Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-13

Diamyd Medical AB: Fas II-studien DIAGNODE-2 är nu inför Världsdiabetesdagen öppen att ta in patienter

Diamyd Medicals pivotala studie DIAGNODE-2 är nu öppen att boka in
patienter. Diabetesvaccinet Diamyd® för intralymfatisk administration
kommer att levereras till de kliniker som deltar i studien som kan
börja screena patienter. DIAGNODE-2 omfattar cirka 80 patienter från
Spanien, Tjeckien och Sverige i åldrarna 12-24 år som insjuknat i typ
1-diabetes under de senaste 6 månaderna.

- Med tanke på de mycket lovande data vi sett från DIAGNODE-1 är det
naturligtvis en stor händelse och potentiell möjlighet för
diabetespatienter, och förstås särskilt roligt att vi just inför
Världsdiabetesdagen kan påbörja arbetet med patientrekrytering, säger
professor Johnny Ludvigsson, koordinerande prövare för DIAGNODE-2.

- Vårt mål med DIAGNODE-2 är att slutligt bekräfta diabetesvaccinets
effekt, säger Ulf Hannelius, vd för Diamyd Medical.

Om typ 1-diabetes och DIAGNODE-2
Typ 1-diabetes är en autoimmun sjukdom som innebär att betacellerna,
de celler i bukspottkörteln som bildar insulin, bryts ner av det egna
immunförsvaret. GAD65 (glutaminsyradekarboxylas) är ett kroppseget
protein som bland annat uttrycks av betacellerna. Vid autoimmun
diabetes missuppfattar immunförsvaret proteinet som farligt och går
till angrepp och förstör de insulinproducerande cellerna. GAD65 är
den aktiva ingrediensen i diabetesvaccinet Diamyd®.

I den placebokontrollerade studien DIAGNODE-2, där diabetesvaccinet
Diamyd® ges direkt i lymfkörtel, inkluderas cirka 80 patienter i
åldrarna 12-24 år som nyligen insjuknat i typ 1-diabetes. Patienterna
kommer att följas i 15 månader i syfte att utvärdera den egna
kvarvarande förmågan att bilda insulin. Behandlingen prövas med målet
att avbryta den autoimmuna attacken på betacellerna genom att minska
immunförsvarets känslighet mot GAD65 och på så sätt bevara den egna
kvarvarande insulinproduktionen.

Den egna insulinproduktion som finns kvar hos nyinsjuknade typ
1-diabetespatienter är viktig att bevara, då den förenklar livet med
diabetes, minskar antalet hypoglycemier och leder till färre
långsiktiga komplikationer. Koordinerande prövare för DIAGNODE-2 är
professor Johnny Ludvigsson vid Linköpings universitet.

Om Diamyd Medical
Diamyd Medical arbetar dedikerat för att bota diabetes och andra
allvarliga inflammatoriska sjukdomar genom läkemedelsutveckling och
investeringar inom stamcellsteknologi och medicinteknik.

Diamyd Medical utvecklar diabetesvaccinet Diamyd®, för antigenspecifik
immunoterapi baserad på den exklusivt inlicensierade GAD-molekylen.
Utöver Bolagets egna europeiska fas II-studie DIAGNODE-2, där
diabetesvaccinet administreras direkt i lymfkörtel, pågår fyra
prövarinitierade kliniska studier med Diamyd®. Diamyd Medical
utvecklar även Remygen®, ett GMP-tillverkat oralt GABA-baserat
prövningsläkemedel. En prövarinitierad placebokontrollerad studie med
GABA och Diamyd® i patienter som nyligen insjuknat i typ 1-diabetes
pågår vid University of Alabama at Birmingham. Exklusiva licenser för
GABA och positiva allosteriska modulatorer av GABAA-receptorn
avseende behandling av diabetes och inflammatoriska sjukdomar utgör
vid sidan av diabetesvaccinet Diamyd® och Remygen® centrala
tillgångar. Diamyd Medical är vidare en av huvudägarna i
stamcellsbolaget NextCell Pharma AB samt har ägarandelar i det
medicintekniska bolaget Companion Medical, Inc. i San Diego, USA och
i genterapibolaget Periphagen, Inc., Pittsburgh, USA.

Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet
DMYD B. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta:
Ulf Hannelius, vd
Tel: +46 736 35 42 41
E-post: ulf.hannelius@diamyd.com

Diamyd Medical AB (publ)
Kungsgatan 29, SE-111 56 Stockholm, Sverige. Tel: +46 8 661 00 26,
Fax: +46 8 661 63 68

E-post: info@diamyd.com Org. nr: 556242-3797 Hemsida: www.diamyd.com
Denna information är sådan information som Diamyd Medical är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 13 november 2017 kl 07.55 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/diamyd-medical-ab/r/fas-ii-studien-diagnode-2-...
http://mb.cision.com/Main/6746/2389151/750251.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.