Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-04-06

Diamyd Medical AB: Diamyd Medical för diskussioner om utökning av GABA/Diamyd®-studie i Birmingham, Alabama

Diamyd Medical (Nasdaq Stockholm First North, DMYD B) meddelar idag i
sin andra kvartalssrapport för räkenskapsåret 2015/2016 att Bolaget
för diskussioner om att utöka den pågående GABA/Diamyd®-studien i
Birmingham, Alabama, USA. Bolaget meddelar också att intressebolaget
Companion Medical, Inc. ingivit en så kallad 510k-ansökan i USA samt
en så kallad CE-mark-ansökan i Europa.

I övrigt lyder VD-ordet i dagens kvartalsrapport som följer.

Detta andra kvartal av verksamhetsåret och tiden därefter har varit
roliga och händelserika. Vi har rapporterat preliminära rapporter
från tre olika pågående kombinationsstudier med diabetesvaccinet
Diamyd®: 1) DIABGAD (Diamyd®/ibuprofen/D-vitamin); 2) DIAGNODE
(intralymfatisk injektion med Diamyd®/D-vitamin); 3) EDCR
(Diamyd®/etanercept/D-vitamin) och alla har visat på säkerhet så
långt. Vi har ansökt om och efter perioden fått Läkemedelsverkets och
Etikprövningsnämndens godkännanden om en viss utökning av
DIAGNODE-studien, och vi för diskussioner om att utöka
GABA/Diamyd®-studien i Birmingham/Alabama. Ett avtal har tecknats med
Akademiska Sjukhuset i Uppsala om att genomföra en ny prövarinitierad
studie med bl a kombinationen GABA/Diamyd®. Före igångsättande av
denna studie avvaktas dock diskussioner med Läkemedelsverket och
nödvändiga godkännanden.

Cellaviva AB, som påbörjat sin verksamhet med att spara stamceller
från navelsträngsblod och där vi äger ca 45%, genomför just nu en
bryggfinansiering och har utsett undertecknad till
styrelseordförande. Stamceller är ett område som enligt många
experter kommer att revolutionera regenerativa och immunomodulerande
behandlingar för autoimmuna, neurologiska, metabola och
kardiovaskulära sjukdomar liksom förslitnings- och traumatiska
skador. I väntan på bevis för detta så att allmänna medel eventuellt
skulle kunna avsättas för familjesparande av navelsträngsceller för i
första hand barn i riskgrupper, kanske för barn till föräldrar med
typ 1-diabetes eller med andra autoimmuna och genetiska riskanlag,
kan det visa sig viktigt för Sveriges framtida position inom
läkemedelsindustin och läkemedelsforskning att kunna driva forskning
och industri i en gemensam utvecklingsprocess inom detta område.
Cellavivas "early adopters", dvs kunder, kan därför nu sägas bryta ny
mark för framtida ännu icke helt identifierade medicinska
tillämpningar med egna, autologa, stamceller. Diamyd Medical är
primärt intresserat av att finna sätt att differentiera
navelsträngsstamceller till insulinproducerande betaceller och
internationell ansökan om medel för sådan forskning har initierats av
oss, och studiebesök har genomförts på en av världens ledande
navelsträngsbanker i Los Angeles.

Vi har också tillsammans med representant från Eli Lilly besökt vårt
"8%-iga innehav", Companion Medical Inc., i San Diego, som utvecklar
en "Smart Pen" för insulinadministration och det är
tillfredsställande att kunna rapportera att man här ingivit en så
kallad 510k-ansökan i USA samt en "CE-mark"-ansökan för
marknadsgodkännande i Europa. Ingen prognos eller tidsplan lämnas
dock avseende dessa.

Slutligen genomfördes en företrädesemission, som tecknades till 207
procent och som tillförde Diamyd Medical 22 miljoner SEK. Vi har
därmed per dags dato cirka 40 miljoner SEK i kassan.

Som tidigare rapporterats är planen för vår världsledande
Antigen-Baserade Terapi för typ 1-diabetes att genom olika
kombinationsstudier med diabetesvaccinet Diamyd®, som visat på
säkerhet i studier med mer än 1000 patienter, få vägledning om vilken
behandlingsregim som bäst kan förstärka den effekt (16%, p=0,1), som
uppnåddes vid en tidigare europeisk fas III-studie. Vi siktar på att
bota typ 1-diabetes genom att först inducera immunologisk tolerans
för de insulinproducerande betacellerna och sedan återställa den
funktionella betacellsmassan med stamcellsterapi.

Vi avancerar enligt plan. För att skapa värde till er, våra aktieägare
och till er med typ 1-diabetes.

Om Diamyd Medical
Diamyd Medical arbetar dedikerat för att bota autoimmun diabetes genom
läkemedelsutveckling och investeringar inom stamcellsteknologi och
medicinteknik.

Diamyd Medical utvecklar diabetesvaccinet Diamyd®, en Antigen-Baserad
Terapi (ABT) baserad på den exklusivt inlicensierade GAD-molekylen.
Bolagets inlicensierade teknologier för GABA och Gliadin har även
dessa potential att bli viktiga pusselbitar i den framtida lösningen
för att förhindra, behandla och bota autoimmun diabetes, liksom vissa
andra autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar. För närvarande pågår
sex kliniska studier med Diamyd®. Diamyd Medical är med 45% största
ägare i stamcellsbolaget Cellaviva AB. Stamceller kan förväntas komma
till användning inom området Personalized Regenerative Medicine
(PRM), till exempel för att återskapa betacellsmassa i
diabetespatienter där den autoimmuna komponenten av sjukdomen har
stoppats. Diamyd Medical har också ägarandelar i medtech-bolaget
Companion Medical, Inc. i San Diego, USA; samt i genterapibolaget
Periphagen, Inc., Pittsburgh, USA.

Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm First North under
kortnamnet DMYD B. Remium Nordic AB är Bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta:
Anders Essen-Möller, vd
Tel: +46 70 55 10 679. E-post: anders.essen-moller@diamyd.com

Diamyd Medical AB (publ)
Kungsgatan 29, SE-111 56 Stockholm, Sverige. Tel: +46 8 661 00 26,
Fax: +46 8 661 63 68

E-post: info@diamyd.com. Org. nr: 556242-3797. Hemsida:
www.diamyd.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/diamyd-medical-ab/r/diamyd-medical-for-diskuss...
http://mb.cision.com/Main/6746/9949855/497020.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.