Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-06-05

Diamyd Medical AB: Diamyd Medical tecknar ytterligare 1 MSEK i NextCell Pharmas pågående listningsemission

Diamyd Medical meddelar idag att Bolaget kommer att teckna ytterligare
1 MSEK i den pågående nyemissionen i intressebolaget NextCell Pharma
(NCP) inför deras planerade notering i juli på Aktietorget.

- En notering av NextCell Pharma är klart positivt för Diamyd Medical
då det ger ett tydligt värde i vårt innehav och bättre riskspridning
samtidigt som NCP får utökade möjligheter att driva sin forskning och
affärsutveckling, säger Ulf Hannelius, vd för Diamyd Medical.

NextCell Pharma AB utvecklar avancerade cellterapier med egna och
donerade stamceller. Bolaget genomför nu en nyemission om 25 MSEK för
att bland annat finansiera en klinisk fas I/IIstudie i
diabetespatienter med läkemedelskandidaten ProTrans™.

Diamyd Medical meddelade den 9 mars att Bolaget investerat 0,6 MSEK i
NextCell Pharma och avsåg att investera ytterligar 0,9 MSEK kommande
listningsemission. Nu utökas beloppet med 1 MSEK till 1,9 MSEK.
Diamyd Medicals andel i NCP före nyemissionen uppgår till cirka 16 %
och förväntas vid fulltecknad emission bli ca 12%.

Om NextCell Pharma
Stamceller förväntas förändra hur många idag livshotande sjukdomar
behandlas i framtiden. NextCell Pharma AB utvecklar ProTrans™, en
läkemedelskandidat bestående av stamceller för i första hand
behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar liksom för
användning vid njurtransplantationer. ProTrans™ består av selekterade
stamceller framtagna ur navelsträngsvävnad med NextCell Pharma AB:s
egenutvecklade metod. Vidare har bolaget en bifirma i Cellaviva, som
är Sveriges första och enda stamcellsbank för familjesparande av
stamceller från navelsträngsblod och navelsträngsvävnad. För mer
information om NextCell Pharmas nyemission se www.nextcellpharma.com

Om Diamyd Medical
Diamyd Medical arbetar dedikerat för att bota diabetes och andra
allvarliga inflammatoriska sjukdomar genom läkemedelsutveckling och
investeringar inom stamcellsteknologi och medicinteknik.

Diamyd Medical utvecklar diabetesvaccinet Diamyd®, en antigenspecifik
immunoterapi baserad på den exklusivt inlicensierade GAD-molekylen.
Det pågår fem kliniska studier med Diamyd®. Bolagets studie
DIAGNODE-2, där diabetesvaccinet administreras direkt i lymfkörtel,
förväntas börja rekrytera patienter till hösten. En exklusiv licens
för GABA avseende behandling av diabetes och inflammatoriska
sjukdomar utgör vid sidan av diabetesvaccinet en central tillgång och
Bolaget arbetar med att utveckla ett eget GABA-läkemedel. Diamyd
Medical är en av huvudägarna i stamcellsbolaget NextCell Pharma AB
samt har ägarandelar i medtech-bolaget Companion Medical, Inc. i San
Diego, USA och i genterapibolaget Periphagen, Inc., Pittsburgh, USA.

Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet
DMYD B. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta:
Ulf Hannelius, vd
Tel: +46 736 35 42 41
E-post: ulf.hannelius@diamyd.com

Diamyd Medical AB (publ)
Kungsgatan 29, SE-111 56 Stockholm, Sverige. Tel: +46 8 661 00 26,
Fax: +46 8 661 63 68

E-post: info@diamyd.com Org. nr: 556242-3797 Hemsida: www.diamyd.com
Denna information är sådan information som Diamyd Medical är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 5 juni 2017 kl 08:17 CET

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/diamyd-medical-ab/r/diamyd-medical-tecknar-ytt...
http://mb.cision.com/Main/6746/2281684/683905.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.