Du är här

2018-03-12

Diamyd Medical AB: Delrapport från DIAGNODE-1 visar fortsatt positivt kliniskt förlopp

Diamyd Medical meddelar idag att en sjätte delrapport från den
prövarinitierade studien DIAGNODE-1, en öppen klinisk pilotstudie där
diabetesvaccinet Diamyd® ges direkt i lymfkörtel, visar ett fortsatt
positivt kliniskt förlopp vad gäller såväl den egna förmågan att
bilda insulin som långtidsblodsocker och insulindos när nio patienter
följts i 15 månader.

I en sjätte delrapport från den öppna kliniska prövarinitierade
pilotstudien DIAGNODE-1, där diabetesvaccinet Diamyd® ges direkt i
lymfkörtel, presenteras nu resultat då nio av totalt tolv patienter
följts i 15 månader. Säkerheten ser fortsatt god ut och inga
allvarliga biverkningar har rapporterats. I genomsnitt har
patienternas egna insulinproduktion (mätt som stimulerad C-peptid,
AUC) minskat med 10,4% medan fastande C-peptid ökat med 15%.
Samtidigt har HbA1c och insulindos minskat med 24% respektive 19%.
Sammantaget indikerar detta att sjukdomsförloppet är fortsatt
positivt vid 15 månader för dessa nio patienter och ligger i linje
med tidigare presenterade resultat från studien.

Om DIAGNODE-1
DIAGNODE-1 är en öppen klinisk pilotstudie som omfattar totalt tolv
patienter mellan 12 och 30 år med typ 1-diabetes där diabetesvaccinet
Diamyd® injiceras tre gånger med en månads mellanrum i låg (4µg) dos
direkt i lymfkörtel. Behandlingen kombineras med intag av D-vitamin.
Alla tolv patienter har följts i 6 månader. Nio patienter (tre nya
patienter) har följts upp till 15 månader och av dessa har fyra
patienter följts i hela studien, dvs 30 månader. Alla tolv patienter
kommer att ha genomfört sitt 15-månadersbesök i slutet av sommaren.
Förutom 15-månadersresultat för samtliga patienter kommer Diamyd
Medical att monitorera studien vid tidigare tidpunkter inför möten
med potentiella partners.

Om DIAGNODE-2
De preliminära resultaten i DIAGNODE-1 som visat ett positivt kliniskt
förlopp och ett eftersträvat immunologiskt svar följs upp av den
kliniska studien DIAGNODE-2. DIAGNODE-2 är en dubbelblind
randomiserad studie som omfattar cirka 80 patienter från Sverige,
Tjeckien och Spanien i åldrarna 12-24 år som nyligen insjuknat i typ
1-diabetes. Patienterna kommer att följas i 15 månader i syfte att
utvärdera den egna kvarvarande förmågan att bilda insulin.
Koordinerande prövare för studien är professor Johnny Ludvigsson vid
Linköpings universitet. Sponsor för studien är Diamyd Medical.

Om Diamyd Medical
Diamyd Medical arbetar dedikerat för att bota diabetes och andra
allvarliga inflammatoriska sjukdomar genom läkemedelsutveckling och
investeringar inom stamcellsteknologi och medicinteknik.

Diamyd Medical utvecklar diabetesvaccinet Diamyd®, för antigenspecifik
immunoterapi baserad på den exklusivt inlicensierade GAD-molekylen.
Diamyd® har visat på god säkerhet i studier på mer än 1000 patienter
samt på effekt i vissa prespecificerade subgrupper. Utöver Bolagets
egna europeiska fas II-studie DIAGNODE-2, där diabetesvaccinet
administreras direkt i lymfkörtel, pågår fyra prövarinitierade
kliniska studier med Diamyd®. Diamyd Medical utvecklar även Remygen™,
ett oralt GABA-baserat prövningsläkemedel. En prövarinitierad
placebokontrollerad studie med GABA och Diamyd® i patienter som
nyligen insjuknat i typ 1-diabetes pågår vid University of Alabama at
Birmingham. Exklusiva licenser för GABA och positiva allosteriska
modulatorer av GABA-receptorer avseende behandling av diabetes och
inflammatoriska sjukdomar utgör vid sidan av diabetesvaccinet Diamyd®
och Remygen™ centrala tillgångar. Diamyd Medical är vidare en av
huvudägarna i stamcellsbolaget NextCell Pharma AB samt har
ägarandelar i det medicintekniska bolaget Companion Medical, Inc.,
San Diego, USA och i genterapibolaget Periphagen, Inc., Pittsburgh,
USA.

Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet
DMYD B. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta:
Ulf Hannelius, vd
Tel: +46 736 35 42 41
E-post: ulf.hannelius@diamyd.com

Diamyd Medical AB (publ)
Kungsgatan 29, SE-111 56 Stockholm, Sverige. Tel: +46 8 661 00 26,
Fax: +46 8 661 63 68

E-post: info@diamyd.com Org. nr: 556242-3797 Hemsida: www.diamyd.com
Denna information är sådan information som Diamyd Medical är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 12 mars 2018 kl. 08:17 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/diamyd-medical-ab/r/delrapport-fran-diagnode-1...
http://mb.cision.com/Main/6746/2469886/803945.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.