Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-12-22

Diamyd Medical AB: Diamyd Medical förbereder GMP-produktion av GABA

Diamyd Medical meddelar att en första mängd GABA har producerats och
att tillverkningsprocessen nu skalas upp inför GMP-produktion.
Bolaget uppmärksammar också att två nyligen publicerade vetenskapliga
artiklar stödjer GABA:s relevans för behandling av diabetes.

Diamyd Medical har som tidigare rapporterats breddat sin verksamhet
att inkludera typ 2-diabetes och reumatoid artrit där en väsentlig
del av utvecklingsplanen är tillverkning ett eget GABA-läkemedel.
Diamyd Medical har under hösten besökt sin utvalda tillverkare.
GABA-syntesen och analysprocessen har framskridit enligt plan och en
första mängd GABA är producerad. Nu skalas processen upp inför
kommande GMP- produktion vilket kommer resultera i en
läkemedelsprodukt redo att användas för kliniska studier i människa.

Diamyd Medical uppmärksammar också två artiklar publicerade i den
vetenskapliga tidskriften Cell, vilka bägge pekar på relevansen av
GABA i samband med diabetesbehandling (Othman et al., Li et al.).
Forskningen har genom olika in vivo- studier visat att administration
av GABA och främjande av GABA-signalering stimulerar
betacellstillväxt genom att förvandla alfaceller till
betacellsliknande celler som funktionellt kan ersätta endogena
betaceller. Prekliniska försök med GABA pågår i Diamyd Medicals regi
inom både typ 1- och typ 2- diabetes samt reumatoid artrit, och
ytterligare försök planeras. Målet med dessa är att i mer detalj
förstå hur dos kopplas till olika effekter av GABA inom de olika
sjukdomsmodellerna, samt även att göra vissa jämförelser med
befintliga läkemedel.

- Jag är glad att kunna meddela att GABA-produktionen löper på och att
vi tagit nästa steg mot ett eget GABA-läkemedel, säger Ulf Hannelius,
vd för Diamyd Medical. Det stöd artiklarna i Cell, en av de mest
ansedda vetenskapliga tidskrifterna, ger för GABA:s roll inom
diabetes är även det mycket positivt. Det visar den potential som kan
finnas i en GABA-behandling i syfte att återskapa insulinproduktionen
hos individer som lider av diabetes.

Artiklarna "Long-Term GABA Administration Induces Alpha Cell-Mediated
Beta-like Cell Neogenesis" och " Artemisinins Target GABAA Receptor
Signaling and Impair ? Cell Identity" har publicerats på Cells
hemsida (www.cell.com) och finns tillgänglig via följande länkar:

http://dx.doi.org/10.1016/j.cell.2016.11.002
http://dx.doi.org/10.1016/j.cell.2016.11.010
Om Diamyd Medical
Diamyd Medical arbetar dedikerat för att bota diabetes och andra
allvarliga inflammatoriska sjukdomar genom läkemedelsutveckling och
investeringar inom stamcellsteknologi och medicinteknik.

Diamyd Medical utvecklar diabetesvaccinet Diamyd®, en Antigen-Baserad
Terapi (ABT) baserad på den exklusivt inlicensierade GAD-molekylen.
För närvarande pågår sex kliniska studier med Diamyd®. GABA utgör vid
sidan av diabetesvaccinet en central tillgång i Diamyd Medical och
Bolaget arbetar med sin inlicensierade GABA-teknologi även här med
att utveckla en egen läkemedelsprodukt. Diamyd Medical är en av
huvudägarna i stamcellsbolaget NextCell Pharma AB (tidigare Cellaviva
AB). Diamyd Medical har också ägarandelar i medtech-bolaget Companion
Medical, Inc. i San Diego, USA; samt i genterapibolaget Periphagen,
Inc., Pittsburgh, USA.

Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm First North under
kortnamnet DMYD B. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta:
Ulf Hannelius, vd
Tel: +46 736 35 42 41
E-post: ulf.hannelius@diamyd.com

Diamyd Medical AB (publ)
Kungsgatan 29, SE-111 56 Stockholm, Sverige. Tel: +46 8 661 00 26,
Fax: +46 8 661 63 68

E-post: info@diamyd.com Org. nr: 556242-3797 Hemsida: www.diamyd.com
Denna information är sådan information som Diamyd Medical är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den xx december 2016 kl 08.30 CET

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/diamyd-medical-ab/r/diamyd-medical-forbereder-...
http://mb.cision.com/Main/6746/2155414/607313.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.