Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-14

Diamyd Medical AB: Europeiska patentverket beviljar patent för intralymfatisk administration av diabetesvaccinet Diamyd®

Det beviljade patentet gäller till 2035 och utgör ett centralt skydd
för diabetesvaccinet Diamyd[®]. Patentet skyddar framförallt det
intralymfatiska administrationssätt som nu utvärderas i fas
IIb-studien DIAGNODE-2 och som tidigare visat positiva resultat i fas
I/II-studien DIAGNODE-1.

- Beskedet är mycket glädjande säger Ulf Hannelius, vd för Diamyd
Medical. Patentet ger oss utökat skydd för diabetesvaccinet Diamyd[®]
i Europa, en av de viktigaste läkemedelsmarknaderna i världen.

Diamyd Medical innehar sedan tidigare, som del av en exklusiv licens
från University of California Los Angeles (UCLA), patentskydd i USA
som gäller fram till 2032 för behandling av diabetes med GAD, den
aktiva komponenten i diabetesvaccinet Diamyd[®]. Det nya godkännandet
stärker och förlänger skyddet av GAD för behandling av autoimmun
diabetes i Europa. Genom andra patentansökningar har Diamyd Medical
även sökt patent för behandling av patientsubgrupper definierade
utifrån HLA-genotyper samt för olika biomarkörer.

Diabetsvaccintet Diamyd[®] åtnjuter oberoende av patentskydd dessutom
som biologiskt läkemedel tolv respektive tio års marknadsexklusivitet
från datum för marknadsgodkännande i USA respektive Europa. Den
amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har även beviljat Diamyd[®] så
kallad särläkemedelsstatus vilket ger sju års marknadsexklusivitet
från datum för marknadsgodkännande.

Om intralymfatisk administration
Syftet med att administrera direkt i lymfkörtel är att på ett säkert
och enkelt sätt öka effekten av antigen-specifik immunoterapi, en
terapi som baseras på att använda kroppsegna substanser till att
skola om kroppens immunförsvar vid autoimmuna sjukdomar.
Antigen-specific intralymfatisk immunoterapi (AS-ILIT) skiljer sig
från den traditionella metoden där antigen injiceras under huden för
att sedan transporteras av immunceller till lymfkörtlarna. Istället
görs injektionen direkt in i lymfkörtel där immuncellerna lärs upp.
Därifrån tar cellerna sig vidare i kroppen, bland annat till
bukspottkörteln där de omskolade cellerna är ämnade att skapa en
förändrad reaktion på den autoimmuna attacken på de
insulinproducerande betacellerna. Intralymfatisk administration har
tidigare utvärderats inom allergiområdet där man sett att det leder
till en starkare klinisk och immunologisk effekt. Här har flera
studier visat att mycket små mängder allergen som administreras
direkt i lymfkörtel ger lika god effekt och säkerhet som betydligt
större mängder allergen som under en flera år lång behandlingsperiod
injiceras under huden. DIAGNODE-1, som rapporterade positiva top-line
resultat i december 2019, är den första kliniska studien som
utvärderat administrationssättet i en autoimmun sjukdom med syftet
att inducera immunologisk tolerans mot ett kroppseget antigen.
DIAGNODE-1 har lagt grunden för den dubbelblindade och
placebokontrollerade DIAGNODE-2 med syftet att verifiera resultaten
från DIAGNODE-1. DIAGNODE-2 rapporterades fullrekryterad i maj 2019
och resultat väntas kunna presenteras i Q3 2020.

Om Diamyd Medical
Diamyd Medical utvecklar läkemedel mot typ 1-diabetes.
Diabetesvaccinet Diamyd[®] är en antigenspecifik immunoterapi för
bevarande av kroppens insulinproduktion. Diamyd[®] har visat på god
säkerhet i studier med fler än 1 000 patienter samt signifikant
effekt i vissa prespecificerade subgrupper. Resultat från Bolagets
europeiska fas IIb-studie DIAGNODE-2, där diabetesvaccinet
administreras direkt i lymfkörtel i barn och unga vuxna med
nydiagnostiserad typ 1-diabetes, förväntas kunna presenteras under
det tredje kvartalet 2020. Diamyd Medical utvecklar även det
GABA-baserade prövningsläkemedlet Remygen[®] för att återskapa
kroppens insulinproduktion. En prövarinitierad Remygen[®]-studie med
patienter som haft typ 1-diabetes i minst fem år pågår vid Uppsala
Akademiska Sjukhus. Diamyd Medical är en av huvudägarna i
stamcellsbolaget NextCell Pharma AB samt har ägarandelar i det
medicintekniska bolaget Companion Medical, Inc., San Diego, USA.

Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market
under kortnamnet DMYD B. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified
Adviser; tel: +46 8-528 00 399, e-mail: info@fnca.se.

För ytterligare information, kontakta:
Ulf Hannelius, vd
Tel: +46 736 35 42 41
E-post: ulf.hannelius@diamyd.com

Diamyd Medical AB (publ)
Kungsgatan 29, SE-111 56 Stockholm, Sverige. Tel: +46 8 661 00 26,
Fax: +46 8 661 63 68

E-post: info@diamyd.com Org. nr: 556242-3797 Hemsida:
https://www.diamyd.com

Denna information är sådan information som Diamyd Medical är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 14 april 2020 kl. 15:15.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/diamyd-medical-ab/r/europeiska-patentverket-b...
https://mb.cision.com/Main/6746/3087367/1229229.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.