Du är här

2017-05-22

Diamyd Medical AB: Diamyd Medical lämnar in ansökan för DIAGNODE-2- studien till Läkemedelsverket

Diamyd Medical meddelar idag att Bolaget lämnat in ansökan till
svenska Läkemedelsverket om att genomföra DIAGNODE-2, en pivotal
uppföljande klinisk studie i barn och unga vuxna som nyligen
insjuknat i typ 1-diabetes. Den placebokontrollerade fas II-studien
prövar ett innovativt och patentsökt koncept där diabetesvaccinet
Diamyd® ges direkt i lymfkörtel. Studien kommer att utföras i
Sverige, Spanien och Tjeckien, vid utvalda diabeteskliniker där
etablerade kontakter och intresse finns sedan tidigare för att uppnå
bästa möjliga samarbete och patientrekrytering.

- Vår ansökan om en egen uppföljande klinisk fas II-studie med
diabetesvaccinet Diamyd® är en viktig milstolpe, säger Ulf Hannelius,
vd för Diamyd Medical. Jag är mycket nöjd med hur förberedelserna
fortlöper och imponerad av den effektivitet och det engagemang som
genomstrålar arbetet hos alla involverade.

Diamyd Medical samarbetar med det globala kontraktsforskningsföretaget
TFS Trial Form Support International och nu följer ansökningar för
att få studien godkänd av respektive myndighet i Spanien och
Tjeckien, samt till berörda etikprövningsnämnder. DIAGNODE-2
förväntas börja rekrytera patienter nu till hösten 2017. Studien
finansieras av Diamyd Medical, sponsor för studien, genom medel från
den pågående företrädesemissionen med teckningstid 10 - 24 maj 2017.

Om DIAGNODE-2
DIAGNODE-2 inkluderar cirka 80 patienter i åldrarna 12-24 år som
nyligen insjuknat i typ 1-diabetes och kommer att följa patienterna i
15 månader i syfte att utvärdera den egna kvarvarande förmågan att
bilda insulin. Studien baserar sig på den pågående öppna pilotstudien
DIAGNODE-1 där preliminära resultat visar på att intralymfatisk
administration av diabetesvaccinet Diamyd® verkar öka vaccinets
effekt jämfört med att injicera under huden (subkutant).
Koordinerande prövare för studien är professor Johnny Ludvigsson vid
Linköping universitet.

Om Diamyd Medical
Diamyd Medical arbetar dedikerat för att bota diabetes och andra
allvarliga inflammatoriska sjukdomar genom läkemedelsutveckling och
investeringar inom stamcellsteknologi och medicinteknik.

Diamyd Medical utvecklar diabetesvaccinet Diamyd®, en antigenspecifik
immunoterapi baserad på den exklusivt inlicensierade GAD-molekylen.
Det pågår fem kliniska studier med Diamyd®. En exklusiv licens för
GABA avseende behandling av diabetes och inflammatoriska sjukdomar
utgör vid sidan av diabetesvaccinet en central tillgång och Bolaget
arbetar med att utveckla ett eget GABA-läkemedel. Diamyd Medical är
en av huvudägarna i stamcellsbolaget NextCell Pharma AB samt har
ägarandelar i medtech-bolaget Companion Medical, Inc. i San Diego,
USA och i genterapibolaget Periphagen, Inc., Pittsburgh, USA.

Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq

För ytterligare information, kontakta:
Ulf Hannelius, vd
Tel: +46 736 35 42 41
E-post: ulf.hannelius@diamyd.com

Diamyd Medical AB (publ)
Kungsgatan 29, SE-111 56 Stockholm, Sverige. Tel: +46 8 661 00 26,
Fax: +46 8 661 63 68

E-post: info@diamyd.com Org. nr: 556242-3797 Hemsida: www.diamyd.com
Denna information är sådan information som Diamyd Medical är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 22 maj 2017 kl. 08:30 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/diamyd-medical-ab/r/diamyd-medical-lamnar-in-a...
http://mb.cision.com/Main/6746/2270586/677642.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.