen
kombineras med intag av D-vitamin. Sex patienter (två nya patienter)
har följts i 15 månader och nio patienter har följts i 6 månader från
inklusion i studien, det vill säga 12 respektive 3 månader efter den
tredje injektion med diabetesvaccinet Diamyd® (4µg per dos) direkt i
lymfkörtel.

Om Diamyd Medical
Diamyd Medical arbetar dedikerat för att bota diabetes och andra
allvarliga inflammatoriska sjukdomar genom läkemedelsutveckling och
investeringar inom stamcellsteknologi och medicinteknik.

Diamyd Medical utvecklar diabetesvaccinet Diamyd®, för antigenspecifik
immunoterapi baserad på den exklusivt inlicensierade GAD-molekylen.
Det pågår fyra kliniska studier med Diamyd®. Bolagets studie
DIAGNODE-2, där diabetesvaccinet administreras direkt i lymfkörtel,
förväntas börja rekrytera patienter till hösten. En exklusiv licens
för GABA avseende behandling av diabetes och inflammatoriska
sjukdomar utgör vid sidan av diabetesvaccinet en central tillgång och
Bolaget arbetar med att utveckla ett GABA-läkemedel. Diamyd Medical
är en av huvudägarna i stamcellsbolaget NextCell Pharma AB samt har
ägarandelar i medtech-bolaget Companion Medical, Inc. i San Diego,
USA och i genterapibolaget Periphagen, Inc., Pittsburgh, USA.

Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet
DMYD B. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta:
Ulf Hannelius, vd
Tel: +46 736 35 42 41
E-post: ulf.hannelius@diamyd.com

Diamyd Medical AB (publ)
Kungsgatan 29, SE-111 56 Stockholm, Sverige. Tel: +46 8 661 00 26,
Fax: +46 8 661 63 68

E-post: info@diamyd.com Org. nr: 556242-3797 Hemsida: www.diamyd.com
Denna information är sådan information som Diamyd Medical är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 6 juli 2017 kl. 08:17 CET

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/diamyd-medical-ab/r/delrapport-fran-diagnode-1...
http://mb.cision.com/Main/6746/2303260/697265.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.