Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-09-09

Diamyd Medical AB: Diamyd Medical breddar verksamheten mot både typ 1- och typ 2-diabetes samt  reumatoid artrit med eget GABA-läkemedel

Diamyd Medical (Nasdaq Stockholm First North, DMYD B) meddelar idag
att Bolaget breddar verksamheten till att omfatta både typ 1- och typ
2-diabetes samt reumatoid artrit, vilken planeras drivas genom
utveckling av en egen GABA-läkemedelsprodukt.

GABA utgör vid sidan av diabetesvaccinet Diamyd® en central tillgång i
Diamyd Medical. Som en vidareutveckling av potentialen i GABA görs
nu, i samspråk med ledande experter inom området, en breddning av
Diamyd Medicals verksamhet mot både typ 1- och typ 2-diabetes och
reumatoid artrit. Resultat från tidigare publicerade prekliniska
studier genomförda på University of California i Los Angeles (UCLA)
visar på gynnsamma terpeutiska effekter av GABA inom sjukdomarna1,2.
De här resultaten stöds av ett flertal andra publikationer som visar
på GABA:s gynnsamma effekt på bukspottskörteln samt dess
immunomodulerande effekt.

- Breddningen som omfattar både typ 1- och typ 2-diabetes samt
reumatoid artrit, med GABA som plattform, är naturlig och har klara
synergieffekter på både utvecklingssidan och licensieringssidan,
säger Ulf Hannelius, vd för Diamyd Medical. Diabetes och
antireumatiska läkemedel utgör två av de största
läkemedelsmarknaderna i världen. Befintliga behandlingar är inte
optimala och lämnar stort utrymme för förbättring. Vi har kommit
längst med vårt diabetesvaccin Diamyd®där verksamheten fortgår enligt
plan. Sex studier inom autoimmun diabetes pågår och det första
halvåret 2017 är spännande där vi som tidigare meddelats väntar
resultat från tre studier, närmast från DIABGAD-studien och
DiAPREV-IT 1 och därefter 6-månadersresultat från EDCR-IIa.

Sedan maj 2013 då Diamyd Medical tecknade ett exklusivt licensavtal
med UCLA avseende en patentportfölj på terapeutisk användning av GABA
har Bolaget vidareutvecklat värdet bland annat genom att som tidigare
meddelats initiera en klinisk studie med GABA och Diamyd® i samarbete
med University of Alabama i USA.

Genom att producera eget GABA får Diamyd Medical full kontroll över
produktutvecklingen. Den första delen av utveckling av en
GABA-läkemedelsprodukt kommer att med utvald leverantör för
GMP-produktion och prekliniska studier fastställa formuleringsteknik
och dosering. I ett senare steg ska produktionen kunna skalas upp i
enlighet med den kliniska utvecklingsstrategin inklusive formulering,
administration och dosering av läkemedlet.

Utvalda referenser

1. Oral GABA treatment downregulates inflammatory responses in a
mouse model of rheumatoid arthritis. Tian J, Yong J, Dang H, Kaufman
DL. Autoimmunity. 2011 Sep;44(6):465-70. doi:
10.3109/08916934.2011.571223. Epub 2011 May 23.

1. Oral treatment with ?-aminobutyric acid improves glucose tolerance
and insulin sensitivity by inhibiting inflammation in high fat
diet-fed mice. Tian J, Dang HN, Yong J, Chui WS, Dizon MP, Yaw CK,
Kaufman DL. PLoS One. 2011;6(9):e25338. doi:
10.1371/journal.pone.0025338. Epub 2011 Sep 22.

Om GABA
GABA eller gamma-aminosmörsyra bildas i kroppen då glutamat
dekarboxyleras av enzymet GAD. GABA är en viktig hämmande och
"lugnande" neurotransmittor. Preklinisk forskning från de senaste
åren stödjer användningen av GABA som en synergistisk komponent vid
kombinationsbehandling av autoimmun diabetes och
betacellsregenerering samt för att kontrollera inflammation, som t ex
vid reumatoid artrit, metabolt syndrom och typ 2-diabetes. Diamyd
Medical licensierar intellektuella rättigheter för dessa
användningsområden av UCLA.

Om Diamyd Medical
Diamyd Medical arbetar dedikerat för att bota autoimmun diabetes genom
läkemedelsutveckling och investeringar inom stamcellsteknologi och
medicinteknik.

Diamyd Medical utvecklar diabetesvaccinet Diamyd®, en Antigen-Baserad
Terapi (ABT) baserad på den exklusivt inlicensierade GAD-molekylen.
Bolagets inlicensierade teknologier för GABA och Gliadin har även
dessa potential att bli viktiga pusselbitar i den framtida lösningen
för att förhindra, behandla och bota autoimmun diabetes, liksom vissa
andra autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar. För närvarande pågår
sex kliniska studier med Diamyd®. Diamyd Medical är en av huvudägarna
i stamcellsbolaget Cellaviva AB. Stamceller kan förväntas komma till
användning inom området Personalized Regenerative Medicine (PRM),
till exempel för att återskapa betacellsmassa i diabetespatienter där
den autoimmuna komponenten av sjukdomen har stoppats. Diamyd Medical
har också ägarandelar i medtech-bolaget Companion Medical, Inc. i San
Diego, USA; samt i genterapibolaget Periphagen, Inc., Pittsburgh,
USA.

Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm First North under
kortnamnet DMYD B. Remium Nordic AB är Bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta:
Ulf Hannelius, vd
Tel: +46 736 35 42 41. E-post: ulf.hannelius@diamyd.com

Diamyd Medical AB (publ)
Kungsgatan 29, SE-111 56 Stockholm, Sverige. Tel: +46 8 661 00 26,
Fax: +46 8 661 63 68

E-post: info@diamyd.com. Org. nr: 556242-3797. Hemsida:
www.diamyd.com.

Denna information är sådan information som Diamyd Medical är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 9 september 2016 kl. 08.30 CET

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/diamyd-medical-ab/r/diamyd-medical-breddar-ver...
http://mb.cision.com/Main/6746/2076175/559629.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.