Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-02

Diamyd Medical AB: Diamyd Medical träder in i stamcellsfältet genom investering i svensk navelsträngsblodbank

Diamyd Medical har ingått ett avtal med en grupp grundare och
Karolinska Institutet Holding AB, enligt vilket Diamyd Medical åtar
sig att investera 11,5 miljoner kronor för att upprätta en
kommersiell navelsträngsblodbank i Sverige för privat familjesparande
av navelsträngsblod och andra vävnader med stamceller. Intentionen är
även att samla in stamceller från navelsträngar och göra dem
tillgängliga för forskningsändamål i syfte att främja
stamcellsområdet och regenerativ medicin, inklusive forskning inom
typ 1-diabetes.

Stamceller från navelsträngsblod och andra vävnader utgör idag ämne
för omfattande forskning för potentiell framtida användning på olika
sätt i ett brett spann av sjukdomar. Privat familjesparande har varit
möjligt i USA i över tjugo år och finns i de flesta europeiska
länder. Men ännu erbjuds ingen sådan tjänst i Sverige.

- Med den här investeringen får vi ett fotfäste inom de expansiva
områdena stamceller och regenerativ medicin, säger Peter Zerhouni, vd
för Diamyd Medical. Ur ett finansiellt perspektiv är risken begränsad
om man ser till de många exempel på etablerade privata
navelsträngsblodbanker som finns i andra länder.

Det nya bolaget kommer att kapitaliseras med totalt 14 miljoner
kronor. Diamyd Medical kommer att erhålla preferensaktier motsvarande
46 procent av det nya bolaget och kommer även att ha representanter i
styrelsen. En av grundarna, Hans-Peter Ekre, med tidigare erfarenhet
som forskningschef och entreprenör från KabiPharmacia, Astra och
Karolinska Development kommer att leda det nya bolaget.

- Vi har identifierat en efterfrågan på att kunna familjespara
navelsträngsblod i Sverige och menar att tiden nu är mogen för att
bilda ett bolag som kan erbjuda denna tjänst samt underlätta för
forskningen inom ett område med stor potential, säger Hans-Peter
Ekre. Vi är övertygade om att det konsortium vi har bildat med Diamyd
Medical och Karolinska Institutet Holding AB kommer att bidra mycket
till projektets framgång.

Diamyd Medical har som mål att finna ett botemedel mot typ 1-diabetes,
som är ett exempel på en sjukdom där autologt navelsträngsblod och
stamceller utvärderas för kliniskt bruk, både i syfte att adressera
den underliggande autoimmuna processen och för att ersätta de
förlorade insulinproducerande cellerna. En framtida behandling skulle
kunna involvera en kombination av stamcellsterapi och Diamyd Medicals
diabetesvaccin Diamyd® som är under utveckling.

- Autologa stamceller från navelsträngsblod kan komma att bli av stort
värde för framtida behandlingar av många olika slags sjukdomar, inte
bara typ 1-diabetes, utan också andra autoimmuna sjukdomar som
tyroidit och Addisons sjukdom eller allvarliga allergiska tillstånd.
Forskare kommer med säkerhet vara intresserade av att stamceller från
navelsträngar blir tillgängliga för forskningen, säger Åke Lernmark,
professor vid Lunds universitet och medlem i Diamyd Medicals
vetenskapliga råd.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Zerhouni, vd Diamyd Medical AB
Tel: 08-661 00 26. E-post: press@diamyd.com

Hans-Peter Ekre, chef för navelsträngsblodbanken
Tel: 0705-33 67 47. E-post: hans.peter.ekre@gmail.com

Om Diamyd Medical
Diamyd Medical är ett svenskt diabetesbolag. Bolagets primära
utvecklingsprojekt utgörs av det GAD-baserade diabetesvaccinet
Diamyd®för behandling och prevention av autoimmun diabetes. Två
svenska forskarinitierade fas II-studier med Diamyd®pågår för
närvarande. En studie för att utvärdera om diabetesvaccinet kan
förebygga typ 1-diabetes hos barn som har hög risk att utveckla
sjukdomen samt en studie där man utvärderar om Diamyd®i kombination
med D-vitamin och ibuprofen kan bevara kroppens egen förmåga till
blodsockerkontroll hos barn och ungdomar som nyligen insjuknat i typ
1-diabetes.

Bolaget slöt i maj 2013 ett exklusivt licensavtal med University of
California i Los Angeles (UCLA) avseende en patentportfölj på
användning av GABA (gammaaminosmörsyra) och GABA-agonister för att
behandla och förebygga typ 1- och typ 2-diabetes och andra
inflammationsrelaterade sjukdomar som metabolt syndrom,
ledgångsreumatism och allergi.

Diamyd Medical har även ett innehav i genterapibolaget Periphagen
Holdings, Inc. (USA).

Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq OMX First North under
kortnamnet DMYD B. Remium Nordic AB är bolagets Certified Adviser.
Mer information finns på bolagets hemsida; www.diamyd.com.

Diamyd Medical AB (publ)
Kungsgatan 29, SE-111 56 Stockholm, Sverige. Tel: 08-661 00 26, Fax:
08-661 63 68

E-post: info@diamyd.com. Org. nr: 556242-3797.
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/diamyd-medical-ab/r/diamyd-medical-trader-in-i...
http://mb.cision.com/Main/6746/9563010/228668.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.